Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин
( 2 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 15423   
Середа, 05 серпня 2009 14:20

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин (далі - Інструкція) розроблена відповідно до статті 32 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

1.2. Інструкція встановлює єдиний для усіх користувачів мисливських угідь порядок проведення селекційного відстрілу мисливських тварин, оформлення та видачі дозволів на проведення селекційного відстрілу, критерії для відбору мисливських тварин, які підлягають відстрілу.

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

селекційний відстріл - це вилучення із природних популяцій тварин, які мають певні відхилення у своєму розвитку від здорових тварин, з метою формування здорового, високопродуктивного маточного поголів'я, регулювання вікової та статевої структури популяцій;

дозвіл на селекційного відстрілу - це офіційний документ, який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати охорону мисливських угідь, на селекційний відстріл мисливських тварин (додаток 1);

акт селекційного відстрілу мисливських тварин (далі - акт селекційного відстрілу) - це офіційний документ, який засвідчує факт відстрілу мисливської тварини конкретного виду, віку, статі та причину її відстрілу (додаток 2).

3. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТВАРИН, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СЕЛЕКЦІЙНОМУ ВІДСТРІЛУ

3.1. Селекційний відстріл здійснюється щодо хворих, поранених тварин, старих особин з явними ознаками деградації, дворічного нерозвинутого молодняку, тварин з нехарактерним для виду забарвленням, а при відстрілі самців оленів, лосів, ланей, козуль - особин з недорозвинутими рогами.

3.2. Відстріл вибракуваних самців необхідно закінчити до початку гону.

3.3. Категорично забороняється відстрілювати здорових тварин, які не мають чітко виражених аномалій у своєму розвитку.

4. ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ ТА БЛАНКІВ АКТІВ СЕЛЕКЦІЙНОГО ВІДСТРІЛУ

4.1. Дозволи на селекційний відстріл на території мисливських угідь України (крім територій та об'єктів природно-заповідного фонду) видаються Державним комітетом лісового господарства України.

4.2. Дозволи на селекційний відстріл на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду видаються місцевими органами Міністерства екології та природних ресурсів України.

4.3. Дозвіл на селекційний відстріл може бути виданий працівникам, уповноваженим здійснювати охорону мисливських угідь, які мають відповідну підготовку та можуть визначити в природних умовах особин мисливських видів тварин, що підлягають селекційному відстрілу. За рішенням Держкомлісгоспу України, а для територій та об'єктів природно-заповідного фонду - місцевих органів Мінекоресурсів України, дозволи на селекційний відстріл можуть бути видані науковим працівникам, які проводять дослідження хвороб та причин аномального розвитку мисливських тварин.

4.4. Для отримання дозволу на селекційний відстріл користувачі мисливських угідь подають вищезгаданим органам клопотання із зазначенням фізичних осіб, яким необхідно видати дозволи, але не більше двох, для кожного користувача угідь, узгоджене з державними органами лісового господарства Автономної Республіки Крим, областей та м.Севастополя.

4.5. Для отримання дозволу на селекційний відстріл на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, крім клопотання, подається висновок компетентної наукової організації (установи) про необхідність проведення селекційного відстрілу та рішення науково-технічної ради природно-заповідної установи.

4.6. Клопотання про видачу дозволів подаються щорічно до 1 березня.

4.7. Дозволи на селекційний відстріл видаються протягом місяця з моменту отримання клопотання. У разі відмови у видачі дозволу орган, який уповноважений його видавати, письмово повідомляє заявника про причини відмови.

4.8. Разом із дозволом на селекційний відстріл користувачі отримують у органів, які видають дозволи, бланки актів селекційного відстрілу.

4.9. Реєстрація виданих дозволів на селекційний відстріл та бланків актів селекційного відстрілу, які є документами суворої звітності, повинна здійснюватись у спеціальних журналах, які мають бути прошнуровані, сторінки пронумеровані, скріплені печаткою та підписом керівника органу, який їх видає.

4.10. Користувачі мисливських угідь у клопотанні вказують про потрібну кількість бланків актів селекційного відстрілу, яку їм необхідно видати.

4.11. Дозволи на селекційний відстріл та бланки актів селекційного відстрілу видаються терміном на 1 рік. Після закінчення терміну дії дозвіл разом із звітом про проведену роботу, оригіналами використаних актів селекційного відстрілу та невикористаними бланками цих актів повертається органу, який його видав, але не пізніше 20 березня.

5. ЗДІЙСНЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ВІДСТРІЛУ.

5.1. Селекційний відстріл здійснюється протягом року, незалежно від строків сезону полювання, працівниками, уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь, які отримали відповідні дозволи для його проведення.

5.2. Допускається проведення селекційного відстрілу тварини іншим мисливцем у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл.

