Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Про порядок виготовлення,придбання,зберігання, обліку, перевезення та використання зброї
( 3 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 27813   
Четвер, 06 серпня 2009 09:26

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів

I. Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи

1. Загальні положення 

1.1. Відповідно до Закону України "Про міліцію", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1138  "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України", рішення МВС України з питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій і громадян. ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 1008  від 06.09.2004 )

1.2. Міністерство внутрішніх справ роботу щодо здійснення дозвільної системи організує через свої структурні підрозділи міліції громадської безпеки (управління дозвільної системи та ліцензування Департаменту громадської безпеки МВС (УДГБ МВС), управління (відділи) адміністративної служби міліції головних управлінь МВС України в Криму, м. Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, м. Севастополі, на транспорті (УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС, УМВСТ), управління МВС України на транспорті, відділ спеціальної міліції МВС України, старших інспекторів, інспекторів дозвільної системи, а також дільничних інспекторів міліції міськ-, райлінорганів внутрішніх справ.

1.3. Основними завданнями органів внутрішніх справ є запобігання порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду зброї (далі - пневматична) і холодної зброї (арбалети, мисливські ножі тощо, надалі - холодна зброя), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, попередження випадків їх втрат, крадіжок, використання не за призначенням та з протиправною метою.

1.4. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань та громадянами правил дозвільної системи органи внутрішніх справ здійснюють шляхом обстеження таких об'єктів, перевірки й надання згоди керівникам підприємств, установ і організацій та господарських об'єднань на укладення трудових договорів з громадянами на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням спеціально визначених предметів і матеріалів, проведення профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень правил дозвільної системи, а також притягнення порушників до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій та господарських об'єднань в органах внутрішніх справ здійснюється відповідно до розпорядку, погодженого з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування не менше трьох раз на тиждень, у робочі, після робочі години та в один із вихідних днів. Прийом громадян та представників підприємств, установ, організацій, а також надання їм консультацій та послуг з питань дозвільної системи реєструються в книзі обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи (додаток 1).

1.6. Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи грунтується на суворому дотриманні законності. Посадові особи, які виконують ці функції, організовують свою роботу відповідно до законодавства, нормативних актів МВС України, а також згідно з цією Інструкцією. 

2. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів та вибухових матеріалів, відкриття і  функціонування об'єктів дозвільної системи 

2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням дозволи на придбання, зберігання, перевезення й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, вибухових матеріалів вибухових речовин, засобів ініціювання; на відкриття та функціонування складів вибухових матеріалів, сховищ і баз, де вони зберігаються піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування; громадянам - дозволи на придбання, зберігання й носіння вогнепальної мисливської, холодної зброї, пневматичної зброї. від 26.06.2002, N 806

2.2. Усі види дозволів (додатки 2-8, 43) на придбання, зберігання, перевезення та використання спеціально визначених предметів і матеріалів, а також відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, мають зберігатися в підрозділах дозвільної системи, у місцях, що виключають доступ до них сторонніх осіб.

При цьому документи - бланки дозволів та посвідчення, визначені в абзацах сімнадцятому, вісімнадцятому, двадцятому - двадцять третьому Переліку документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 року N 932 є документами суворого обліку (звітності).

Бланк посвідчення на право зберігання та носіння зброї може бути виготовлений з полімерних матеріалів (додаток 43) у вигляді пластикової картки й отримуватися на однакових умовах з іншим бланком посвідчення (додаток 5) на вибір заявника.

Дозволи на зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видані на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також дозволи на зберігання й носіння мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї громадянами видаються строком на 3 роки. Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.

Відшкодування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків дозволів, здійснюється юридичними та фізичними особами, що їх отримують.

2.3. Дозволи видаються:

2.3.1. Департаментом громадської безпеки МВС України на:

- право ввозу з-за кордону та вивозу з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї, мисливського пороху, вибухових матеріалів міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням, а також іноземним фірмам на підставі міжурядових угод та договорів;

- придбання, зберігання, носіння та вивезення (за 5 днів до виїзду) з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, та боєприпасів до зброї іноземним громадянам, а також ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України за погодженням з посольствами та іноземними представництвами країн, громадянами яких вони є, а з метою полювання, на конкретно визначений термін, також за клопотанням користувачів земельних ділянок і мисливських угідь;

- відкриття та функціонування республіканських баз складів вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;

зберігання і носіння нагородної зброї.

УДГБМВС України, здійснюючи в повному обсязі функції до з вільної системи, може видавати й інші передбачені цією Інструкцією дозволи.

2.3.2.Управліннями(відділами) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі на:

- відкриття та функціонування складів вибухових матеріалів і піротехнічних майстерень;

-  право ввезення з закордону та вивезення з України мисливської, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї громадянам України;

придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної вогнепальної зброї громадянам України;

придбання та зберігання відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї підприємствам, установам, організаціям.

Управління (відділи) адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі, здійснюючи дозвільну систему, можуть видавати й інші передбачені цією Інструкцією види дозволів, крім дозволів, що належать до компетенції УДГБ МВС України.

2.3.3. Міськрайоргани внутрішніх справ на:

- придбання і перевезення вибухових матеріалів і засобів підриву;

- носіння і перевезення відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї;

- придбання, зберігання і носіння громадянами України мисливської гладкоствольної вогнепальної, пневматичної, холодної зброї;

- придбання, зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів правоохоронним органам, а також їх носіння працівникам цих органів. 

2.4. Органи внутрішніх справ на транспорті відділи (відділення)спеціальної міліції, у межах своєї компетенції видають дозволи на відкриття та функціонування об'єктів, що ними обслуговуються, а також на придбання, зберігання, носіння, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також вибухових матеріалів, які зберігаються та використовуються на цих об'єктах. 

