Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного світу
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 17260   
Вівторок, 04 серпня 2009 14:41

1. Державний  кадастр  тваринного світу - систематизована сукупність відомостей про географічне поширення видів (груп видів) тварин, їх  чисельність і стан, характеристики середовища їх перебування і сучасного господарського використання, а також інших даних, необхідних  для  забезпечення  охорони і раціонального використання тваринного світу.

2. Державний  кадастр тваринного світу ведеться на всій території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній  зоні.  Ведення  кадастрових  робіт на територіях, що не перебувають під її юрисдикцією, Україна здійснює відповідно до укладених міжнародних договорів.

3. Державний кадастр тваринного світу ведеться за окремими видами (групами  видів)  тварин  із  застосуванням  єдиних, установлених для  кожної  конкретної  групи  методології та уніфікованих форм звітної кадастрової документації. Інструкції щодо  ведення  державного  кадастру  тваринного  світу, які встановлюють вимоги до виконання  кадастрових  робіт,  склад кадастрової документації та даних, які вона повинна  містити, розробляються і затверджуються Мінприроди за участю Мінлісгоспу, Держрибгосппрому і Національної академії наук.

4. Ведення державного кадастру тваринного світу передбачає виконання таких кадастрових робіт:

- визначення конкретних територій  (акваторій), де  будуть проводитись кадастрові роботи;

- проведення експедиційних робіт (спостереження і  вивчення чисельності, стану  та  інших  характеристик тваринного світу безпосередьо у природному середовищі);

- аналіз даних, одержаних під час проведення експедиційних робіт, а також даних, що містять  у  матеріалах  державного лісовпрорядкування, впорядкування мисливських угідь, державному лісовому, водному та земельному кадастрах, державній та відомчій статистичній звітності, про стан тваринного світу, чисельність і обсяги господарського використання диких тварин;

- оброблення, аналіз і узагальнення отриманої інформації, її підготовка до розгляду в Мінприроди і видання державного кадастру тваринного світу.

5. Організація ведення державного кадастру тваринного світу, координація діяльності, пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, а також державний контроль за якістю і вірогідністю даних, що включаються до кадастру, здійснюються Мінприроди та його органами на місцях.

6. Мінприроди та його органи на місцях визначають головні і базові наукові організації та установи, на які покладається ведення державного кадастру тваринного світу і які відповідають за виконання кадастрових робіт за окремими видами (групами видів) тварин. Визначення головних наукових організацій та установ, на які покладається ведення  державного  кадастру  тваринного  світу, здійснюється за погодженням з Національною академією наук та міністерствами і відомствами, у віданні яких вони перебувають. Головні наукові  організації  та  установи  розробляють інструкції щодо ведення державного кадастру тваринного світу, координують роботи базових організацій та установ, обробляють і узагальнюють одержану  інформацію,  готують її до розгляду в Мінприроди. Базові наукові організації та установи здійснюють поточне проведення кадастрових робіт, збір і оброблення первинних даних на закріплених за ними теріторіях за певними видами (групами видів) тварин і передають ці дані для узагальнення відповідним головним науковим організаціям чи установам.

7. Наукові організації та установи, які не залучені до ведення кадастрових робіт, але не виконують наукові дослідження, що фінансуються з державного бюджету або позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, зобов'язані надавати одержану під час виконання цих досліджень інформацію науковим організаціям і установам, які ведуть державний кадастр тваринного світу. Користувачі об'єктами тваринного світу відповідно до статті 26 Закону України "Про тваринний світ" зобов'язані проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати  їх стан, характеристики угідь, де перебувають дикі тварини, і подавати цю інформацію базовим організаціям та установам, які ведуть державний кадастр тваринного світу.

8. Державний кадастр тваринного світу видається один раз на п'ять років. За рішенням Мінприроди дані про зміну кадастрових показників окремих видів тварин можуть видаватись через коротші проміжки часу.

9. Ведення державного кадастру тваринного світу фінансується за рахунок державного  бюджету  України,  бюджету  Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, республіканського та місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com