Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Кримінальний кодекс України(витяг)
( 1 Vote )
Написав Віктор Переглядів - 15038   
Понеділок, 03 серпня 2009 15:39

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень.
Військовослужбовці  і призвані на збори військовозобов'язані, а   також   особи  рядового  і  начальницького  складів  Державної кримінально-виконавчої  служби України, органів внутрішніх справ і Державної   служби  спеціального  зв'язку  та  захисту  інформації України  несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за   дисциплінарними   статутами.  За  порушення  правил,  норм  і стандартів,  що  стосуються  забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил  полювання,  рибальства  та  охорони рибних запасів ... ,   ці особи   несуть   адміністративну відповідальність  на  загальних  підставах.  До зазначених осіб не може   бути  застосовано  громадські  роботи,  виправні  роботи  і адміністративний арешт.

Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких  поширюється  дія  дисциплінарних  статутів  або  спеціальних положень про дисципліну,  у  випадках,  прямо  передбачених  ними, несуть за вчинення  адміністративних  правопорушень  дисциплінарну відповідальність,  а  в  інших    випадках    -    адміністративну відповідальність на загальних підставах.

Стаття 19. Необхідна оборона.

Не   є   адміністративним  правопорушенням  дія,  яка  хоч  і передбачена  цим  Кодексом  або  іншими  законами, що встановлюють відповідальність  за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані   необхідної  оборони,  тобто  при  захисті  державного  або громадського   порядку,   власності,   прав   і  свобод  громадян,
установленого   порядку  управління  від  протиправного  посягання шляхом  заподіяння  посягаючому  шкоди,  якщо  при  цьому  не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Перевищенням  меж  необхідної   оборони    визнається    явна невідповідність  захисту  характерові  і  суспільній   шкідливості посягання.

Стаття 24. Види адміністративних стягнень.

За    вчинення    адміністративних    правопорушень    можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став  знаряддям  вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація: предмета, який став  знаряддям  вчинення  або безпосереднім об'єктом адміністративного  правопорушення;  грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5)  позбавлення  спеціального    права,    наданого    даному громадянинові  (права  керування  транспортними  засобами,   права полювання);

5-1) громадські роботи;

6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт.

Законами   України   може   бути  встановлено  й  інші,  крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.

Законами   України   може  бути  передбачено  адміністративне видворення  за  межі  України іноземців і осіб без громадянства за вчинення   адміністративних  правопорушень,  які  грубо  порушують правопорядок.

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.

Конфіскація  предмета,  який  став  знаряддям  вчинення   або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій  безоплатній  передачі  цього  предмета  у    власність держави  за  рішенням  суду.  Конфісковано може бути лише предмет, який  є  у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено
законами України.

Конфіскація  вогнепальної  зброї,  інших  знарядь полювання і бойових  припасів  не  може  застосовуватись  до  осіб,  для  яких полювання є основним джерелом існування.

Порядок застосування конфіскації, перелік предметів,  які  не підлягають  конфіскації,  встановлюються  цим  Кодексом  та іншими законами України.

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові.

Позбавлення наданого даному  громадянинові  права  полювання застосовується  на  строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.

Позбавлення наданого  даному  громадянинові  права  керування транспортними  засобами  застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим  правом  або на  строк  до  десяти  років  за  систематичне  порушення  порядку користування цим правом.

Позбавлення  права  керування  засобами  транспорту  не  може застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в  зв'язку з   інвалідністю,   за   винятком   випадків   керування  в  стані алкогольного,  наркотичного  чи  іншого  сп'яніння або під впливом
лікарських  препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а  також  у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного  засобу,  залишення  на порушення вимог встановлених правил  місця  дорожньо-транспортної пригоди, учасниками якої вони є,  ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи
іншого  сп'яніння  або  щодо  перебування  під  впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Позбавлення права полювання не може застосовуватись до  осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ.

Самовільна  переуступка    права    користування    об'єктами тваринного світу, а також укладення інших угод, які  в  прямій  чи прихованій формі порушують право державної власності на  тваринний світ,
- тягнуть  за  собою  попередження  або  накладення  штрафу  на
громадян від трьох до  семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян попередження або  накладення  на  посадових  осіб  -  від
п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни.