2.5. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони підписуються відповідно керівниками Міністерства внутрішніх справ України (МВС), головних управлінь МВС (ГУМВС), управлінь МВС (УМВС),управлінь (відділів) адміністративної служби міліції ГУМВС, УМВС, УВСТ, начальником управління дозвільної системи та ліцензування УДГБ МВС, а в міськ-, райлінорганах начальниками і скріплюються гербовою печаткою органів внутрішніх справ.

2.6. Дозволи на придбання, зберігання і носіння вогнепальної нарізної зброї громадянам України підписуються Міністром внутрішніх справ України, його першими заступниками, заступником - начальником міліції громадської безпеки або його першим заступником, начальниками ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі, а в разі їх відсутності, особами, що виконують згідно із наказом їхні обов'язки, та заступниками - начальниками міліції громадської безпеки.

2.7. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, а також громадянам або за їх дорученням уповноваженим ними особам під розписку після пред'явлення паспорта чи інших документів, що засвідчують особу. У загонах воєнізованої охорони видача дозволів на зберігання відомчої зброї допускається на ім'я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.

2.8. Видача дозволів громадянам на придбання, зберігання, носіння і використання зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та прийняття відповідних заліків. Вивчення проводиться фахівцями відповідних підприємств, установ, організацій, що згідно зі статутом мають на це право, за затвердженою МВС України програмою.

Справи про видачу, продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування провадять:УДГБ МВС України, ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі.

Матеріали про видачу дозволів на право відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування розглядає УДГБ МВС України.

Пункти створюються на підставі укладених між підприємством, установою, організацією та УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС договорів. До складу комісій з приймання заліків входять працівники дозвільної системи. За умови успішного складання заліку громадянам видається довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40).

Підставою для видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил  поводження з нею та її застосування є клопотання керівника підприємства, установи, організації, що подається за територіальною належністю до ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, в якому зазначаються найменування підприємства, установи, організації, код за ЄДРПОУ, місце і дата реєстрації, місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета звернення.

До звернення додаються:

- дані про наявність умов проведення навчання;

- дані про осіб, які відповідають за відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, мають доступ до зброї, яка використовується в пункті, викладають та охороняють його (особові листки з обліку кадрів), та медичні довідки, що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, службовий телефон, номер та дата наказу про їх призначення;

- дані про місце проведення практичних стрільб, наявність для цього підстав;

- дані про наявність зброї та підстави її зберігання, при умові зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;

- квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг за видачу дозволу.

ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м. Севастополі, до якого надійшло звернення на отримання дозволу, приймає його до провадження і перевіряє відповідність наданих матеріалів установленим вимогам.

Документи або матеріали за наслідками такої перевірки, договір між підприємством, установою, організацією і УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС та висновок про можливість видачі дозволу на право відкриття та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування, затверджений керівництвом УАСМ, ВАСМ ГУМВС, УМВС, надсилаються до УДГБ МВС України для подальшого провадження.

УДГБ МВС України перевіряє відповідність таких документів установленим вимогам, після чого готує висновок про видачу дозволу або відмову в його видачі. Висновок затверджується начальником УДГБ МВС України або його заступниками. У разі відмови у видачі дозволу в листі на адресу ГУМВС, УМВС зазначається підстава для такої відмови.

2.9. За видачу дозволів утримується плата відповідно до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід28.12.95 N 1060, зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 49, а також постановою Кабінету Міністрів від 04.08.2000 N 1228. ( Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

2.10. Продовження терміну дії дозволів (перереєстрація) здійснюється в порядку, передбаченому для їх видачі. При цьому документи, які були надані при отриманні дозволу і не втратили юридичної сили, заново не надаються.

2.11. Громадяни України до або під час реєстрації, перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування відповідальності власників чи користувачів зброї (далі - договір страхування).

У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводиться.

При укладанні ГУМВС, УМВС, УМВС на транспорті договорів, угод, інших нормативно-правових актів щодо будь-якої взаємодії зі страховиками, які мають ліцензії на проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі - страхування відповідальності власників чи користувачів зброї),вони попередньо погоджуються з УДГБ МВС України. 

3. Контроль за об'єктами дозвільної системи 

3.1. Об'єкти дозвільної системи інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами міліції обстежуються щоквартально, а об'єкти, де зберігається та використовується велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), і базисні склади вибухових матеріалів - щомісячно. При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами проводиться за участю посадових осіб Державної служби охорони при МВС України, вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та органів державного пожежного нагляду МНС України. Керівники органів внутрішніх справ повинні не менше одного разу на рік брати особисту участь у перевірці об'єктів дозвільної системи.

3.2. Не менше одного разу на рік, а, виходячи з оперативної обстановки, і частіше, об'єкти дозвільної системи повинні обстежуватися працівниками дозвільної системи та підрозділів охорони об'єктів спільно з представниками відповідних комітетів товариств сприяння обороні України, військових комісаріатів, органів освіти, інших зацікавлених відомств.

3.3. На підприємствах, в установах і організаціях, господарських об'єднаннях, де виготовляються, ремонтуються, зберігаються та використовуються предмети і матеріали, на які поширюється дозвільна система, перевіряються:

- наявність відповідних дозволів на виготовлення, ремонт, придбання, зберігання, охорону, перевезення та використання підконтрольних предметів і матеріалів, відкриття та функціонування підприємств і майстерень, а також паспортів (на бази, сховища, склади ВМ, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих документів; згода на укладення громадянами трудових договорів на виконання робіт на таких об'єктах; дотримання пропускного режиму;

- облік підконтрольних предметів, матеріалів, порядок видачі, приймання зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів (вибухових речовин, засобів ініціювання); їх списання після використання, повернення в місця постійного зберігання; правильність ведення відповідної службової документації;

- придатність приміщень, де розташовані об'єкти дозвільної системи та зберігаються вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка, засоби підривання, - міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф, надійність замків, справність охоронної протипожежної сигналізації тощо;

- стан технічного устаткування(складів, баз, сховищ), обладнання забороненої зони; - справність світильників; розчищення території;наявність охорони, постових вишок, блок-постів, сторожових собак, засобів пожежегасіння, зв'язку з найближчими постами і органами внутрішніх справ;

- стан охорони об'єктів, укомплектованість особовим складом, придатність його для охорони об'єктів та знання своїх обов'язків, організація служби стрільців, тривалість їх збору за сигналом "Тривога", порядок зміни і підміни, відповідність розміщення сил та дислокації постів, правильність ведення службової документації, а також планів оборони цих об'єктів у органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;

- обладнання та технічний стан транспорту, що здійснює перевезення небезпечних вантажів.

