Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
СТАТУТ КІНОЛОГІЧНОЇ СПІЛКИ УКРАЇНИ
( 8 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 19477   
Понеділок, 09 червня 2008 18:32

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

fci2.jpg

1.1. Кінологічна Спілка України (надалі Спілка) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів володарів чистопородних собак для спільної реалізації своїх прав і свобод в цій галузі, передбачених її Статутом, згідно якого Спілка розглядається як організація з філантропічними, науковими, художніми та культурними цілями і діяльність якої регулюється цим Статутом.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Спілка дотримується принципів діяльності Міжнародної Кінологічної Федерації, а також цього Статуту.
1.3. Як повноправний член Міжнародної Кінологічної Федерації, Спілка представляє та захищає інтереси чистопородного собаківництва України на всесвітньому рівні.
1.4. Спілка співпрацює з іншими громадськими організаціями та державними органами в Україні і за кордоном з питань, передбачених цим Статутом.
1.5. Спілка створена і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності, вільна у виборі напрямів своєї діяльності.
1.6. Спілка набуває прав і обов'язків юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, може мати свої банківські рахунки, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президентом Спілки. Спілка має свою символіку, зразки якої затверджуються Головним Управлінням Спілки та реєструються в установленому Законом порядку.
1.7. Діяльність Спілки поширюється на територію України.
1.8. Центральні органи Спілки розміщуються за адресою:
01004, м. Київ, вул. Рогнідинська, 3.

РОЗДІЛ 2
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Метою діяльності Спілки є сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.

2.2. Основними завданнями Спілки є:

- створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимогам стандарту породи, здібні до навчання та виконанню робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;

- забезпечення діяльності єдиної системи селекції в собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, зберігання первинних племінних документів, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експортного потенціалу племінних ресурсів собак України;

- створення та ведення ідентифікаційного банку чистопородних собак України;

- розробка стандартів вітчизняних порід собак;

- стимулювання наукових досліджень в галузі кінології, розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами Спілки та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.

 

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ


3.1. Для досягнення мети та виконання статутних завдань, Спілка, в порядку встановленому чинним законодавством, здійснює слідуючи напрямки практичної діяльності:

- представляє інтереси української кінології у Міжнародній Кінологічній Федерації;

- займається племінною роботою з чистопородними собаками, веде племінні книги чистопородних собак України та централізовано видає на їх підставі родоводи за зразком, погодженим з Міжнародною Кінологічною Федерацією (МКФ);

- здійснює співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в країні та за кордоном;

- проводить цілеспрямовану селекцію і закріплення специфічних породних особливостей собак;

- організує та проводить Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні виставки собак, чемпіонати пород, племінні огляди та випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх Міжнародним стандартам згідно вимог МКФ та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за правилами, затвердженими МКФ;

- створює і утримує ідентифікаційну базу чистопородних собак України;

- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;

- поширює інформацію про свої ідеї та цілі;

- засновує засоби масової інформації;

- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари;

- здійснює для КСУ навчання, підготовку, удосконалення і ліцензування експертів-кінологів, інструкторів, дресирувальників та суддів по спорту з собаками згідно правил МКФ, а також організує навчання працівників рингів, хендлерів, заводчиків, працівників розплідників та веде облік заводів і розплідників, з реєстрацією їх, без права юридичної особи, в Кінологічній Спілці України і Міжнародній Кінологічній Федерації;

- слідкує за дотриманням кінологічної етики членами Спілки;

- здійснює благодійну діяльність;

- здійснює господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;

- проводить інші заходи, які сприяють досягненню цілей та завдань Спілки, не суперечать чинному законодавству і не передбачають одержання прибутку.

 

РОЗДІЛ 4

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА СПІЛКИ


4.1. Основою Спілки є її місцеві відділення (осередки), які створюються за територіальним принципом і є її повноправними членами. До місцевих відділень відносяться обласні, міські, районні в місті, селищні, сільські. Міські відділення створюють при наявності не менш 300 володарів чистопородних собак в містах обласної та Всеукраїнської підпорядкованості, в інших містах при наявності не менш 200 володарів чистопородних собак. Місцеві відділення в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми Статутами, які йому відповідають і прийняті їхніми вищими керівними органами з затвердженням в Головному Управлінні Спілки.