Знищення корисної для лісу фауни - тягне за собою накладення штрафу на громадян  від  одного  до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на  посадових осіб - від  трьох  до  семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян.

Стаття 85. Порушення правил використання об'єктів тваринного світу.

Порушення правил полювання (полювання  без  належного  на  те дозволу,  в  заборонених місцях,  у заборонений час,  забороненими знаряддями або способами,  на заборонених  для  добування  тварин, допускання  собак  у  мисливські  угіддя без нагляду,  полювання з порушенням   установленого   для   певної   території    (регіону, мисливського   господарства,   обходу   тощо)  порядку  здійснення полювання),  яке  не  мало  наслідком  добування,   знищення   або поранення тварин,  а також транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без відмітки  цього  факту  в  дозволі  на  їх добування

- тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від  двох до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення  штрафу  на  посадових  осіб  -  від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення правил полювання (полювання без  належного на   те   дозволу,   в  заборонених  місцях,  у  заборонений  час, забороненими  знаряддями  або  способами,   на   заборонених   для добування тварин) чи таке,  яке мало наслідком добування, знищення або поранення тварин,

- тягне за  собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення,  які є приватною  власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об'єктів тваринного  світу  чи без такої або позбавлення права полювання на строк до трьох років з конфіскацією рушниць  та  інших  знарядь  і
засобів   вчинення   правопорушення,  які  є  приватною  власністю порушника,  та незаконно добутих об'єктів тваринного світу чи  без такої   і   на   посадових  осіб  -  від  тридцяти  до  п'ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   з   конфіскацією знарядь   і  засобів  вчинення  правопорушення,  які  є  приватною
власністю порушника,  та  незаконно  добутих  об'єктів  тваринного світу чи без такої.
Порушення правил рибальства:

- тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів  громадян і попередження  або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Грубе порушення     правил рибальства    (рибальство із застосуванням вогнепальної  зброї,  електроструму,  вибухових  або отруйних  речовин,  інших  заборонених  знарядь лову,  промислових знарядь лову особами,  які не мають  дозволу  на  промисел,  вилов водних  живих  ресурсів  у  розмірах,  що  перевищують встановлені ліміти або  встановлену  правилами  любительського  і  спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти  до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь  і  засобів  вчинення  правопорушення,  які  є   приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і  на  посадових  осіб  -  від  тридцяти  до  п'ятдесяти неоподатковуваних   мінімумів   доходів  громадян  з  конфіскацією знарядь  і  засобів  вчинення  правопорушення,  які  є   приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.
Порушення правил    здійснення   інших   видів   спеціального використання об'єктів тваринного світу

-тягне за  собою  накладення  штрафу на громадян від десяти до двадцяти   неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян    з конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчинення правопорушення,  які є приватною  власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об'єктів тваринного  світу  чи без такої і на посадових осіб - від двадцяти до  тридцяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів   громадян   з конфіскацією  знарядь  і  засобів  вчинення правопорушення,  які є приватною  власністю  порушника,  та  незаконно  добутих  об'єктів тваринного світу чи без такої.

Стаття 85-1. Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу.

Виготовлення, збут  заборонених  знарядь  добування  об'єктів тваринного або рослинного світу, а також  збут  незаконно  добутої продукції -

тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  трьох  до   семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з  конфіскацією  цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.

Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин.

Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і  шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин -

тягне за собою накладення штрафу на  громадян  від  трьох  до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на  посадових осіб - від  п'яти  до  семи  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян.

Невжиття заходів  щодо  запобігання  загибелі  диких  тварин, погіршенню  середовища  їх  перебування  та  умов  міграції    або добування диких тварин, які зазнають лиха, -тягне  за  собою  накладення  штрафу  від   п'яти   до   семи  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення  на  її територію об'єктів тваринного і рослинного світу.