3.4. На всіх об'єктах дозвільної системи обов'язково перевіряється організація відомчого контролю за схоронністю предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система.

3.5. У разі виявлення під час обстеження об'єктів порушень складаються відповідні акти (додатки 9, 10), в яких докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення. Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної системи, а другий після доповіді керівництву органу внутрішніх справ підшивається до облікової справи на цей об'єкт. У разі потреби один примірник акта надсилається в підрозділи охорони при органах внутрішніх справ.

У разі виявлення під час перевірки порушень порядку виготовлення, ремонту, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів і матеріалів, відкриття та функціонування окремих підприємств та майстерень порушники притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.

3.6. Якщо на об'єкті під час обстеження не виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються: дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.

3.7. Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівникам органів внутрішніх справ, які приймають відповідні рішення, після чого вони підшиваються до облікових справ на ці об'єкти. 

4. Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень правил дозвільної системи

4.1. Згідно із п.22 статті 11 Закону України "Про міліцію" органам внутрішніх справ надано право:

- анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин у разі невиконання встановлених правил користування і поводження з ними або недоцільності їх подальшого зберігання, вилучати при потребі зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища тощо;

- зупиняти повністю чи частково діяльність піротехнічних майстерень, в яких порушується облік піротехнічних виробів та не забезпечується безпека працівників або інших громадян;

анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів, видані громадянам, у разі порушення порядку її зберігання або використання та у випадках, передбачених п. 5.2 цієї Інструкції;

- давати керівникам підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань обов'язкові для них письмові вказівки щодо усунення порушень правил придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання спеціально визначених предметів, відкриття та функціонування підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система.

7. Облік власників вогнепальної зброї .

7.1. Облік власників мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї здійснюється в книзі обліку власників мисливської вогнепальної, пневматичної зброї, а також холодної зброї (додаток 12). Відомості про наявність такої зброї в громадян заносяться в автоматизовану інформаційну систему (АІС) "Арсенал".

7.2. На кожну особу, яка володіє вогнепальною мисливською, пневматичною, а також холодною нагородною зброєю (крім відомчої зброї),заводиться особова справа. Особові справи власників нарізної вогнепальної зброї ведуться в управліннях (відділах)адміністративної служби міліції ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області УМВС України в областях, м. Севастополі, а на власників гладкоствольних мисливських рушниць, пневматичної та холодної зброї - у міськрайорганах внутрішніх справ. ( Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

7.3. Особова справа власника зброї містить такі документи:

-письмове клопотання про видачу дозволу на право придбання, а також зберігання і носіння за кожну одиницю зброї окремо;

-картку-заяву (додаток 13);

- корінець дозволу на придбання зброї або інші документи, що засвідчують факт придбання зброї;

- матеріали перевірки власника зброї, рапорт (додаток 14), довідки про перевірку за оперативними обліками, обліками медичних установ тощо;

- платіжне доручення(квитанцію)про оплату послуг за реєстрацію (перереєстрацію) зброї;

- копію договору страхування. 

7.4. Особові справи власників вказаної зброї зберігаються у працівника, який здійснює дозвільну систему і для зручності користування розставляються в алфавітному порядку.

7.5. У чергових частинах міськрайорганів внутрішніх справ працівником, який здійснює дозвільну систему, ведеться картотека власників мисливської вогнепальної, пневматичної та холодної зброї (додаток 15), яка використовується для перевірки осіб, затриманих за різні правопорушення, а також для інформування нарядів міліції. Працівниками чергової частини може вестися комп'ютерний облік власників зброї.

7.6. У разі зміни постійного місця проживання власник такої зброї знімається з обліку органом внутрішніх справ, а його особова справа надсилається для взяття на облік в орган внутрішніх справ за новим місцем проживання. У разі вилучення зброї, добровільної її здачі в орган внутрішніх справ, продажу, смерті власника особова справа здається в архів, про що в журналі обліку, а також у АІС "Арсенал" робиться відповідний запис.

7.7. Контроль за зберіганням вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, що належить громадянам, здійснюється органами внутрішніх справу відповідності із суворим дотриманням законності. Перевірка порядку зберігання зброї громадянами в домашніх умовах проводиться не рідше одного разу на рік. Про результати перевірки складається рапорт, який підшивається до особової справи власника. Вказівки працівників органів внутрішніх справ щодо забезпечення схоронності вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також пневматичної і холодної зброї є обов'язковими для її власників.

7.8. Облікові справи на об'єкти дозвільної системи, контрольно-наглядові справи на органи внутрішніх справ, особові справи власників мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, журнали обліку об'єктів дозвільної системи, власників мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї обліковуються і зберігаються в порядку, встановленому для документів службового користування.

II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і використання зброї та бойових припасів 

8. Загальні положення

8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх справ, поширюється на бойову нарізну армійських зразків зброю або виготовлену за спеціальним замовленням, вихолощену, навчальну, несучасну стрілецьку, спортивну, мисливську нарізну, комбіновану і гладкоствольну вогнепальну зброю, бойові припаси до цих видів зброї, пневматичну зброю, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, холодну зброю (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, штики, штик-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань), що належать підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам.

8.2. Вогнепальною вважається зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші).

8.8. До мисливської вогнепальної зброї належать мисливські карабіни, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або у кінці ствола, мисливські рушниці з свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та мисливські малокаліберні гвинтівки. Довжина стволів гладкоствольних рушниць повинна бути не менше 450 мм, а загальна довжина зброї не менше 800 мм.

