Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Єдиний тариф на послуги, повязані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнеп. зброї
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 13711   
Четвер, 06 серпня 2009 15:20
                           ЄДИНИЙ ТАРИФ 
               на послуги, пов'язані з придбанням,
                зберіганням, обліком, перевезенням
             вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,
              вибухових матеріалів, а також щодо
             предметів, на які поширюється дозвільна
                             система
 ----------------------------------------------------------------
                                     |  Розмір    тарифу    у
                                     |  співвідношенні     до
            Найменування послуги     |  одного  неоподаткову-
                                     |  ваного       мінімуму
                                     |  доходів громадян
 -----------------------------------------------------------------
 1. Надання  консультацій  щодо 
    оформлення документів з пи-
    тань дозвільної системи:
         юридичним особам                0,5 за консультацію
       фізичним особам                 0,2 - " -
2. Оформлення документів, пов'язаних 
   з  видачею  дозволу  на  придбання  і
    перевезення    вогнепальної    зброї,
    боєприпасів та вибухових  матеріалів,
    інших предметів,  на  які поширюється
    дозвільна система:
      юридичним особам України                3,0     за дозвіл
      фізичним особам:
      громадянам   України,  іноземцям   та   0,5     -"-
      особам  без громадянства, що постійно
      проживають в Україні
      іноземцям  та особам без громадянства   4,0     -"-
      (крім  тих,  що постійно проживають в
      Україні)
 3. Реєстрація (перереєстрація)          0,5 за кожну одиницю 
    мисливської,      холодної,                зброї
    пневматичної   та   газової
    зброї, що належить громадя-
    нам
     реєстрація нагородної зброї          2,0     -"-
4. Оформлення документів, пов'язаних 
    з видачею дозволу на:
         відкриття    та   функціонування   5,0     за дозвіл
     об'єктів    дозвільної    системи   з
     вибуховими матеріалами, піротехнічних
     майстерень   та    інших     об'єктів
     відповідно до Положення про дозвільну
     систему 
          зберігання  вогнепальної  зброї,   5,0     -"-
     боєприпасів до неї, інших предметів і
     матеріалів,   на    які   поширюється
     дозвільна    система,   на   об'єктах
     дозвільної системи 
          зберігання  і  носіння зброї, що   0,5     -"-
     належить  підприємствам,  установам і
     організаціям,   під   час   виконання
     службових обов'язків 
          виготовлення  печаток  і штампів   3,0     -"-
     установам,  організаціям,   суб'єктам
     підприємницької діяльності тощо 
          знищення печаток і штампів         1,0     -"-
          ввезення    з-за    кордону   та
     вивезення     з     України    зброї,
     боєприпасів, інших предметів, на  які
     поширюється дозвільна система: 
          юридичним особам                   5,0     -"-
          фізичним особам:
          громадянам України, іноземцям та   1,0     -"-
     особам  без громадянства, що постійно
     проживають в Україні 
          іноземцям    та    особам    без   5,0     -"-
     громадянства  (крім  тих, що постійно
     проживають в Україні) 
          транзит  через територію України
     зброї,     боєприпасів,     вибухових
     матеріалів,  інших  предметів, на які
     поширюється    дозвільна     система,
     юридичними та фізичними особами інших
     держав: 
          юридичними особами                10,0     -"-
          фізичними особами                  5,0     -"-
 5. Оформлення      документів,          1,0 за кожну
    пов'язаних з наданням згоди          особу,
   установам, організаціям  та          що оформляється
    суб'єктам   підприємницької          на роботу
    діяльності    на  укладення
    договорів з громадянами що-
    до виконання  робіт,  пов'-
    язаних   з   виготовленням,
    придбанням,    зберіганням,
    обліком,  охороною, переве-
    зенням предметів і матеріа-
    лів,   на  які  поширюється
    дозвільна система
 6. Повторна  видача,   замість          у 5-кратному розмірі 
    втрачених  дозвільних доку-          до визначеного у
    ментів,  передбачених пунк-           пунктах 2 - 5
    тами 2 - 5
 7. Переоформлення зброї за місцем її 
    обліку з одного власника на іншого      5,0     за дозвіл
 8. Видача  направлення  на реалізацію 
    зброї:
     юридичним особам                        1,0     -"-
     фізичним особам                         0,2     -"-
 9. Термінова  видача  (протягом трьох            у двократному 
    робочих  днів) дозвільних документів,           розмірі до
    передбачених пунктами 2 - 4 та 6 - 8            визначеного у
                                                     пунктах 2 - 4
                                                     та 6 - 8.

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com