Незаконне вивезення з України або ввезення  на  її  територію об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, -

тягне за собою накладення штрафу на  громадян  від  трьох  до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з  конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових  осіб  -  від  п'яти  до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з  конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги  України  або  охорона  і  використання  яких    регулюється відповідними міжнародними договорами України, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від  п'яти  до десяти неоподатковуваних   мінімумів    доходів    громадян    з конфіскацією цих об'єктів або без такої і на посадових осіб -  від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  з конфіскацією цих об'єктів або без такої.

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного  або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах.

Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного  або рослинного світу -тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  одного  до   п'яти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   з   конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів тваринного або  рослинного світу,  які  перебували  в    межах    територій    та    об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до  Червоної  книги  України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів  України, - тягнуть за  собою  накладення  штрафу  від  трьох  до  восьми неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   з   конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Порушення правил  утримання  диких  тварин  у  неволі  або  в напіввільних умовах -тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  одного  до   п'яти неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   з   конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Стаття 88-2. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними.

Порушення  правил    створення,    поповнення,    зберігання, використання  або  державного  обліку   зоологічних,    ботанічних колекцій та торгівлі ними -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від   трьох   до   семи неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян   з   конфіскацією колекції або без такої.

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами.

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування  або  вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, - тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  трьох  до   семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.

Погіршення середовища   перебування   (зростання)   тварин  і рослин,  види яких занесені до Червоної книги  України,  знищення, незаконне  або  з  порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного  середовища,   а   також   порушення   умов   утримання (вирощування)  тварин  і  рослин  цих  видів  у  ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках,  інших спеціально  створених штучних   умовах,   що   призвело   до   їх   загибелі,   каліцтва (пошкодження), - тягне за  собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних   мінімумів   доходів   громадян    з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб - від тридцяти до  п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян з конфіскацією незаконно добутого.

Стаття 91-2. Перевищення  лімітів та нормативів використання природних ресурсів.

Перевищення затверджених лімітів та  нормативів  використання природних ресурсів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян  від  одного  до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на  посадових осіб - від трьох до  десяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян.

Стаття 91-4. Відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної інформації.

Відмова від надання чи несвоєчасне надання за запитами повної та    достовірної     екологічної     інформації,     передбаченої законодавством, -
тягне за собою накладення штрафу на  службових  та  посадових осіб  від  трьох  до  десяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян.

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.

Порушення    правил    щодо    карантину    тварин,     інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених  Законом  України  "Про ветеринарну медицину", іншими актами законодавства,  а також  рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з
епізоотіями, - тягне за собою накладення  штрафу  на  громадян  від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на  посадових осіб  -  у  розмірі  від  дев'яти  до  двадцяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 174. Стрільба з вогнепальної,  холодної метальної чи пневматичної  зброї  в населених пунктах і в не відведених для цього місцях  або  з  порушенням                   установленого порядку.

Стрільба з  вогнепальної  чи  холодної  метальної  зброї  або пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за  секунду  в  населених  пунктах  і  в  не відведених для  цього  місцях,  а  також  у  відведених  місцях  з порушенням установленого порядку - тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  п'яти  до   десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією  зброї і бойових припасів або без такої.

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів.

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів,  які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного  середовища,  використання природних    ресурсів,    радіаційної    безпеки    або    охорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання
неправдивої  інформації,  вчинення  інших  перешкод  для виконання покладених на них обов'язків - тягнуть  за  собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб  - від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 190. Порушення   громадянами   порядку   придбання, зберігання,  передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї.

Придбання,  зберігання,  передача  іншим  особам  або  продаж громадянами  вогнепальної  мисливської  чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі  понад  100  метрів за секунду без дозволу органів внутрішніх справ - тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  трьох  до  п'яти неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року  було  піддано адміністративному  стягненню  за  одне  з  порушень,  передбачених частиною першою цієї статті, -тягнуть за собою  накладення  штрафу  від  чотирьох  до  семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Стаття 191. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення   вогнепальної,   холодної  чи пневматичної зброї і бойових припасів

Порушення  правил  зберігання,  носіння    або    перевезення вогнепальної  мисливської  чи холодної зброї, а також пневматичної зброї  калібру  понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100  метрів  за  секунду і бойових припасів громадянами, які мають дозвіл органів внутрішніх справ на зберігання зазначеної зброї, - тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  трьох   до   п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів або без такого. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року  було  піддано адміністративному  стягненню  за  одне  з  порушень,  передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою  накладення  штрафу  від  чотирьох  до  семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією  зброї
і бойових припасів або без такої.