8.9. До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони для гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.

8.11. До холодної зброї належать пристрої та предмети, конструктивно призначені для ураження живої чи іншої цілі за допомогою м'язової сили людини чи механічного пристрою (може бути холодною ручною та холодною метальною).

8.13. Порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і використання зброї та бойових припасів в міністерствах і відомствах, на підприємствах, в установах, організаціях і господарських об'єднаннях регламентується відомчими Інструкціями, узгодженими з МВС України.

9. Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, господарськими об'єднаннями і громадянами

9.1. Вогнепальна, пневматична та холодна зброя і бойові припаси, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, господарськими об'єднаннями і громадянами може бути придбана для:

- озброєння особового складу охорони, а також окремих осіб, яким за родом служби законодавством дозволено носіння вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;

- науково-дослідних потреб;

- навчальних потреб (забезпечення допризовної військової і спеціальної підготовки);

- спортивних потреб;

- промислового та любительського полювання; захисту життя, здоров'я, житла та майна громадян;

- використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;

- експонування в музеях, на виставках;

- колекціонування.

Дозволи на придбання та зберігання і носіння зброї пристроїв  вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів для вказаних потреб видаються тільки за наявності законодавчого або нормативного акта про надання права працівникам міністерств, відомств, підприємств, установі організацій, громадянам користуватися нею при виконанні службових обов'язків, мати у власності - після проходження такими особами навчання згідно з п. 2.8 цієї Інструкції та здачі заліків. При цьому на роботу, пов'язану з використанням зброї при виконанні службових обов'язків, приймаються особи, які досягли 21-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями виконувати такі роботи.

9.2. Вогнепальна зброя і бойові припаси армійських зразків отримуються централізовано через Міністерство оборони України. Для придбання зброї і бойових припасів підприємства, установи, організації та господарські об'єднання надсилають свої заявки до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до підпорядкування. Узагальнені заявки міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади подають до МВС України не пізніше 20 липня. В окремих випадках такі заявки можуть бути надіслані господарськими об'єднаннями за погодженням з ГУМВС, УМВС УВСТ, відділом спецміліції безпосередньо до МВС України. МВС України узагальнює заявки, складає зведені відомості і не пізніше 1 вересня надсилає їх до Міністерства оборони України.

З відповідного дозволу органу внутрішніх справ така зброя і боєприпаси до неї можуть бути придбані в Департаменті ресурсного забезпечення МВС України. 

9.3. У заявках вказуються найменування кожної організації для якої передбачено придбання зброї і боєприпасів, поштовий індекс і адреса, мета придбання, а також загальна кількість необхідної зброї і бойових припасів. Заявки повинні бути затверджені керівниками міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань і скріплені гербовою (простою) печаткою. До них додаються також відомості про наявність вогнепальної зброї і бойових припасів (додаток 16).

9.4. Перед відправленням заявок до міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади вони мають бути узгоджені також із ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спецміліції за місцезнаходженням чи місцем обслуговування підприємства, установи, організації, господарського об'єднання і скріплені гербовою печаткою або печаткою з відбитком "Дозвільна система". До прийняття рішення про узгодження заявки ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділ спецміліції, орган внутрішніх справ перевіряють потребу в зброї і бойових припасах за діючими табелями і нормами озброєння, наявність і придатність приміщення для зберігання зброї тощо.

9.5. Міністерство оборони України один раз на рік згідно зі зведеною заявкою Міністерства внутрішніх справ України, що надійшла, висилає міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням наряди на одержання вогнепальної зброї і бойових припасів зі складів військових округів(оперативних командувань). На підставі зазначених нарядів органи внутрішніх справ видають підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням дозволи на їх придбання та перевезення.

9.6. Спортивні гвинтівки, пістолети і револьвери, мисливська нарізна і гладкоствольна вогнепальна, пневматична і холодна зброя, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, бойові припаси купуються на заводах-виготовлювачах, у підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань, які мають ліцензії на реалізацію такої зброї за дозволами, виданими органами внутрішніх справ.

9.7. Воєнізована охорона озброюється карабінами, пістолетами та револьверами за нормами, зазначеними в додатку 17. Озброєння її іншими видами вогнепальної зброї (автоматами тощо) допускається в кожному окремому випадку тільки за узгодженням із МВС України.

9.8. Сторожова охорона озброюється, як правило, гладкоствольною вогнепальною, або пневматичною зброєю. За погодженням з МВС, ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спеціальної міліції допускається використання для такої охорони і нарізної вогнепальної зброї за умови суворого дотримання встановлених вимог.

9.9.Кількістьівидвогнепальноїзброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, необхідних для озброєння співробітників, яким вона належить за родом виконуваної роботи (касири, інкасатори, працівники спеціального зв'язку, державних податкових адміністрацій, природоохоронних органів і лісової охорони, інших правоохоронних органів за переліком, установленим Законом України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", авіаційного та залізничного транспорту тощо), залежно від характеру здійснюваної охоронної діяльності, штатної чисельності зазначених працівників встановлюються керівниками зацікавлених міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням з МВС України згідно з нормами зброї і боєприпасів, що передбачаються для озброєння воєнізованої охорони і особового складу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (додаток 17).

9.17. Підставою для видачі дозволу на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів та боєприпасів є:

- клопотання керівника підприємства, установи, організації та господарського об'єднання, у якому зазначається кількість вогнепальної зброї і боєприпасів, що купується, номер та термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта;

- акт про придатність приміщення, де зберігатимуться  вогнепальна зброя та боєприпаси, що складається комісією з представників органу внутрішніх справ (міліції і пожежного нагляду) та зацікавленої організації;

- наказ керівника підприємства, установи, організації чи господарського об'єднання про призначення особи, відповідальної за придбання вогнепальної зброї і бойових припасів (прізвище, ім'я та по-батькові, дата, місце народження і проживання), довідка (висновок) медичної установи (ЛКК), що така особа за станом здоров'я може виконувати цю роботу, копія договору страхування, довідка про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;

- копія контракту, наряду на одержання (придбання) зброї та бойових припасів;

- платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на придбання вогнепальної зброї і бойових припасів.

