Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Порядок видачі паспортів на собак мисливських порід
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 14753   
Середа, 05 серпня 2009 10:27

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про мис­ливське господарство та полювання", Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого Указом Президента України від 14 серпня 2000 року № 969, установлює процедуру видачі паспортів на собак мисливських порід в Україні.

Паспорт на собаку мисливської породи (далі - паспорт) - це документ, який засвідчує породність даного собаки й дає право мисливцю, за наявності у нього інших необхідних документів, передбачених у статті 14 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", використо­вувати собаку під час полювання.

Допуск собаки до полювання - це відмітка в паспорті, що дає дозвіл використовувати даного собаку під час полювання в поточному році.

Ведення справ з питань видачі паспортів та допусків собак до полю­вання здійснюється територіальними органами виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання або осередками всеукраїнських громадських об'єднань з мисливського собаківництва (у тому числі Феде­рацією мисливського собаківництва України, за згодою) в Автономній Рес­публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - організації).

Паспорт має містити такі дані: порода, стать, кличка, рік народжен­ня, окрас собаки, а також дані про власника (фізичну або юридичну особу), зміну власника, його адреса, назва організації, яка видала паспорт, місце для відмітки про допуск собаки до полювання у поточному році та фотокар­тка собаки розміром 4х6 см (фотографується лівий бік собаки) (додаток).

2.ВИДАЧА ПАСПОРТІВ.

Паспорт видається власнику собаки після досягнення собакою де­сятимісячного віку і є дійсним протягом життя собаки.

Для отримання паспорта власник собаки подає організації довідкупро походження собаки або родовід, видані в установленому порядку, тадві фотокартки собаки.

Паспорт має бути виданий в 15-денний термін з дня подачі власни­ком собаки документів до організації, яка його видає.

У разі, якщо є сумніви щодо достовірності представлених документів, організація здійснює їх перевірку. У цьому випадку термін видачі паспорта подовжується до отримання організацією відповіді, але не більше двох місяців.

Паспорт завіряє своїм підписом керівник організації. Його підпис і фотографія собаки завіряються печаткою організації.

Паспорт видається власнику собаки з відповідною реєстрацією у книзі обліку видачі паспортів. Дані паспорта вносяться до комп'ютерної бази.

3.У разі втрати паспорта власник собаки подає в організацію заяву та документи згідно з пунктом 2.2 Порядку. Організація доводить інформацію про втрату даного паспорта до відома органу вищого рівня, який визнає втрачений паспорт недійсним.

Новий паспорт видається в установленому порядку в місячний термін.

4.Допуск собаки до полювання у поточному році проставляється орган­ізацією та завіряється підписом керівника і печаткою організації.

Допуск собаки до полювання здійснюється безкоштовно.

 

Додаток

до п. 1.5 Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід

 

ФОРМА ПАСПОРТА

 

назва організації

ПАСПОРТ НА СОБАКУ МИСЛИВСЬКОЇ ПОРОДИ

Виданий

200 р.      Підпис

М.П

 

 

 

 

 

 

 

МИСЛИВСЬКИЙ СОБАКА:

ЗМІНА ВЛАСНИКА

Переданий

 

 

який мешкає в

 

 

 

Окрас

№ посвідчення
мисливця             підпис

Переданий

М.П.

Народження

Клеймо УРКОС'№

Належить

який мешкає в

який мешкає в

 

№ посвідчення мисливця

№ посвідчення

 

мисливця             підпис

М.П.

 

 

ПОХОДЖЕННЯ СОБАКИ

Кл.

Б. б.

 

ФОТО         4x6 см

 

Власн.

М.б.

дипл.

 

Кл.

Б. б.

Власн.

 

Екст.

М.б.

 

Записаний на підставі  №

 

 

ВИВОДКИ:

ВИВОДКИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСПИТИ:

Допущений
до полювання
20            рік

підпис

Допущений
до полювання
20            рік

підпис

 

 

 

 

 

 

М.П.

М.П.

 
 

 

 

Допущений

до полювання

Допущений

до полювання

Допущений

до полювання

Допущений

до полювання

20            рік

20            рік

20            рік

20            рік

підпис

підпис

підпис

підпис

М.П.

М.П.

М.П.

М.П.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com