Стаття 192. Порушення   громадянами   строків   реєстрації (перереєстрації) вогнепальної,  холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік.

Порушення  громадянами  встановлених    строків    реєстрації (перереєстрації)  вогнепальної  мисливської  чи  холодної зброї, а також  пневматичної  зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту  кулі  понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ у разі зміни місця проживання - тягне за собою попередження або накладення штрафу від  одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів.

Ухилення  від реалізації вогнепальної мисливської чи холодної зброї,  а  також  пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю  польоту  кулі  понад  100  метрів  за секунду і бойових припасів  громадянами, у яких органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання і носіння, -

тягне   за   собою  накладення  штрафу  від  трьох  до  п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів.

Стаття 194. Порушення працівниками торговельних  підприємств (організацій)   порядку   продажу  вогнепальної, холодної  чи  пневматичної   зброї   і   бойових припасів.

Продаж працівниками  торговельних  підприємств  (організацій) вогнепальної  мисливської  чи холодної зброї, а також пневматичної зброї  калібру  понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду і бойових припасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного дозволу органів внутрішніх справ, - тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  чотирьох  до  семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року  було  піддано адміністративному стягненню  за  порушення,  передбачене  частиною першою цієї статті, - тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  п'яти  до десяти неоподатковуваних   мінімумів   доходів громадян.

Стаття 195.  Порушення  працівниками  підприємств,   установ, організацій  правил  зберігання  або перевезення вогнепальної,  холодної чи пневматичної зброї  і бойових припасів.

Порушення правил зберігання або перевезення  вогнепальної  чи холодної зброї, а  також  пневматичної  зброї  калібру  понад  4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за  секунду  і бойових припасів працівниками підприємств,  установ,  організацій,
відповідальними за  їх  охорону,  а  так  само  використання  ними зазначеної зброї і бойових припасів не за призначенням - тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  чотирьох  до семи   неоподатковуваних   мінімумів   доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року  було  піддано адміністративному  стягненню  за  одне  з  порушень,  передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  п'яти  до десяти неоподатковуваних   мінімумів   доходів  громадян.

Стаття 242. Органи мисливського господарства.

Органи  мисливського  господарства  розглядають  справи   про адміністративні  правопорушення,  пов'язані  з  порушенням  правил ведення  мисливського  господарства  і   полювання,    передбачені статтею  50,  частиною  першою  статті  85,  статтями 91-2 і 188-5 цього Кодексу.

Від   імені   органів  мисливського  господарства  розглядати справи    про адміністративні    правопорушення   і   накладати адміністративні  стягнення  мають   право:   керівник спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі мисливського  господарства  та  полювання   і   його   заступники, начальник    управління   мисливського   господарства   спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі мисливського   господарства   та   полювання  і  його  заступники, керівники,    головні    лісничі,     головні     мисливствознавці територіальних   органів  спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади  в  галузі  мисливського  господарства  та полювання,  державні районні мисливствознавці,  керівники, головні лісничі,  лісничі,  головні   мисливствознавці,   мисливствознавці
держлісгоспів,  інших  державних лісогосподарських підприємств,  а також   державних   лісомисливських   та   державних   мисливських господарств.
Керівниками,       головними       лісничими,       головними мисливствознавцями     територіальних      органів      спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі мисливського  господарства  та  полювання,  державними   районними мисливствознавцями,  керівниками,  головними лісничими, лісничими, головними  мисливствознавцями,  мисливствознавцями  держлісгоспів, інших  державних лісогосподарських підприємств,  а також державних лісомисливських та  державних  мисливських  господарств  штраф  до трьох    неоподатковуваних    мінімумів    доходів   громадян   за правопорушення,  передбачені  частиною  першою  статті  85   цього Кодексу, може стягуватися на місці


Стаття 242-1. Органи   спеціально уповноваженого центрального органу  виконавчої  влади  у  галузі екології та природних ресурсів України.

