Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин
( 1 Vote )
Написав Яворський В. Переглядів - 10824   
Четвер, 06 серпня 2009 15:07
     1. Цей  порядок  визначає   правила   справляння   плати   за 
спеціальне використання диких тварин,  які наведені у   Тимчасових
нормативах плати за спеціальне використання  диких  тварин   (крім
мисливських тварин,  рибних  запасів,  видів тварин,  занесених до
Червоної книги України), що додаються.
     2. Плата за спеціальне використання диких тварин справляється 
з підприємств, установ, організацій та громадян, за винятком:

наукових установ  та організацій,  окремих науковців України, які здійснюють використання диких тварин у наукових цілях, а також іноземних юридичних та фізичних осіб, які залучаються для спільних наукових досліджень,  погоджених з центральними органами державної виконавчої влади;

державних зоологічних парків та інших установ і  організацій,які здійснюють використання диких тварин у виховних цілях, а також з метою їх штучного утримання чи розведення;

підприємств, установ,   організацій   та   громадян,  які   у встановленому законодавством   порядку    проводять    регулювання чисельності диких  тварин  з  метою  охорони  здоров'я  і  безпеки населення, відвернення заподіяння шкоди  навколишньому  природному середовищу і народному господарству.

3. Розмір плати  за  спеціальне  використання  диких   тварин обчислюється на   підставі   доведених  підприємствам,  установам, організаціям і    громадянам    лімітів    (дозволених    обсягів) спеціального використання   диких   тварин  та  нормативів  плати, визначених у додатку.

4. Видача  дозволів  на  спеціальне використання диких тварин здійснюється   Мінприроди   за   наявності   заявки  підприємства, установи, організації   та  громадянина,  а  також  документа,  що засвідчує внесення плати.

Окремим науковцям  дозволи  на  спеціальне використання диких тварин у  наукових  цілях  видаються  лише  на  підставі   заявок, погоджених з відповідними науковими установами і організаціями.

5.   У   разі   коли    визначені    у    виданих    дозволах обсяги використання диких тварин повністю або  частково не    були використані платником, внесена за них плата не повертається.

6. Плата    за    спеціальне    використання   диких   тварин зараховується до бюджету. Порядок внесення  цієї  плати  визначається  інструкцією,  що затверджується Мінприроди та Мінфіном.

7. Контроль   за   достовірністю  звітних  даних  про  обсяги використання диких тварин здійснюють органи Мінприроди.

8. Контроль  за  обчисленням і внесенням плати за  спеціальне використання диких  тварин  здійснюється  державними   податковими адміністраціями   (інспекціями)   разом   з  органами  Мінприроди.

( Пункт 8  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 13 ( 1336-98-п ) від 25.08.98

Додаток

до Тимчасового порядку справляння плат за спеціальне використання диких тварин

ТИМЧАСОВІ НОРМАТИВИ ПЛАТИ
за спеціальне використання диких тварин

(крім мисливських тварин, рибних запасів,

видів тварин, занесених до Червоної книги України)

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Види, групи тварин| Одиниці вимірювання| Тимчасовий норматив
| | плати у доларах США
| | (сплачується у наці-
| | ональній валюті Ук-
| | раїни за офіційним
| | курсом Національного
| | банку України на
| | день сплати)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Ссавці

Їжак звичайний за 1 особину 5
Інші комахоїдні -"- 0,5
Рукокрилі -"- 15
Білки (у випадках -"- 10
коли їх добування не
пов'язане з веденням
мисливського госпо-
дарства)
Вовчки (соні) -"- 8
Ласка -"- 10
Полівка водяна -"- 0,5
Мишівка лісова -"- 3
Чорна криса -"- 4
Ховрахи -"- 2
Сліпак звичайний -"- 5
Хом'як -"- 1
Інші дрібні гризуни -"- 0,2
(крім пацюків, хатніх
та польових шкідників)