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися в установленому Законом порядку.

4.2. Контракт-партнерами є загально породні кінологічні організації (крім міжнародних), які визнають цей Статут, Статут МКФ, підписали контракт, та повинні пройти випробний термін, не менш 4-х років, доки одержать можливість претендувати на асоційоване членство.

Їх відносини зі Спілкою визначаються Статутом, загальними правилами Спілки і контрактом, затвердженим Президією Спілки, на підставі якого вони приєднались до Спілки.

4.3. Асоційованими членами є загальнопородні кінологічні організації (крім міжнародних), які визнають цей Статут, Статут МКФ, пройшли термін контракт-партнерства, та підписали спеціальну угоду, затверджену Президією Спілки, що визначає їх відношення зі Спілкою на підставі рішення з'їзду про прийняття їх в асоційовані члени.

4.4. Повноправним членом, крім вже існуючих територіальних відділень за рішенням з'їзду Спілки, може стати тільки та організація, що пройшла усі рівні членства (контракт-партнер, асоційований член).

4.5. З метою встановлення членства у Спілці, організація, на засіданні свого вищого керівного органу (конференція, з'їзд), у присутності офіційного представника Спілки, повинна прийняти дане рішення, після чого подати письмову заяву на ім'я Президента Спілки, підписане законним керівником цієї організації, гарантуючи дотримання Статуту, загальних правил Спілки та МКФ і умов Контракту чи Договору.

До заяви повинна бути додана нотаріально завірена копія Статуту та свідоцтва про реєстрацію організації заявника, заяви її членів про бажання до вступу в Спілку і документи, що підтверджують чистопородність собак що їм належать та зареєстровані в журналі реєстрації родоводів організації-заявника за рік до подання заяви про вступ до Спілки.

4.6. У випадках при наявності п'яти тисяч заяв володарів собак однієї породи, що мають специфіку роботи з цією породою, Президія Спілки розглядає та може дати згоду на створення, як юридичної особи, Національного клубу Спілки з цієї породи.

При цьому членство заявників в Спілці зберігається, племінна робота з їх собаками ведеться через Спілку, родоводи видаються на цих собак централізовано у ГУ КСУ, а вкладиші до них, в разі потреби, видає національний клуб породи, при цьому вкладиш без родоводу, затвердженого МКФ зразка, не дійсний.

4.7. При бажанні володарів однієї породи, що не налічує 5000 собак, за рішенням Президії, наказом Президента Спілки створюються Національні клуби відповідних порід без права юридичної особи.

4.8. В діяльності Спілки можуть приймати участь колективні члени (без права племінної діяльності з собаками). Це громадські організації та трудові колективи підприємств і організацій, що сприяють виконанню статутних завдань Спілки.

4.9. Кожна організація, як і місцеві відділення Спілки, відносяться до однієї з регіональних груп за місцем знаходження їх центрального офісу:

а) Центральний регіон: Полтавська, Дніпропетровська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.

б) Західний регіон: Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Івано-Франківська та Волинська області.

в) Східний регіон: Донецька, Луганська, Харківська та Запорізька області.

г) Північний регіон: Київська, Житомирська, Сумська та Чернігівська області.

д) Південний регіон: Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

є) Республіка Крим та м.Севастополь.

4.10. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, який скликається один раз на 5 років. Місце та строки проведення з'їзду, норми представництва та порядок обрання делегатів затверджується Президією за поданням Головного Управління, як виконавчого органу.

При необхідності, за пропозицією Президії більшістю у 2/3 голосів її членів або Президента, може бути скликаний позачерговий з'їзд.

4.11. До компетенції з'їзду входять:

- затвердження Статуту Спілки, змін та доповнень до нього;

- прийняття рішень відносно питань загального курсу політики Спілки;

- вибори відкритим голосуванням простою більшістю голосів Президента, членів обов'язкових комісій та Президії КСУ;

- прийняття рішень про асоційоване та повноправне членство, та виключення організацій із членів Спілки.

4.12. Керівництво діяльністю Спілки в період між з'їздами здійснюється

Президентом, Президією та Головним Управлінням Спілки.