10. Перевезення зброї і бойових припасів, які належать організаціям

10.1. Дозвіл на перевезення вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і бойових припасів, а також пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів видається за письмовим клопотанням керівника підприємства, установи, організації та господарського об'єднання, в якому зазначаються:

- найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер зброї), що буде перевозитися,  вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення, термін;

-відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу на шляху руху  (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження і проживання. дані про зброю, якою буде озброєна охорона), копія договору на охорону;

- платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення зброї і боєприпасів. 

10.2. Перевезення вогнепальної, холодної, та пневматичної зброї, а також мисливського пороху, заряджених мисливських та спортивних патронів, боєприпасів до зброї армійських зразків, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних нормативних документів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів цим транспортом. Керівник організації для супроводження цього вантажу повинен призначити не менше двох осіб, озброєних відомчою вогнепальною зброєю. А в разі її відсутності охорона здійснюється працівниками Державної служби охорони. Під час перевезення мисливської вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), а також зброї армійських зразків - відомчої, службово-штатної, спортивної вогнепальної (понад 15 одиниць), набоїв до зброї армійських зразків та спортивної зброї (10000 штук і більше), споряджених до гладкоствольної зброї набоїв (20000 штук, 50 кг пороху і більше), охорона здійснюється виключно працівниками Державної служби охорони. Для перевезення мають бути виділені криті автомашини, а при перевезенні пороху - підлога кузова автомашин встилається повстю, кошмою або іншим відповідним матеріалом. Зброя і боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

10.3. Кількість боєприпасів, пороху, що перевозиться ручним багажем залізницею, водним і повітряним транспортом, не повинна перевищувати такої ваги:

- набоїв до вогнепальної зброї всіх калібрів - 10 кг;

- бездимного пороху і виробів із нього - 10 кг;

- виробів із димного пороху - 5 кг;

- димного пороху - 5 кг;

- капсулів - 5 кг.

У дозволі на перевезення ручного вантажу зазначається тільки нетто вантажу (металеві гільзи, ящики і упаковка до ваги вантажу не включаються).

10.4.Пересилання поштою вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, бойових припасів, пороху, ударно-спускових механізмів у зібраному стані, стволів забороняється. 

10.6. Без дозволів органів внутрішніх справ перевозиться відомча вогнепальна зброя та боєприпаси, на які є відповідні дозволи на зберігання в межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані.

10.7. Відповідальність за перевезення та зберігання зброї, ввезеної для полювання іноземними громадянами, покладається на керівників мисливських господарств.

Зберігання такої зброї здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за місцем проведення полювання, і обов'язковим погодженням з територіальним органом внутрішніх справ.

11. Зберігання, облік і використання зброї та бойових припасів .

11.1.Вогнепальна, пневматична, холодна зброя, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони придбані підприємствами, установами, організаціями та господарськими об'єднаннями з метою, зазначеною в п.9.1 цієї Інструкції, належить до відомчої. Забороняється використовувати її не за призначенням, з метою непередбаченою статутними завданнями, передавати стороннім особам, продавати окремим громадянам, зберігати у місцях проживання працівників, за винятком випадків, передбачених у п.11.15, 11.16 цієї Інструкції. 

11.2. Передача відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї і бойових припасів, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів із однієї організації в іншу, незалежно від відомчої належності, проводиться тільки за дозволами органів внутрішніх справ. Організація, яка здійснила передачу зброї або бойових припасів, зобов'язана в п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, що були передані, кількість і калібр бойових припасів. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї для його переоформлення.

11.3. Керівники підприємств, установ, організацій упродовж десяти днів із дня придбання, отримання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів зобов'язані одержати в органі внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання та використання. 

11.4. Підставою для видачі дозволу на право зберігання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів є клопотання керівника підприємства, установи і організації, господарського об'єднання, в якому зазначається:

- кількість придбаної зброї, система, бойова чи навчальна, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;

- наявність умов для надійного зберігання зброї(опис приміщення, технічних засобів захисту, наявність охорони, акт обстеження тощо);

- дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі про працівників охорони (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність та довідки (висновки) медичної установи (ЛКК), що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, копії договорів страхування, довідки про складання заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;

- наказ керівника організації про призначення особи (осіб), відповідальної за зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів;

- платіжне доручення (квитанція) банку про перерахування плати за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання зброї.

У разі відкриття нового об'єкта, призначеного для зберігання зброї, акт про придатність приміщення складається комісією, до складу якої входять представники органів внутрішніх справ (дозвільної системи, Державної служби охорони, пожежного нагляду, інших зацікавлених міністерств і відомств) і організації, що відкриває об'єкт.

11.5. Відомча вогнепальна зброя і бойові припаси до неї зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно відповідати таким вимогам:

- бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими гратами або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм, армованою сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки із дошок, зміцнених сталевими гратами;

- мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні - дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - гратчасті залізні. Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні гратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм, завтовшки не менше 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10 - 12 мм і завдовжки не менше 120 - 150 мм; мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві грати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю, віконницями. Кінці прутів грат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці повинні замикатися на навісні замки.Грати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи, для зміцнення стін(перегородок) виконуються з сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Кожне перехрестя прута зварюється, утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

- бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на появу людини всередині приміщення. Ці приміщення мають бути передані під охорону Державної служби охорони органів внутрішніх справ у встановленому порядку, з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

- мати протипожежні засоби та опис майна, в який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і якою печаткою опечатуються.У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні встановлюватися залізні грати з вічками розміром не більше 100 х 100 мм, які виключають можливість проникнення через ці системи. Створи в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

11.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) з вогнепальною, пневматичною, холодною зброєю і бойовими припасами має бути два комплекти ключів. Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї і бойових припасів, дублікат - у опечатаному пеналі повинен зберігатися в керівника організації, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї.