Органи    спеціально   уповноваженого   центрального   органу виконавчої  влади  у галузі екології та природних ресурсів України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями  47  -  50,  52-55,  57  - 74, 76 -77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і  норм),  статтями  78-1  - 79-1 та статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а  також  перевищення  нормативів  вмісту забруднюючих  речовин у відпрацьованих  газах  транспортних  засобів), частинами першою та третьою  статті  85,  статтями  86-1,  87,  статтею 89 (щодо диких тварин),  статтею  90-1  (крім  порушень  санітарно-гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних  правил  і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею     95     (крім    порушень    санітарно-гігієнічних    і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки),
статтею   153,   статтею   167  (щодо  реалізації  нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5.
Від  імені  органів  спеціально  уповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади  у галузі екології та природних ресурсів України  розглядати  справи  про  адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні  правопорушення,  передбачені  статтями 47  -  50,  52- 55,57-74, 76 - 77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями   78-1   -   79-1   та   статтями  80-83  (крім  порушень санітарно-гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а  також  перевищення  нормативів  вмісту  забруднюючих  речовин у відпрацьованих  газах  транспортних  засобів), частинами першою та третьою  статті  85,  статтями  86-1,  87,  статтею 89 (щодо диких тварин),  статтею  90-1  (крім  порушень  санітарно-гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних  правил  і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім    порушень    санітарно-гігієнічних    і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею   153  (щодо  вимог  з  охорони  навколишнього  природного середовища,   використання   природних   ресурсів   і  радіаційної безпеки),  статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і  статтею  188-5  (щодо  вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки) цього  Кодексу,  -  Головний державний інспектор України з охорони навколишнього  природного  середовища  та його заступники, головні державні  інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної  Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного  середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші  державні  інспектори  з  охорони  навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища.

Старшими державними інспекторами та державними  інспекторами з охорони  навколишнього  природного  середовища  штраф  до  трьох неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян за правопорушення, передбачені  статтями  70,  73,  77,  частинами  першою та третьою статті 85, статтею 153 цього Кодексу, може стягуватися на місці.

Стаття 255. Особи,  які  мають право складати протоколи  про адміністративні правопорушення.

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях  218  -  221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1)      уповноважені на те посадові особи: 

органів  рибоохорони  (статті  85, 85-1, 88-1, стаття 164 - в частині  порушення  порядку  провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);
органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1);
служби  державної  охорони природно-заповідного фонду України (стаття 91); 

У справах про адміністративні  правопорушення,  розгляд  яких віднесено  до  відання  органів, зазначених у статтях 222 - 244-17 цього Кодексу,  протоколи про правопорушення мають право  складати уповноважені   на  те  посадові  особи  цих  органів.  Крім  того,
протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

4) громадський лісовий інспектор (статті 63,  64  -  70,  73, 77);
5) громадський  мисливський  інспектор (стаття 91-2 в частині порушення правил полювання);
6) громадський інспектор органів рибоохорони (стаття  91-2  в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 89 (щодо диких тварин), статті 91-2, 153);
8) посадові особи  підприємств,  установ  і  організацій,  що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу;

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

У протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я,  по  батькові особи,  яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце,
час  вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане правопорушення; прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості,  необхідні  для  вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно   матеріальну   шкоду,   про  це  також  зазначається  в
протоколі. Протокол  підписується особою, яка його склала, і особою, яка
притягається  до  адміністративної відповідальності; при наявності свідків  і  потерпілих  протокол  може бути підписано також і цими особами.

У  разі  відмови  особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про    це. Особа,    яка   притягається   до   адміністративної відповідальності,  має  право  подати  пояснення і зауваження щодо
змісту  протоколу,  які  додаються  до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При   складенні   протоколу   особі,   яка   притягається  до адміністративної  відповідальності,  роз'яснюються  його  права  і обов'язки,  передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

Стаття 257. Надіслання протоколу.

Протокол    надсилається    органові    (посадовій    особі), уповноваженому    розглядати    справу    про      адміністративне правопорушення.