4.13. Президент Спілки обирається з'їздом Спілки на 5 років та підзвітний йому. Президент є законним представником КСУ в усіх інстанціях як в Україні, так і за кордоном. Він забезпечує виконання рішень з'їзду та Президії, очолює засідання Президії та роботу Головного Управління, як виконавчого та координуючого органу Спілки, має право підпису фінансових документів Головного Управління, як перша особа, головує на позачергових з'їздах.

У невідкладних випадках він може приймати будь-які рішення від імені Президії, однак, він зобов'язаний, при можливості най скоріше, проінформувати Президію.

Президент призначає Віце-президента із складу Президії.

4.14. Віце-президент є штатним працівником Головного Управління КСУ;

- здійснює зв'язок з підрозділами КСУ;

- очолює організаційний відділ;

- здійснює контроль виконання регламентуючих документів;

- готує засідання Президії;

- допомагає Президенту та заміщує Президента в разі його відсутності та неможливості виконання своїх зобов'язань;

- в разі остаточної неможливості Президента виконувати свої обов'язки, його функції до кінця строку обрання Президента виконує Віце-президент.

4.15. Склад Президії затверджується з'їздом Спілки. До неї входять: Президент (голова), Віце-президент, куратори регіонів, голови постійних комісій та відповідальний секретар.

Президія Спілки збирається два рази на рік, або в разі виникнення потреби для розгляду питань, що потребують колегіального обговорення та прийняття рішення.

Засідання Президії правомочні при наявності 2/3 її членів. Рішення правомочні, якщо за них проголосувало 2/3 присутніх, у випадку, коли голоси розподіляються 50:50, голос Президента є вирішальним.

До компетенції Президії Спілки відносяться:

- досягнення цілей, викладених у цьому Статуті;

- затвердження річних планів роботи комісій;

- затвердження усіх спеціальних нормативних документів, представлених спеціальними комісіями;

- плани заходів;

- затвердження розміру членських внесків;

- складання та оновлення списків міжнародних суддів за поданням ліцензійних комісій (з екстер'єру та з робочих якостей);

- рішення про прийняття та виключення контракт-партнерів. Контракт-партнери, яким погрожує виключення, повинні подати свою справу на розгляд Президії;

- затвердження керівників відділень;

- розгляд та вирішення питань про відкриття осередків;

- припинення діяльності осередків, що припинили свою діяльність , або не виконують статутні завдання;

- прийняття остаточного рішення про виключення зі Спілки, в разі подання оскарження;

- затвердження контрактів та угод про членство у Спілці;

- вирішення всіх поточних питань , що потребують колегіального обговорення;

Президія має право представляти будь-які пропозиції та запити на розгляд з'їзду. Крім того Президія може представляти свою пропозицію з'їзду по будь-якому питанню чи пропозиції, що надходять від членів Спілки.

4.16. Головне Управління є координуючим та виконавчим органом Спілки. Головне Управління безпосередньо слідкує за виконанням відділеннями Спілки статутних завдань, керівних документів МКФ, та рішень з'їзду і Президії;

- веде Єдині Племінні книги та реєстровий журнал і централізовано видає на їх підставі родоводи затвердженого МКФ зразка та інші племінні документи;

- курирує та контролює через офіційних спостерігачів ГУ КСУ проведення Міжнародних виставок, спортивних та культурних заходів з собаками, як у Києві так і в інших містах України за правилами та за дорученням МКФ;

- контролює виконання рішень з'їзду та Президії;

- спостерігає за дотриманням осередками Статуту та нормативних положень КСУ та МКФ;

- передає у засоби масової інформації різноманітні публікації;

- приймає рішення відносно виставок, випробувань, титулів, звань;

- координує роботу комісій;

- затверджує всі спеціальні правила;

- створює та веде ідентифікаційний банк даних чистопородних собак України;

- готує пропозиції та заяви на з'їзд, крім того, може висловити свою думку з'їзду з нагоди будь-яких справ та пропозицій;

- здійснює зв'язок з МКФ та іншими організаціями;

- встановлює внески за патронат над сертифікатними виставками та змаганнями;

- здійснює фінансові розрахунки з МКФ та Європейською секцією;

- здійснює реєстрацію та облік заводів та розплідників, передає їх для реєстрації в МКФ і видає відповідні посвідчення;

- за поданням відповідних комісій ліцензує експертів-кінологів, суддів по спорту з собаками та дресирувальників Спілки, з наданням їм відповідних посвідчень та кінологічних ліцензій, згідно правил МКФ;

- видає Положення та Інструкції по собаківництву, необхідні для виконання статутних завдань та вимог МКФ;

- визначає норми представництва відділень на з'їзд та обласні конференції;

- перевіряє відповідність Статутів відділень Статуту Спілки та затверджує їх.