11.7. Вогнепальна зброя і бойові припаси мають зберігатися в металевих шафах (сейфах), стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Дверці шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями. На дверцях шафи з внутрішнього боку має бути опис зброї за номерами. Допускається зберігання вогнепальної зброї у важких сейфах, які мають внутрішні замки.

11.8. Забороняється спільне зберігання зі зброєю і боєприпасами навчально-наочних приладів, спортивного реманенту, інших предметів, окрім пневматичної зброї калібру 4,5 мм і початковою швидкістю менше 100 метрів за секунду, радіостанцій і дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у відгородженій залізними гратами частині кімнати для зберігання зброї. Боєприпаси до вогнепальної зброї мають зберігатися в окремому від зброї металевому ящику, в шафі. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змазування зброї зберігаються у спеціально відведених для цього місцях, окремо від зброї і боєприпасів.

11.9. В управліннях, відділах і філіях Національного,  державних і комерційних банків України зброя і боєприпаси зберігаються в залізобетонних коморах, сейфах або металевих шафах. За браком комор допускається зберігання зброї і боєприпасів (у разі наявності охоронної сигналізації, виведеної на пульт централізованого нагляду органів внутрішніх справ)у залізобетонних внутрішніх або вбудованих шафах (касах) чи у важких сейфах. На вузлах зв'язку (ПТВЗ), у фельд'єгерській службі, підприємствах та підрозділах спецзв'язку допускається зберігання зброї і боєприпасів у важких сейфах.

11.15. Допускається зберігання відомчої гладкоствольної мисливської зброї за погодженням з органами внутрішніх справ за місцем проживання сторожів у період сезонної охорони садів, виноградників, пасік, баштанів, полів, господарських об'єднань, пастухів при випасах худоби, на відгінних пасовищах тощо, а також під час охорони господарських об'єктів за відсутності поблизу місць постійного зберігання зброї. Зазначена зброя зберігається в місці проживання цих осіб відповідно до вимог, викладених у п.12.12 цієї Інструкції. Після закінчення сезонних робіт зброя повинна бути здана в місце її постійного зберігання.

11.18. Індивідуальні дозволи на право носіння відомчої вогнепальної зброї поза об'єктом видаються МВС, ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спецміліції, органом внутрішніх справ з обов'язковим проставленням у них штампа "Є дійсним під час виконання службових обов'язків", а у всіх інших випадках проставляється штамп "Є дійсний під час виконання службових обов'язків в межах території об'єкта, що охороняється".

11.22. Мисливські господарства із числа наявної у них відомчої мисливської нарізної і гладкоствольної зброї можуть з дозволу органу внутрішніх справ видавати її на сезон мисливцям-аматорам, які уклали договір на поставку хутра чи м'яса дичини. Клопотання про видачу індивідуальних дозволів на використання відомчої зброї зазначеним особам надсилаються в органи внутрішніх справ за один місяць до початку мисливською сезону. До нього обов'язково додаються документи, передбачені п.11.17 цієї Інструкції.

11.25. Непридатна для подальшого використання відомча вогнепальна, пневматична, холодна зброя і боєприпаси до неї, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони здаються безкоштовно підприємствами, установами, організаціями та господарськими об'єднаннями в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на її придбання або зберігання. Така зброя органами внутрішніх справ у місячний строк здається на склади озброєння управлінь (відділів) тилового та матеріально-технічного забезпечення МВС, ГУМВС УМВС та УВСТ, а підрозділами відділу спецміліції до ГУМВС, УМВС за територіальністю. Окремі частини та вузли цієї зброї за згодою її власників можуть передаватися (продаватися) підприємствам, які займаються підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї.

11.26. Зайва, але придатна для подальшого використання відомча вогнепальна, пневматична, холодна зброя, боєприпаси до неї, належні організаціям, здаються за місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші організації з дозволу органів внутрішніх справ. Зайва, але придатна для подальшого використання навчальна вогнепальна зброя армійських зразків здається за місцем її отримання.

11.27. Відповідальність за стан обліку, зберігання і правильне використання зброї та боєприпасів несуть керівники організацій, а в загонах воєнізованої охорони - начальники загонів (підрозділів), які в разі крадіжки або втрати зброї і боєприпасів зобов'язані негайно повідомити про це місцевий орган внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для зняття з обліку викрадених зброї і боєприпасів є висновок посадової особи, яка проводить слідство або дізнання, затверджений начальником органу внутрішніх справ чи його заступником.

12. Придбання, зберігання і перевезення мисливської  вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів, пневматичної та холодної зброї громадянами

12.1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. N 2471-12 "Про право власності на окремі види майна" правом придбання мисливської гладкоствольної зброї користуються громадяни України, які досягли 21-річного віку, а мисливської нарізної зброї - 25-річного віку, на холодну та пневматичну зброю - 18-річного віку. Кількість зброї, яку може мати громадянин України, не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити її безумовну схоронність. У разі наявності трьох і більше одиниць вогнепальної, пневматичної зброї, арбалетів приміщення (будинок, квартира тощо) або сейф (шафа) для її зберігання повинні бути обладнані охоронною сигналізацією, автономною або з виводом на ПЦН органів внутрішніх справ.

12.2. Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на придбання мисливської нарізної, комбінованої, гладкоствольної, пневматичної зброї, арбалетів громадянами подаються такі документи:

- письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;

- заповнена картка-заява;

- медичний висновок лікувального закладу про відсутність протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї;

- копію договору страхування;

- довідка про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування;

- платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу;

- довідка про наявність чи відсутність судимості.

Для одержання дозволу на придбання інших видів холодної зброї, її сучасних копій (катани, мечі, шаблі, кортики, кинджали тощо) з метою їх колекціонування громадяни в органи внутрішніх справ за місцем проживання подають заяву та квитанцію про оплату послуг за видачу дозволу.