Птахи

Осоїд -"- 300
Шуліка чорний -"- 270
Яструб великий -"- 100
Яструб малий -"- 60
Зимняк -"- 40
Канюк звичайний -"- 50
Лунь луговий -"- 70
Лунь болотяний -"- 25
Боривітер звичайний -"- 40
Дербник, кібчик, чег- -"- 100
лок
Совка звичайна -"- 30
(сплюшка)
Сова яструбина -"- 25
Сич хатній -"- 15
Сова сіра -"- 25
Сова вухата -"- 30
Сова болотяна -"- 40
Баклан великий -"- 5
Лелека білий -"- 60
Бугай, бугайчик, квак -"- 20
Чаплі білі -"- 70
Чаплі сіра, руда -"- 35
Поморники -"- 30
Мартин сизий, сріб- -"- 5
лястий, малий, серед-
земноморський, клуша,
морський голубок
Інші мартини -"- 3
Крячки -"- 5
Рябки -"- 20
Деркач -"- 40
Пастушки, кулики -"- 7
(крім мисливських ви-
дів)
Зозуля звичайна -"- 8
Зозуля чубата -"- 30
Сиворакша -"- 75
Бджолоїдки -"- 10
Крутиголівка -"- 8
Жовна чорна -"- 50
Дятли -"- 12
Жайворонкові -"- 5
Ластівкові -"- 7
Плискові -"- 5
Сорокопутові -"- 10
Омелюх -"- 5
Кропивникові -"- 5
Дроздові -"- 7
Славкові -"- 5
Синиця вусата -"- 10
Синиця довгохвоста -"- 10
Інші синицеві -"- 5
Мухоловкові -"- 5
Королькові -"- 5
Повзик -"- 7
Стінолаз -"- 30
Піщухи -"- 5
Вівсянкові, в'юркові -"- 6
Ткачикові -"- 0,5
Шпак звичайний -"- 5
Іволга -"- 20
Сойка, галка -"- 5
Крук -"- 15
Горіхівка -"- 10

Земноводні

Часничниця (жабка -"- 0,3
земляна)
Квакша (деревна жаба) -"- 0,5
Ропухи -"- 1
Жаби озерні, ставко- -"- 0,1
ві, їстівні та їх
гібриди
Інші жаби -"- 0,2
Тритони -"- 0,5
Кумки -"- 0,3

Плазуни

Медяниця (веретінниця -"- 1
ламка)
Гадюка звичайна -"- 15
Вужі -"- 2
Черепаха болотяна -"- 7
Ящірки зелена та пі- -"- 5
щана (різнокольорова)
Ящірки кримська та -"- 10
скеляста
Інші ящірки -"- 3
Полоз візерунковий -"- 30

Наземні молюски

Слимаки роду Helix за 1 тонну живої ваги 50
Інші наземні молюски за 1 особину 0,05

Метелики

Зорька, жовтушка зо- за 1 особину 0,15
лотиста
Жовтушки шафранова, -"- 0,1
степова, польова, го-
луб'янка Корідон,
бризеіда, крапивниця,
перламутровки Ніобе-
ля, Аглая та польова,
пістрянки, лимонниця
Мирмідона -"- 0,3
Лігея, медуза, семе- -"- 0,2
ла, барвниця спірей-
на, денне павиче око,
перламутрівка велика
лісова, червонець
фіолетовий, червонець
непарний, голуб'янка
красива, стрічкарки
Дріада, цирцея, пере- -"- 0,25
лівниця мала, перла-
мутрівка Пандора
Траурниця, адмірал, -"- 0,4
ведмедиці Кайя, Геба
та сільська, бражни-
ки, сатурнії
Павиноочка велика -"- 1,5
нічна
Інші метелики -"- 0,03
Бабки -"- 0,2
Богомоли -"- 0,3
Співучі цикади -"- 0,3

Жуки

Жужелиці-туруни -"- 0,3
Стрибуни -"- 0,1
Жуки-гнойовики -"- 0,1
(справжні)
Скарабеї -"- 0,4
Носороги, бронзівки -"- 0,25
Златки (кратомерус, -"- 0,15
еурітереа, лямпра,
діцерта, цифозома,
кіпріакус)
Жуки вусачі -"- 0,2
Інші жуки -"- 0,02

Сітчастокрилі

Золотоочки, хемеробіїди -"- 0,05
Мурашині леви -"- 0,2

Перетинчастокрилі

Бджолині -"- 0,1
Сколії -"- 0,3
Риючі оси -"- 0,1
Інші перетинчастокрилі -"- 0,02

Мухи

Ктирі, журчалки, -"- 0,1
дзюрчалки, тахіни

Інші комахи -"- 0,01

————————————————————————
Примітки: 1. Нормативи плати, що встановлені для
систематичних груп тварин, розповсюджуються на
всі види тварин у цих групах, за винятком тих,
які занесені до Червоної книги України та видів,
які є масовими шкідниками сільського чи лісового
господарства.
2. Плата за вилучення кожного пташиного яйця
встановлюється у розмірі 50 відсотків від
розміру плати за відповідний вид птаха.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com