4.17. Центральна ревізійна комісія Спілки обирається на з'їзді строком на п'ять років.

Діяльність Центральної ревізійної комісії Спілки регулюється положенням, яке затверджується Президією Спілки.

4.18. Постійні комісії Спілки обираються на з'їзді строком на п'ять років. Діяльність постійних комісій Спілки регулюється положеннями , які затверджуються Президією Спілки.

4.19. У Спілці функціонує Президентська Рада, як дорадчий орган Президента, до складу якого входять всі керівники обласних Центрів. Президентська Рада скликається не менш як два рази на рік Президентом Спілки для вирішення проблем, що потребують обговорення та впровадження в усіх осередках Спілки рішень МКФ та керівних органів Спілки.

4.20. Роботою обласного відділення Спілки (Центру) керує Правління обласного Центру, яке є територіальним координуючим та виконавчим органом області, на чолі з Головою правління. Голова правління, який обирається загальною конференцією всіх місцевих відділень, зареєстрованих у відповідній області відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на п'ять років, як керівник Обласного Центру. Він затверджується наказом Президента, за поданням спостерігача Головного Управління, що був присутній на конференції, у відповідності до Наказу ГУ КСУ.

4.21. Позачергова обласна конференція може бути скликана за вимогою 2/3 місцевих відділень, що зареєстровані у відповідній області, Правління Центру більшістю у 2/3 голосів, Керівника Центру, Президії Спілки більшістю у 2/3 голосів або Президента Спілки.

 

РОЗДІЛ 5

ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ


5.1. Індивідуальним членом Спілки може стати будь-який повнолітній громадянин України, віком від 18 років (крім спортивно-молодіжних організацій Спілки, членами яких є молодь віком від 14 років), який визнає і виконує Статут Спілки та принципи МКФ, сплачує членські, дольові та цільові внески і бере участь у роботі осередку Спілки за місцем свого мешкання.

5.2. Прийом в індивідуальні члени Спілки здійснюється місцевими відділеннями.

5.3. В особливих випадках Головне Управління може дати згоду на прийняття в Спілку громадян, які тимчасово мешкають за межами України.

5.4. Кінологічні організації, що визнають Статут та положення Спілки та МКФ і висловили бажання увійти із своїми членами до складу Спілки, можуть, шляхом реорганізації, згідно діючого законодавства, зареєструватись як осередки Спілки. При цьому, особи, що своєю діяльністю причиняли Спілці та МКФ матеріальну або моральну шкоду, чи дискредитували діяльність Спілки, не можуть займати в Спілці керівні посади на протязі 10-ти років з моменту їх вступу до Спілки.

5.5. Члени Спілки мають право:

- займатися діяльністю по реалізації статутних завдань Спілки;

- повноправні члени можуть обирати і бути обраними до керівних органів Спілки та постійних комісій;

- брати участь в загальних зборах своїх місцевих відділень;

- звертатись у керівні органи Спілки з питаннями та скаргами;

- брати участь у засіданнях керівних органів Спілки при розгляді питань, які

їх стосуються ;

- приймати участь у благодійній діяльності Спілки;

- користуватись юридичним захистом Спілки;

- вносити пропозиції до Президії Спілки для розгляду.

5.6. Почесними членами Спілки можуть бути члени Спілки за особливо важливі заслуги в справі збереження і поповнення генофонду породних собак, а також громадські діячі, працівники культури і науки України, та інших країн за особливі заслуги в реалізації завдань Спілки.

Почесні члени Спілки обираються Президією за рекомендацією Головного Управління або територіального Правління відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Почесним членам вручається диплом про обрання та ознака. Вони користуються правами членів Спілки і не сплачують членських внесків.

