Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Правила організації полювання та надання послуг іноземним мисливцям
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 13670   
Вівторок, 04 серпня 2009 09:01

Ці правила розроблені відповідно до п. 15 Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 780. Основна мета їх - визначити умови організації і проведення полювань для іноземних мисливців (далі - іноземних мисливців) у мисливських господарствах України.

1. Загальні положення

1.1. Для організації прийому іноземних мисливців та проведення мисливського туру в угіддях державних мисливських, лісомисливських та інших мисливських господарствах України користувачі мисливських угідь або юридичні особи, які організовують полювання для іноземних мисливців повинні мати ліцензію Держкоммолодьспорттуризму України на туристичну діяльність та договір на проведення мисливських турів, укладений між користувачем мисливських угідь та іноземними мисливцями або юридичними особами, які організовують для них полювання.

1.2. Дозвіл на ввезення в Україну іноземними мисливцями мисливської зброї та набоїв до неї для проведення полювання, їх перевезення від державного кордону України в мисливські угіддя та в зворотному напрямку територією України, а також вивезення із України дає Міністерство внутрішніх справ України (далі - МВС) за клопотанням Державного комітету лісового господарства України (далі - Держкомлісгосп), користувачів мисливських угідь.

1.2.1. Відповідальність за перевезення мисливської зброї та набоїв від місця перетинання державного кордону України до мисливського господарства несуть представники мисливського господарства чи юридичної особи - організатора полювання або інші відповідальні особи, яким видано дозвіл органів внутрішніх справ на право перевезення зброї та набоїв територією України.

1.2.2. Відповідальність за збереження мисливської зброї та набоїв під час полювання несе безпосередньо іноземний мисливець.

1.2.3. В час, не пов'язаний з полюванням, мисливська зброя та набої зберігаються в спеціально обладнаній кімнаті мисливського господарства, призначеній для зберігання зброї. Відповідальність за їх збереження у цей час несе відповідальна особа мисливського господарства.

1.3. Полювання іноземних мисливців на диких копитних тварин і ведмедя здійснюється за спеціальними ліцензіями Держкомлісгоспу України. Ліцензії оплачуються згідно з установленою Держкомлісгоспом вартістю.

1.4. Оплата здобутих трофеїв та наданих послуг здійснюється у відповідності з укладеними договорами (передбаченими пунктом 1.1. Правил), але на рівні, не меншому за нижній рівень цін, які встановлені Держкомлісгоспом за погодженням з Міністерством економіки.

1.5. Оцінка вартості здобутого трофея проводиться шляхом його зважування (після попереднього оброблення та просушування) або шляхом вимірювання інструментами та підрахунком у балах за міжнародною шкалою CIC.

1.6. Для вивезення продукції полювання за кордон слід мати:

- дублікат ліцензії на відстріл диких копитних тварин і ведмедя та копію протоколу полювання (видає мисливське господарство);

- ветеринарне свідоцтво (форма N 2-вет), що видається головним лікарем ветеринарної медицини району. На свідоцтві ставиться N дозволу на вивіз продукції полювання за кордон, виданий Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України;

- дозвіл на вивезення трофеїв окремих видів тварин (видає Мінекобезпеки України);

- дозвіл МВС на ввезення/вивезення мисливської зброї.

1.7. При супроводженні іноземних мисливців на полюванні єгер повинен бути одягненим у формений одяг, а також мати при собі дозвільну документацію, службове посвідчення, спорядження (в залежності від умов та методів полювання), аптечку для надання першої медичної допомоги потерпілому.

1.8. Страхування іноземних мисливців, як правило, проводиться в країні постійного проживання. В разі потреби користувач мисливських угідь зобов'язаний надати потерпілому першу медичну допомогу, а при тяжких випадках поранення чи захворювання - доставити його до найближчого стаціонарного медичного пункту для надання кваліфікованої медичної допомоги. Медичні послуги та послуги автотранспорту оплачуються іноземним мисливцем.

2. Організація підготовки угідь до прийняття іноземних мисливців.