Дозволи на придбання зброї видаються громадянам органами внутрішніх справ після пред'явлення паспорта або документа, який засвідчує особу. Невикористані дозволи мають бути повернені в органи внутрішніх справ.

12.3.ВійськовослужбовціЗбройнихСилУкраїни, інших військових формувань, а також особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України дозволи на придбання, зберігання мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої вогнепальної, пневматичної і холодної зброї одержують після подання відповідного рапорту, довідки з місця роботи, платіжного доручення (квитанції) установи банку про оплату послуг за видачу такого дозволу та заповненої картки-заяви.

12.4. Придбана громадянами гладкоствольна, нарізна, комбінована мисливська вогнепальна, пневматична та холодна зброя протягом десяти днів з дня придбання має бути зареєстрована в органах внутрішніх справ за місцем проживання власника з одержанням дозволу на її зберігання, носіння.

12.5. Для одержання дозволу на зберігання, носіння вогнепальної мисливської, гладкоствольної, нарізної, комбінованої та пневматичної зброї, арбалетів власниками в органи внутрішніх справ подаються:

- письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;

- три фотокартки розміром 3 х 4 см;

- дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї;

- платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за реєстрацію зброї;

- копію договору страхування, якщо такий не надавався при отриманні дозволу на придбання зброї. ( Пункт 12.5 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 615 від 26.06.2002 )

- Для одержання дозволу на зберігання колекційної холодної зброї її власник подає в орган внутрішніх справ за місцем проживання:

- дублікат дозволу з відміткою магазину про реалізацію такої зброї або інші документи;

- кольорові фотографії зброї розміром 15 х 15 см.

На підставі поданих документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на зберігання такої зброї. В дозволі ставиться штамп "колекція".

У разі потреби перевезення такої зброї (для участі у виставках тощо) органи внутрішніх справ видають дозволи на її перевезення.

Мисливські ножі придбаються громадянами з дозволу органу внутрішніх справ на право зберігання і носіння мисливської вогнепальної зброї, а також арбалетів, що використовуються громадянами виключно для полювання. При цьому в дозволі на право зберігання і носіння зброї магазином робиться відмітка про реалізацію такого ножа.

При перереєстрації зброї (продовженні терміну дії дозволу на її зберігання і носіння) власниками в органи внутрішніх справ подається:

- письмове клопотання про продовження терміну дії дозволу;

- медична довідка про відсутність протипоказань, які перешкоджають володінню зброєю;

- копію договору страхування;

- платіжне доручення (квитанція) установи банку про оплату послуг за перереєстрацію зброї.

12.6. Особам, які мають нагородну вогнепальну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці), органами внутрішніх справ видаються дозволи на її зберігання без зазначення строку їх дії з позначкою "Нагородна". Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України.

12.7. Для одержання дозволу на зберігання нагородної зброї власником в орган внутрішніх справ подаються такі документи:

- письмове клопотання;

- заповнена картка-заява;

- оригінал або засвідчена в нотаріальному порядку копія документа про нагородження зброєю;

- три фотокартки розміром 3 х 4 см;

- платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за видачу дозволу;

- особи, нагороджені зброєю главами іноземних держав, главами урядів, іншими офіційними особами, які мають на це право, подають завірену копію офіційного перекладу документа про нагородження зброєю.

12.8. Генерали, адмірали і офіцери Збройних Сил України, інших військових формувань, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України, які мають нагородну зброю, при звільненні в запас або відставку зобов'язані в місячний термін зареєструвати таку зброю в органах внутрішніх справ за місцем проживання і одержати дозвіл на її зберігання.

12.9. Подарована мисливська нарізна, гладкоствольна вогнепальна, пневматична та холодна зброя може бути зареєстрована, якщо особа, якій вона подарована, має дозвіл на її придбання. Реєстрація такої зброї відбувається відповідно до вимог, встановлених п.12.5 цієї Інструкції.

12.11. Для навчання практичній стрільбі громадян, які виявляють бажання придбати зброю, дозволяється використання мисливської вогнепальної зброї, яка належить іншим громадянам, підприємствам, установам, організаціям. Навчання стрільбі проводиться тільки на стрільбищах, мисливських стендах і в інших спеціально відведених місцях, ліцензованих МВС України, в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання згідно з програмою, визначеною МВС України.

Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в установленому порядку в органах внутрішніх справ, для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові припаси до неї. Реалізація бойових припасів здійснюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензії, видані МВС України, та через Департамент ресурсного забезпечення МВС України на підставі дозволів на придбання певного виду боєприпасів, виданих Департаментом громадської безпеки МВС України. Увезення в Україну боєприпасів до нагородної зброї здійснюється на підставі дозволів на придбання та ввезення бойових припасів, виданих Департаментом громадської безпеки МВС України.

Для отримання дозволу на придбання, увезення бойових припасів до нагородної зброї її власник подає до Департаменту громадської безпеки МВС України:

- письмове клопотання про видавання дозволу на придбання, увезення бойових припасів із зазначенням їх кількості;

- копію дозволу на зберігання нагородної зброї;

- платіжне доручення (квитанцію) установи банку про оплату послуг за отримання зброї.

12.12. Зброя, боєприпаси до неї, що належать громадянам, мають зберігатися за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо) у період проживання, в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї. При цьому зброя має бути в розрядженому стані.

У виняткових випадках допускається з дозволу органів внутрішніх справ тимчасове зберігання зброї без права її використання в іншого дорослого члена сім'ї або найближчого родича, а в разі їх відсутності - в інших громадян на час тривалого(понад три місяці)відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. На період тимчасового зберігання зброї особі, яка прийняла її на зберігання, органи внутрішніх справ видають дозвіл з позначкою "на тимчасове зберігання без права користування".