5.7. Члени Спілки зобов'язані:

- додержуватися Статуту та положень Спілки та МКФ;

- приймати участь у роботі одного з осередків Спілки, виконувати доручення Спілки;

- пропагувати ідеї МКФ та Спілки, сприяти поповненню їх рядів;

- нести відповідальність за якість поголів'я собак, що допускаються ним до племінного розведення;

- сплачувати внески, затверджені Президією Спілки ;

- виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України;

- як відділення спілки, так і її контракт-партнери та асоційовані члени повинні передавати данні про своїх членів в ГУ КСУ в 10-денний термін після подання заяви про членство для внесення їх в єдиний банк даних.

5.8.Членство в Спілці припиняється:

- відповідно до поданої заяви;

- згідно з рішенням керівного органу місцевого осередку або Президії Спілки у випадку порушення Статуту або положень Спілки;

- у випадку невиконання рішень керівних органів Спілки або її місцевого осередку;

- у разі скоєння неетичних дій або підриву авторитету, щодо окремих членів Спілки, або дій спрямованих на підрив авторитету Спілки в цілому чи її місцевого осередку в органах виконавчої влади, громадських та міжнародних організаціях.

5.9. З урахуванням специфіки племінної роботи з чистопородними собаками, їх володарі, які є членами Спілки не можуть одночасно бути і членами інших кінологічних організацій не членів МКФ та національних кінологічних організацій інших держав. Член Спілки, що приймає участь у племінних заходах організації, що є альтернативною Спілці (МКФ), втрачає статус члена Спілки за рішенням Президії не менш як на 6 місяців.

Санкції, що застосовуються до члена Спілки, поширюються й на його собак.

5.10. Оскарження рішення місцевого відділення про виключення із Спілки може бути подане в Головне Управління Спілки протягом 10 днів з дня повідомлення про виключення для розгляду Президією.

5.11. Заява про повторне прийняття до Спілки виключених осіб може бути подана на розгляд Президії Спілки тільки через 3 роки з моменту їх виключення.

5.12. Особи, що були виключені із Спілки за діяльність, направлену на спричинення їй моральної чи матеріальної шкоди і продовжують дискредитувати Спілку, не можуть бути поновлені в її членстві.

5.13. На підставі розгляду фактів порушення Статуту, Положень Спілки, або невиконання умов контракту і угоди контракт-партнерами, асоційованими членами та колективними членами, Президія приймає рішення про розірвання контракту або договору.

 

РОЗДІЛ 6

КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ


6.1. Кошти Спілки формуються за рахунок вступних, членських, цільових, дольових та благодійних внесків членів Спілки, громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню, надходжень від виробничо-господарської діяльності, створених Спілкою госпрозрахункових підприємств та організацій.

6.2. Спілка може мати у власності споруди, будови, житловий фонд, обладнання, інвентар, майно просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Спілки. У власності Спілки можуть знаходитись також видавництва, інші підприємства, що створюються за рахунок коштів Спілки у відповідності з завданнями, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством.

Спілка має право на створення у встановленому порядку підприємств, установ і організації з правами юридичної особи для забезпечення виконання статутних завдань Спілки та займатися благодійною діяльністю.

6.3. Кошти Спілки витрачаються згідно з кошторисами на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатних працівників та іншу діяльність, що відповідає Статуту і не суперечить чинному законодавству.

6.4. Утримувачами коштів та майна Спілки є Головне Управління та Управління місцевих відділень.

6.5. Спілка має рахунки /в т.ч. валютні/ у відповідних установах банку.

6.6. З коштів, що залишаються після розрахунків з державним бюджетом, Спілка створює фонди згідно напрямків діяльності.

6.7. Спілка та створені нею установи та організації у встановленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Спілка у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

 

РОЗДІЛ 7

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ


7.1. Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2. Реорганізація або ліквідація Спілки здійснюється за рішенням з'їзду Спілки більшістю не менш як у 3/4 голосів, при наявності делегатів від усіх обласних центрів Спілки.

7.3. Кошти та інше майно Спілки, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації аналогічного напрямку діяльності, або, у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду зараховуються до доходу бюджету.

 

РОЗДІЛ 8

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ


8.1. Зміни та доповнення до Статуту Спілки вносяться на з'їзді спілки.

Про зміни, що сталися в статутних документах Спілки повідомляється легалізуючий орган.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com