2.1. Перед початком полювання іноземних мисливців користувачі мисливських угідь зобов'язані провести ряд підготовчих заходів:

- своєчасно провести облік тварин, установити їх достовірну чисельність за видами і трофейними якостями, визначити кількість тварин для можливого їх відстрілу іноземними мисливцями, епізоотичну ситуацію на місцевості, на якій буде проводитись полювання;

визначити найкращі місця можливого відстрілу тварин і провести їх упорядкування;

провести навчання єгерської служби з удосконалення методів обслуговування іноземних мисливців, спрямовані на якісне виконання ними функціональних обов'язків при проведенні мисливського туру;

- забезпечити керівника мисливського туру та єгерів потрібним спорядженням для проведення результативного полювання іноземних мисливців;

- розробити та впорядкувати зручні маршрути переходу іноземних мисливців до місць проведення полювання;

- забезпечувати контроль за переходами та місцезнаходженням тварин, які підлягають відстрілу, мати декілька підготовлених запасних місць проведення полювання;

- мати достатню кількість транспортних засобів для обслуговування іноземних мисливців - перевезення до господарства, зручного пересування з мисливською зброєю мисливськими угіддями та доставки іноземних мисливців до аеропорту;

- підготувати приміщення для обслуговування іноземних мисливців (проживання, харчування, відпочинок тощо);

- підготувати місце, обладнання та засоби для первинної обробки добутих трофеїв;

- підготувати та обладнати приміщення для зберігання мисливської зброї згідно з вимогами Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року N 622 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 7 жовтня 1998 року за N 637/3077, та призначити наказом посадову особу, яка відповідатиме за збереження мисливської зброї та набоїв до неї від прибуття до вибуття іноземних мисливців. Придатність приміщення для зберігання мисливської зброї визначається співробітниками органів внутрішніх справ, про що складається відповідний акт;

- мати потрібну кількість бланків документів для оформлення результатів мисливського туру та вивезення здобутих трофеїв;

- підготувати і мати для кожної групи іноземних мисливців набір медикаментів та засобів, потрібних для надання першої медичної допомоги потерпілому;

- укласти письмову угоду зі стаціонарним лікувальним закладом на випадок потреби розмістити на лікування (крім невідкладного) іноземного мисливця;

- мати погодження з районним (обласним) ветеринарним закладом про огляд мисливських трофеїв та видачу ветеринарної довідки (форма N 2-вет) на їх вивіз за кордон іноземним мисливцем;

- мати ваги та гирі для зважування мисливських трофеїв та вимірювальні засоби для визначення вартості трофея за балами міжнародної шкали CIC;

- мати такі рекламні матеріали, проспекти, відеоролики, які відображають умови проживання, мисливські угіддя тощо, правила приймання та обслуговування іноземних мисливців та інші документи, які регламентують проведення результативних мисливських турів для іноземних мисливців.

3. Порядок оформлення документів на організацію приймання іноземних мисливців та проведення мисливського туру.

3.1. Після укладання договору на проведення мисливських турів, але не пізніше 30 днів до початку туру, іноземні мисливці або юридичні особи, які організовують для них полювання, направляють користувачеві мисливських угідь відповідні дані для оформлення запрошення та дозволу на ввезення (вивезення) мисливської зброї та набоїв до неї, а якщо мисливці прибувають власним автотранспортом - дані про автомашину (марку і номер автомобіля), а також місце перетинання державного кордону України.

3.2. Водночас з наданням указаних даних надсилаються побажання іноземних мисливців щодо трофеїв, термінів полювання, місця полювання.

3.3. Для отримання дозволів на ввезення в Україну та вивезення поза її межі зброї і набоїв, а також для перевезення їх територією України Держкомлісгосп, користувачі мисливських угідь направляють на адресу МВС України документальне підтвердження на право користування мисливськими угіддями, копію договору на проведення мисливських турів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних кожного мисливця, марки, номера, калібру кожної одиниці зброї, кількості набоїв, терміну перебування на території України, маршрут перевезення зброї по Україні, дані про осіб, відповідальних за ввезення (вивезення), перевезення зброї, боєприпасів (прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий), платіжне доручення (квитанція) про сплату коштів за послуги дозвільної системи, а також погодження обласних, міських чи районних (територіальних) органів внутрішніх справ щодо перебування іноземних мисливців у господарствах та відповідність обладнання кімнат мисливських господарств для зберігання зброї відповідним вимогам (акт, передбачений пунктом 2.1 Правил) за кожним випадком.