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.

Протокол  не  складається  в  разі  вчинення адміністративних правопорушень,  передбачених статтями 70, 73, 77, частинами першою та третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках  вчинення  правопорушень,  перелічених  в  частині третій
статті  238)  частиною  третьою  статті  109,  статтями  110, 115, частинами  першою,  третьою  і п'ятою статті 116, частиною третьою статті   116-2,   частинами  першою  і  третьою  статті  117  (при накладенні  адміністративного  стягнення у вигляді попередження на місці  вчинення  правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134,
135  цього  Кодексу,  якщо  особа  не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

Протоколи  не складаються і в інших випадках, коли відповідно до   закону   штраф  накладається  і  стягується,  а  попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.
У   випадках,   передбачених  частиною  першою  цієї  статті, уповноваженими органами (посадовими  особами)  на  місці  вчинення правопорушення  виноситься  постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення,  що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана  скласти  протокол  про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті  256  цього  Кодексу.  Цей  протокол  є
додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Постанова у   справі   про   адміністративне   правопорушення складається у двох екземплярах,  один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
У разі  виявлення  адміністративного  правопорушення  у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,  зафіксованого за  допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки,  відеозапису чи засобів фото-  і кінозйомки,     відеозапису,    протокол    про    адміністративне
правопорушення  не  складається,  а   постанова   у   справі   про адміністративне  правопорушення  виноситься без участі особи,  яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у   справі   про  адміністративне  правопорушення  та  матеріалів, зафіксованих  за  допомогою  працюючих  в   автоматичному   режимі
спеціальних   технічних   засобів,   що   мають  функції  фото-  і кінозйомки,   відеозапису   чи   засобів   фото-   і   кінозйомки, відеозапису,    надсилаються    особі,    яка    притягається   до адміністративної  відповідальності,  протягом  трьох  днів  з  дня
винесення такої постанови.

Стаття 259. Доставлення порушника.

З    метою    складення    протоколу    про   адміністративне правопорушення  в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може  бути  доставлено  в  міліцію,  в підрозділ Військової служби правопорядку  у  Збройних  Силах  України  чи  до органу Державної прикордонної  служби  України,  штабу  громадського  формування  з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту   з   охорони  громадського  порядку  працівником  міліції, посадовою  особою  Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби  України  або  членом  громадського  формування  з  охорони громадського   порядку  і  державного  кордону,  а  при  порушенні законодавства  про  державну  таємницю - до органів Служби безпеки України  її співробітником.

При  вчиненні  порушень    правил    користування    засобами транспорту, правил щодо охорони порядку  і  безпеки  руху,  правил спрямованих на забезпечення схоронності  вантажів  на  транспорті, правил    пожежної    безпеки,      санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил  на  транспорті  порушника  може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і  немає  свідків,  які  б могли повідомити необхідні дані про нього.

При  вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства   і   охорони   рибних   запасів   та   інших  порушень законодавства  про  охорону  і використання тваринного світу, якщо особу  порушника  не  може  бути  встановлено  на місці порушення, працівники  державної  лісової  охорони,  а  в  лісах  колективних сільськогосподарських  підприємств  -  працівники  лісової охорони зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, які  здійснюють  державний нагляд за додержанням правил полювання, органів  рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють державний  контроль  за охороною і використанням тваринного світу, працівники     служб     охорони     територій     та     об'єктів природно-заповідного  фонду,  а  також  працівники  міліції можуть доставляти  осіб,  які  вчинили  ці правопорушення, у міліцію чи в приміщення    виконавчого   органу   сільської,   селищної   ради. Доставлення  порушника  може провадитись також членами громадських формувань  з  охорони  громадського  порядку і державного кордону, громадськими    інспекторами    охорони    природи,   громадськими мисливськими   інспекторами,   громадськими  інспекторами  органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами.

