Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів(витяг)
( 1 Vote )
Написав Яворський В. Переглядів - 14922   
Вівторок, 04 серпня 2009 16:43

1. Це Положення визначає порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, крім лісових і водних, підприємствам, установам, організаціям і громадянам.

Видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється відповідно до Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.

2. До природних ресурсів, на які видається дозвіл на спеціальне використання, належать:

- тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські ссавці, які перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення;

- природні ресурси в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

- види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України;

- корисні копалини, за винятком загальнопоширених;

- природні ресурси місцевого значення;

- природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України. 

3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів. 

4. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:

- рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, - органами Укрдержрибгоспу;

ведмедя, кабана, лані, оленів благородного та плямистого, козулі, лося, муфлона, білки, бабака, бобра, нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового, а також вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях - органами Держкомлісгоспу;

-вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, а також на селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - органами Мінекоресурсів;

- пернатої дичини, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаки, вовка та лисиці, а також бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків (під час полювання на інші види мисливських тварин) - користувачами мисливських угідь;

- місцевими радами за погодженням з органами Мінприроди, а в разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу також за погодженням з органами Держкомлісгоспу.

 5. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах. Клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, за винятком об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, погоджується з відповідною місцевою радою, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів. Для отримання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів клопотання погоджується також з відповідними державними органами, а саме:

Державного департаменту ветеринарної медицини - у разі використання ресурсів тваринного світу, в тому числі рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини

-також з органами МОЗ; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

 Мінекоресурсів - у разі спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення, за винятком їх промислового добування, а також любительського та спортивного рибальства, яке здійснюється у порядку спеціального використання. ( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 268  від 28.04.94; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378 від 29.07.99, N 792  від 21.06.2004 )

Держнаглядохоронпраці - у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів;

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

6. Рішення про погодження клопотання (заявки) щодо видачі  дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний строк.

 У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу чи порушення встановлених строків розгляду заявник вправі звернутися до відповідного вищестоящого державного органу.

 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування, а також у разі:

ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл; 

закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням; 

порушення норм і правил використання природних ресурсів; 

надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду; 

невнесення або внесення в неповному обсязі протягом шести місяців збору за спеціальне використання природних ресурсів.

У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку. 

7. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій.

8. Скарги щодо відмови у погодженні клопотання або видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів вирішуються у порядку, передбаченому статтею 67 Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища".

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com