Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
СТАНДАРТ надання адміністративної послуги з видачі бланків ліцензій на добування мисливських тварин
( 1 Vote )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 16286   
П'ятниця, 18 вересня 2009 08:20

Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги  з видачі бланків ліцензій на добування мисливських тварин

На виконання  підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 №  737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг наказую:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з видачі  бланків ліцензій на добування мисливських тварин, що додається.

2. Управлінню мисливського господарства, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, обласним управлінням лісового та мисливського господарства, державному підприємству «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство» здійснювати видачу бланків ліцензій на добування мисливських тварин з урахуванням вимог цього наказу.

3. Управлінню мисливського господарства забезпечити розміщення наказу на веб-сайті Держкомлісгоспу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Бородаєва І.В.

Голова                  

М.М. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомлісгоспу України

07.09. 2009    № 231

 

1. Загальні положення

1.1. Стандарт надання адміністративної послуги з видачі бланків ліцензій на добування мисливських тварин розроблено на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади", від 27.06.2007 N 494-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та відповідно до Закону України N 1478-ІІІ від 22.02.2000 «Про мисливське господарство та полювання», наказів Держкомлісгоспу від 02.04.2007 N 129 «Про затвердження Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань», зареєстрованого в Мін'юсті від 18.14.2007 за № 389/13656 і від 24.11.2005 № 493 «Про установлення вартості ліцензій на добування мисливських тварин» зареєстрованого в Мін'юсті від 09.12.2005 за № 1484/11764.

1.2. Цей Cтандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі бланків ліцензій на добування мисливських тварин (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства;

обласні управління лісового та мисливського господарства;

державне підприємство «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство».

1.4. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні:

адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації суб'єктами господарської діяльності прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача бланків ліцензій на добування мисливських тварин);

адміністративний орган - Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, обласне управління лісового та мисливського господарства, державне підприємство «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство», яке відповідно до закону надає адміністративну послугу в порядку виконання делегованих уповноваженим органом управління повноважень;

стандарт надання адміністративної послуги - акт адміністративного органу, в якому визначаються вимоги щодо надання адміністративної послуги;

одержувач адміністративної послуги (далі одержувач) - юридична особа, що безпосередньо звертається або звернулася за адміністративною послугою до адміністративного органу;

запит про надання адміністративної послуги - виражена в письмовій формі та представлена до адміністративного органу вимога одержувача надати адміністративну послугу;

бланк ліцензії на добування мисливської тварини (далі - бланк ліцензії) - документ суворої звітності, який засвідчує право на добування однієї особини тварини певного виду, що зазначена в ньому.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Одержувачем бланку ліцензії є юридична особа - користувач мисливських угідь (далі - користувач угідь).

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги відповідно до Закону України N 1478-ІІІ від 22.02.2000 «Про мисливське господарство та полювання», Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань затвердженого наказом Мінлісгоспу від 021.04.2007 N 129 до адміністративного органу за місцем реєстрації користувача угідь подаються такі документи:

лист-клопотання довільної форми на отримання бланків ліцензій, в якому вказує необхідну кількість бланків ліцензій по видах тварин, відповідно до ліміту добування мисливських тварин в угіддях користувача, затвердженого на мисливський сезон наказом Мінприроди або додаткових бланків ліцензій (повернення адміністративному органу бланків ліцензій за якими полювання було проведено але тварини не були добуті) у разі невикористання ліміту добування);

документ, який підтверджує оплату вартості бланків ліцензій.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

подання до адміністративного органу документів, зазначених в пункті 3 Стандарту;

перерахування на рахунок адміністративного органу вартості бланків ліцензій;

отримання бланків ліцензій;

реєстрація отриманих бланків ліцензій в журналі обліку ліцензій;

усунення причин відмови та повторне звернення щодо їх видачі.

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

розгляд пакету документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;

перевірка відповідності вказаної кількість бланків ліцензій, по видах тварин, затвердженому на мисливський сезон ліміту добування мисливських тварин або повернутим користувачем угідь бланкам ліцензій, за якими тварини не були добуті;

підготовка та подання до Держкомлісгоспу клопотання довільної форми на отримання необхідної кількості бланків ліцензій по видах тварин;

перерахування на рахунок Держкомлісгоспу вартості бланків ліцензій;

отримання в Держкомлісгоспі бланків ліцензій:

реєстрація отриманих бланків ліцензій в журналі обліку ліцензій;

відмітка на бланках ліцензій про їх реєстрацію (штамп або печатка органу, дата, підпис керівника);

прийняття рішення про видачу ліцензій або відмови в їх видачі;

видача бланків ліцензій або відмова в їх видачі.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Розглядає подані документи протягом 15 робочих днів, починаючи з дня надходження повного пакета документів, та приймає рішення про видачу бланків ліцензій або відмову в їх видачі.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

6.1. Адміністративний орган може відмовити одержувачеві адміністративної послуги в разі:

неподання будь-якого з документів, зазначених у пункті 3 даного Стандарту;

недостовірності відомостей у документах, поданих для отримання бланків ліцензій;

позбавлення права користування державним мисливським фондом;

звернення з питань, які не належать до компетенції адміністративного органу;

У разі відмови у прийнятті документів адміністративний орган повинен письмово надати одержувачеві обґрунтовані роз'яснення у термін не пізніше, як через 5 (п'ять) робочих днів від дня надходження звернення.

6.2. При неправильному оформленні документів, необхідних для надання адміністративної послуги, адміністративний орган зобов'язаний надати одержувачеві роз'яснення про порядок усунення недоліків.

Після усунення недоліків адміністративний орган не має права повторно відмовити одержувачеві у прийнятті документів на підставі їх неправильного оформлення, за винятком випадків, коли недоліки містяться у документах, які не були представлені при попередньому зверненні одержувача.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Адміністративний орган видає бланк ліцензії, документ суворої звітності, який засвідчує право на добування однієї особини тварини певного виду в угіддях одержувача.

Термін дії бланку ліцензії - мисливський сезон.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга надається на оплатній основі.

Розмір плати за видачу бланків ліцензій встановлена наказом Держкомлісгоспу від 24.11.2005 № 493, зареєстрованим в Мін'юсті 09.12.2005 за № 1484/11764.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами Дежкомлісгоспу.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надаються безпосередньо заявником до відповідного Адміністративний орган за місцем реєстрації заявника.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами: (044) 545-71-50, (044) 545-71-51, (044) 234-17-16.

11.2. Видача довідки здійснюється відповідно до графіка роботи Державного комітету лісового господарства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, державного підприємства «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство»,

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Встановлення черговості надання адміністративної послуги не передбачено.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держкомлісгоспу : http://dklg.kmu.gov.ua ;

надання консультацій за контактними телефонами: (044) 545-71-51, (044) 545-71-50, (044) 234-17-16.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до Держкомлісгоспу і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу Держкомлісгоспу: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі , 9А.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

У разі допущення технічної помилки під час оформлення документів оригінали повертається до відповідного адміністративного органу, а замість них видаються нові оригінали з виправленими даними.

Начальник управління мисливського господарства

М.В.Шадура


Читайте також:

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com