У  разі  вчинення  порушень  земельного  законодавства,  якщо особу  порушника неможливо встановити на місці вчинення порушення, державні інспектори у сфері державного контролю  за  використанням та  охороною  земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону  земель   можуть   доставляти   осіб,   які   вчинили   ці правопорушення,  до  міліції  чи  до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення. При  вчиненні  правопорушень,  зв'язаних  з  посяганням    на охоронювані  об'єкти,  інше  майно, порушника може бути доставлено працівниками    воєнізованої   охорони   у   службове   приміщення воєнізованої  охорони  або в міліцію для припинення правопорушень, встановлення   особи   порушника   і   складення   протоколу   про правопорушення.

При   вчиненні   правопорушень,   пов'язаних   із  незаконним придбанням  або  зберіганням  спеціальних  технічних  засобів  для зняття інформації з  каналів  зв'язку,  інших  засобів  негласного отримання  інформації,  порушника  може бути доставлено до органів Служби безпеки  України  її  працівником  для  встановлення  особи порушника  і  складення протоколу про правопорушення.

Доставлення порушника має бути проведено в  можливо  короткий строк.

Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з   охорони   громадського   порядку   і   державного  кордону  чи громадському  пункті  з  охорони  громадського порядку, приміщенні виконавчого  органу сільської, селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено інше.

У разі  вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження  ними  зборів  та  працівниками  Збройних  Сил України  під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та в разі наявності обставин,  зазначених  у  частині першій  цієї статті,  доставлення  порушника  уповноваженими  на  те посадовими
особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.


Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення,  може  провадитися  лише   органами    (посадовими особами),  уповноваженими  на  те  законами України.

Адміністративне затримання провадиться:

1)   органами   внутрішніх  справ  -  при порушенні  правил  полювання,  рибальства  і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу.

 

Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей.

Особистий   огляд   може  провадитись  уповноваженими  на  те посадовими  особами  Служби  безпеки  України,  органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової   служби   правопорядку   у   Збройних  Силах  України, воєнізованої  охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної  служби,  а  у  випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на  те  особою однієї статі з оглядуваним і в присутності  двох  понятих  тієї  ж статі.

Огляд  речей  може провадитись уповноваженими на те посадовим особами  Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і  установ  виконання  покарань  та слідчих ізоляторів, Військової служби   правопорядку   у  Збройних  Силах  України,  воєнізованої охорони,  цивільної  авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності,    органів    лісоохорони,   органів рибоохорони,   органів,   що   здійснюють   державний   нагляд  за додержанням  правил  полювання,  а  у випадках, прямо передбачених законами  України,  також  і  інших органів. При вчиненні порушень законодавства   про   охорону   і  використання  тваринного  світу уповноважені   на   те  посадові  особи  органів,  які  здійснюють державний   нагляд   за   додержанням  правил  полювання,  органів рибоохорони,  а  також  працівники  міліції, військовослужбовці та працівники  Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання  і  лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та  інших  предметів здійснюється,  як  правило,  у  присутності  особи,  у   власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках  зазначені  речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під  час відсутності власника (володільця).

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний  запис  у  протоколі  про  адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права.

Постанова  про  позбавлення  права   полювання    виконується зазначеними у частині другій статті 242 цього  Кодексу  посадовими особами органів, мисливського господарства.

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання.

Виконання  постанови  про   позбавлення    права    полювання провадиться шляхом вилучення посвідчення мисливця.

У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі посвідчення  мисливця  органи мисливського господарства, вилучення посвідчення мисливця провадять у встановленому порядку.

Порядок   вилучення   посвідчення   мисливця   встановлюється спеціально  уповноваженим  центральним  органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.

 

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права.

Водії транспортних засобів, судноводії і особи,  що  порушили правила полювання, вважаються позбавленими  спеціального  права  з дня  винесення  постанови  про  позбавлення  цього  права.    Якщо зазначені особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що посвідчує це право, то  строк  позбавлення  їх
спеціального права обчислюється з дня здачі або  вилучення  такого документа.
Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права  особі,  щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення,  повертаються  в  установленому  порядку вилучені в неї документи.   Вилучене   посвідчення   водія  транспортного  засобу
повертається   особі,   яку   було   позбавлено   права  керування транспортними  засобами, після успішного складання нею в Державній автомобільній інспекції іспитів для отримання права керування.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com