5.3. Усі добуті в порядку селекційного відстрілу тварини реєструються у спеціальному журналі, який ведеться користувачем мисливських угідь. Журнал повинен бути прошнурований та скріплений печаткою і підписом керівника користувача мисливських угідь, сторінки журналу пронумеровані. У журналі вказуються дата виїзду для проведення селекційного відстрілу, прізвище особи, яка відповідає за його проведення, та номер дозволу на селекційний відстріл, місце проведення відстрілу (лісництво, обхід, урочище тощо), прізвища мисливців, які приймали участь у селекційному відстрілі, та номери їх посвідчень мисливця, результати проведення відстрілу (вид тварини, вік, стать, причина відстрілу). Копії актів селекційного відстрілу зберігаються разом із журналом.

5.4. Селекційний відстріл може проводитись з підходу, із засідок чи веж, з під'їзду на гужовому транспорті.

5.5. Відстріли повинні проводитись із нарізної мисливської зброї на відстані не більше 200 метрів. Дозволяється застосування при проведенні селекційного відстрілу на відстані не більше 50 метрів гладкоствольної мисливської зброї з набоями, спорядженими кулями.

5.6. До початку транспортування (перевезення, перенесення) добутих тварин на місці відстрілу заповнюється акт селекційного відстрілу на кожну відстріляну тварину у двох примірниках: перший примірник акта разом із звітом про виконану роботу подається органу, який видав дозвіл на проведення селекційного відстрілу, другий - залишається в мисливському господарстві.

5.7. У разі відстрілу хворої тварини потрібно мати висновок спеціаліста державної ветеринарної медицини, який зазначає в акті хворобу тварини і підписує його.

5.8. Тварини, добуті в порядку селекційного відстрілу протягом мисливського сезону, вважаються добутими в межах ліміту цього сезону, а тварини, добуті в міжсезоння - у межах ліміту наступного мисливського сезону.

5.9. На усіх добутих у порядку селекційного відстрілу тварин користувачі мисливських угідь закривають ліцензії на їх добування.

5.10. У разі відсутності ліміту добування на окремі види тварин, допускається проведення селекційного відстрілу цих тварин, якщо вони травмовані, поранені чи мають чіткі ознаки хвороби. Про всі випадки такого відстрілу тварин користувачі мисливських угідь зобов'язані негайно повідомити державні органи Держкомлісгоспу та Мінекоресурсів Автономної Республіки Крим, області, м.Севастополя.

5.11. Добуті в результаті проведення селекційного відстрілу тварини залишаються у розпорядженні користувача мисливських угідь і є його власністю.

5.12. Користувач мисливських угідь, з дозволу органів державної ветеринарної медицини, має право самостійно реалізовувати добутих в результаті селекційного відстрілу тварин (у тому числі мисливські трофеї) або здійснювати їх переробку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Особи, які отримали дозволи на селекційний відстріл мисливських тварин, несуть персональну відповідальність за правомірність використання дозволу та бланків актів селекційного відстрілу.

6.2. У разі виявлення порушень при проведенні селекційного відстрілу вищезазначені особи несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

 

Додаток 1 до Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин

__________________________________________________________________

(найменування органу, який видав дозвіл та його реквізити)

"__"________________ 200__ року

ДОЗВІЛ N _____

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

__________________________________________________________________

дозволяється на  протязі  всього  року,  незалежно   від   строків

мисливського сезону, проводити в мисливських угіддях _____________

__________________________________________________________________

(за ким закріплені угіддя)

селекційний відстріл мисливських тварин.

 

На кожну відстріляну тварину складається акт селекційного відстрілу в двох примірниках за встановленим зразком.

Після закінчення терміну дії даний дозвіл підлягає поверненню органу, який його видав, разом із звітом про проведену роботу, оригіналами використаних актів селекційного відстрілу та невикористаними бланками цих актів.

 

 

     Дозвіл дійсний до "__"___________ 200__  року  при  наявності
посвідчення мисливця ___ N _______
-------------
|           |               _____________________________________
|  Місце    |               (посада та прізвище посадової особи,
|   для     |               _____________________________________
|фотокартки |                        яка видала дозвіл)
|           |
-------------                           ________________ (підпис)
 

Додаток 2 до Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин

АКТ

селекційного відстрілу мисливських тварин

"___" ____________ 200 __ року                       N 00000*
__________________________________________________________________
                      (місце складання акта)
Ми, ______________________________________________________________
                     (прізвища і посади осіб)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
склали цей  акт  про те,  що  за дозволом на селекційний відстріл
N ____________ від "____"______________ 200___ року, який виданий
_________________________________________________________________,
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
строк дії дозволу до __________________, провели відстріл ________
_____________________________________________________________
       (вид тварини, стать, вік, наявність рогів, кількість
                        відростків, ікла)
на території _____________________________________________________
                (господарство, лісництво, обхід, урочище, квартал)
у зв'язку з ______________________________________________________
                       (причина відстрілу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     Підписи
Висновок спеціаліста ветеринарної медицини _______________________
(при підозрі на захворювання тварини)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примітка. Акт  складається  в  двох примірниках.  Перший примірник
надсилається органу,  який видав дозвіл на  селекційний  відстріл,
другий - залишається в господарстві.

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com