3.4. Перед початком мисливського сезону користувачі мисливських угідь отримують у Республіканському комітеті з лісового і мисливського господарства Автономної Республіки Крим, обласних управліннях лісового господарства чи державних лісогосподарських об'єднаннях спеціальні ліцензії на відстріл диких копитних тварин, попередньо перерахувавши їх вартість на рахунок Держкомлісгоспу України. Ліцензії видаються на весь тур і закриваються в день уполювання здобичі, або після закінчення туру, якщо тварину не впольовано.

3.5. Отриманий дозвіл на ввезення (вивезення) мисливської зброї передається факсом іноземній фірмі, яка направляє мисливців в Україну, а оригінал дозволу подається на митниці при зустрічі іноземних мисливців, а також при переїзді з господарства до господарства.

4. Проведення мисливського туру.

4.1. В перший день, перед початком полювання, директор мисливського господарства (керівник полювання) в присутності перекладача проводить інструктаж з правил полювання й техніки безпеки, дає коротку характеристику місцю проведення полювання, повідомляє про початок і кінець кожного періоду полювання, про сигнали початку полювання, загону та їх закінчення, про поведінку на стрілецькому місці, про порядок стрільби по тварині та діях при її пораненні, а також з інших питань, що сприяють результативному проведенню мисливського туру. Керівник полювання вислуховує пропозиції та побажання іноземних мисливців та вживає заходів з їх виконання під час проведення мисливського туру. Після інструктажу з техніки безпеки в книзі проведення полювань іноземні мисливці ставлять свої підписи.

4.2. Прибувши на місце проведення полювання, іноземні мисливці полюють "з підходу" в супроводі єгера, або займають стрілкові номери чи вишки, їм доводять сектори стрільби і, за сигналом керівника полювання, починають полювання на попередньо замовлену тварину.

4.3. Після полювання керівник полювання підводить підсумки мисливського дня, вислуховує зауваження, пропозиції та побажання задля успішного проведення наступного мисливського дня, а також перевіряє наявність увезеної іноземцями мисливської зброї.

4.4. Після закінчення мисливського туру керівник полювання разом з іноземними мисливцями, в присутності перекладача, складають протоколи полювання в 4-х примірниках на двох мовах на кожного мисливця про результати полювання та надані послуги; підписують їх, відповідно, директор, перекладач та іноземний мисливець. Перший примірник протоколу разом зі звітом про полювання направляється до Держкомлісгоспу, другий залишається в господарстві, третій та четвертий - відповідно, мисливцю та в інофірмі.

Протокол полювання є документом для розрахунку за проведений мисливський тур, на його підставі виписується рахунок-фактура.

4.5. За бажанням іноземного мисливця він може додатково здобути тварину, крім попередньо замовлених (у межах затвердженого ліміту). Результати додаткового добування також уносяться в протокол полювання.

5. Порядок розрахунків за мисливський тур

5.1. Укладаючи договір на проведення мисливських турів, сторони домовляються про вартість "Пакета послуг" на одного іноземного мисливця та його супровідника за день перебування в господарстві та вартість добутих трофеїв.

5.2. Оплата повної вартості "Пакета послуг" та здобутого трофея проводиться на підставі підписаного протоколу полювання після проведеного туру за визначеними в договорі терміном та порядком.

5.3. В господарстві кожен іноземний мисливець сплачує готівкою на місці: вартість ліцензії на добування замовленої дичини та додаткових послуг, наданих понад обумовлені в договорі.

6. Додаткові умови

6.1. Якщо попереднє оброблення трофея не може бути здійснене до від'їзду іноземного мисливця, то трофей, за домовленістю, після завершення обробки пересилається мисливцю за згоди його оплатити пересилку.

Якщо мисливець наполягає на виданні трофея без попередньої обробки, то потрібно взяти з мисливця розписку про те, що він не матиме претензій до господарства в разі можливого зіпсуття трофея.

6.2. Якщо мисливець вивозить цілу голову добутого ним кабана, то вартість трофея визначається виходячи із того, що видима і вимірювана частина нижніх ікол становить одну третину загальної довжини ікла.


Читайте також:

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com