12.13. Під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя має бути у розрядженому стані (для напівавтоматичної зброї відсутність патрона в патроннику). У всіх випадках під час перенесення або перевезення зброї, боєприпасів до неї власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння зброї.

12.14. Вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів
МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами - тільки за дозволом МВС України.

Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою вони нагороджені главами іноземних держав, главами урядів іноземних держав, іншими офіційними особами, які мають на це право, здійснюється за дозволами МВС України.

12.15. Допускається оформлення в органах внутрішніх справ документів на передачу мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї від одного власника іншому. Це здійснюється за місцем обліку зброї, яка передається працівником дозвільної системи в присутності її власника та особи, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання цього виду зброї. При цьому марка, калібр і номер зброї, що передається, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреса колишнього власника вписуються в дозвіл і в дублікат дозволу на придбання. Записи завіряються підписом начальника органу внутрішніх справ і печаткою. Дублікат дозволу повертається новому власникові для постановки зброї на облік за місцем проживання. Одночасно на підставі здійсненої передачі зброї вносяться відповідні записи в книгу обліку власників про зняття зброї з обліку. Також відповідні зміни про цю зброю вносяться в АІС "Арсенал".

12.16. Власник зброї у разі зміни місця проживання зобов'язаний звернутися до органу внутрішніх справ із проханням щодо зняття її з обліку, вказавши при цьому нову адресу. Після прибуття на нове місце проживання власник зобов'язаний у десятиденний строк (у прикордонній місцевості протягом 24 годин) поставити на облік особисту зброю в місцевому органі внутрішніх справ.

12.17. У разі смерті власника, нагородна, нарізна вогнепальна та інша зброя армійських зразків, мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, пневматична та холодна зброя протягом п'ятиденного терміну здається в органи внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести місяців). Якщо хтось із спадкоємців бажає таку зброю (крім нагородної)залишити у власності, вона може бути зареєстрована на його ім'я у встановленому порядку. Якщо серед спадкоємців немає осіб, які можуть мати або мають право на зберігання зброї, вона ними повинна бути в місячний строк продана або подарована особі, що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї.

Якщо хтось із спадкоємців бажає стати власником нагородної зброї, остання, у разі можливості її законного перебування у власності громадян, може бути оформлена відповідно до вимог абзацу першого цього пункту.

Нагородна коротко ствольна вогнепальна нарізна зброя (пістолети, револьвери) може бути залишена у власності спадкоємців після приведення її у стан, не придатний для стрільби в майстернях з ремонту зброї (довідка про переробку повинна знаходитися в особовій справі власника). Така зброя вважається колекційною і в дозволі на її зберігання ставиться штамп "колекція". Для одержання дозволу на її зберігання в орган внутрішніх справ подаються документи:

- письмове клопотання;

- заповнена картка-заява;

- документ, що свідчить про спадщину;

- дозвіл на право зберігання нагородної зброї померлого;

- три фотокартки розміром 3х4 см;

- копію договору страхування;

платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за видачу дозволу.

12.18. Мисливська вогнепальна, пневматична і холодна зброя, що визнана комісією з визначення технічного стану зброї непридатною для подальшого користування (не підлягає ремонту), не реєструється (не перереєстровується) і в місячний строк власником здається в органи внутрішніх справ безкоштовно для знищення або робиться в майстернях з ремонту зброї непридатною для стрільби і знімається з обліку. Така зброя для використання її окремих частин та вузлів може за згодою власників зброї передаватись (продаватись) установам, що займаються підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї.

12.19. У разі втрати або крадіжки зброї власник зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ.

12.20. Вогнепальну, пневматичну, холодну зброю (у тому числі нагородну) згідно з законодавством може бути вилучено в громадян органами внутрішніх справ за допущені порушення правил її зберігання, перевезення і користування, а також в інших випадках, передбачених цією Інструкцією.

Про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної та холодної зброї органом внутрішніх справ виноситься мотивований висновок про анулювання дозволу на зберігання вогнепальної, пневматичної, чи холодної зброї, який затверджується начальником органу внутрішніх справ (додаток 23). У висновку викладаються підстави і мотиви прийняття такого рішення.

12.21. У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу на зберігання зброї вона, а також бойові припаси до неї в 15-денний строк передаються власниками чи їхніми представниками на комісійний продаж або можуть бути подаровані особі, що має дозвіл на придбання такої зброї.

Якщо власник зброї у вказаний строк відповідного рішення щодо її реалізації не прийняв, вона вилучається і передається в комісійну торгівлю з поверненням власнику її вартості після продажу.

12.22. Вогнепальна, пневматична і холодна зброя, а також бойові припаси, що належать особам, які притягуються до кримінальної відповідальності, зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття остаточного рішення слідчих органів або суду щодо кримінальної справи. Якщо стосовно зазначеної особи кримінальна справа закрита або судом винесений виправдувальний вирок, зброя, а також дозвіл на її зберігання повертаються власникові.

12.23. Для визначення технічного стану щодо наявності основних ушкоджень мисливської вогнепальної зброї, які враховуються при реєстрації (перереєстрації) (додаток 24) в кожному районі, місті, при органах внутрішніх справ створюються комісії з числа працівників дозвільної системи, мисливських інспекторів, техніків зі зброї, експертів-криміналістів, інших знавців зброї, склад яких затверджується рішенням місцевих державних адміністрацій чи органів місцевого самоврядування.

12.24. Генерали, адмірали, офіцери Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державного комітету у справах охорони державною кордону України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, а також особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України при звільненні в запас або відставку з правом носіння військової форми зберігають кортики без дозволу органів внутрішніх справ. У разі смерті власника кортики здаються родичами у військові комісаріати або в органи внутрішніх справ за місцем проживання власника.

12.25. При здачі до органів внутрішніх справ вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, що може перебувати у власності громадян України, для подальшої реєстрації в особисте користування, оформлення документів здійснюється в порядку, передбаченому п.12.5цієїІнструкції. При цьому обов'язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї по обліках МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com