Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Стандарт з видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил
( 3 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 19539   
П'ятниця, 18 вересня 2009 08:27
посвідчення мисливцяСтандарт надання адміністративної послуги з видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н  А  К  А  З

8 вересня 2009 року                            м. Київ                                     № 235
Про затвердження Стандарту  надання адміністративної послуги  з видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої  дичини і порушень правил полювання


На виконання  підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 №  737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг наказую:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, що додається.

2. Управлінню мисливського господарства, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, обласним управлінням лісового та мисливського господарства, державному підприємству «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство» здійснювати видачу посвідчення мисливця та контрольної картки  обліку добутої дичини і порушень правил полювання з урахуванням вимог цього наказу.

3. Управлінню мисливського господарства забезпечити розміщення наказу на веб-сайті Держкомлісгоспу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Бородаєва І.В.

Голова 

М.М. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомлісгоспу України

08.09.2009  № 235

 

СТАНДАРТ

надання  адміністративної  послуги з видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої  дичини і порушень правил полювання

 

1. Загальні положення

1.1. Стандарт надання адміністративної послуги із видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання розроблено на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади", від 27.06.2007 N 494-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та відповідно до Закону України N 1478-ІІІ від 22.02.2000 «Про мисливське господарство та полювання», наказів Держкомлісгоспу від 21.03.1997  N 32  «Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання», зареєстрованого в Мін’юсті 17.05.1997 за № 182/1986 і від 24.11.2005 N 492 «Про затвердження розміру плати за видачу посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання» зареєстрованого в Мін’юсті 12.12.2005 за № 1488/11768.

1.2. Цей Cтандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги із видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання (далі – адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

1.3. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу:

Державний комітет лісового господарства;

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства;

обласні управління лісового та мисливського господарства;

державне підприємство «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство».

1.4. У цьому Стандарті терміни вживаються у такому значенні:

адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації суб'єктами господарської діяльності прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання);

адміністративний орган – Державний комітет лісового господарства, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, обласне управління лісового та мисливського господарства, державне підприємство «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство», які відповідно до закону надають адміністративну послугу в порядку виконання делегованих їм повноважень;

стандарт надання адміністративної послуги - акт адміністративного органу, в якому визначаються вимоги щодо надання адміністративної послуги;

одержувач адміністративної послуги (далі одержувач) – громадянин України, що безпосередньо звертається або звернувся за адміністративною послугою до адміністративного органу;

запит про надання адміністративної послуги - виражена в письмовій формі та представлена до адміністративного органу вимога одержувача надати адміністративну послугу;

посвідчення мисливця та контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання  - документи, які разом з іншими необхідними документами,  передбаченими статтею 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», засвідчують право мисливця на проведення полювання.

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

2.1. Одержувачем посвідчення мисливця є громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання стати мисливцем.

2.2. Одержувачем контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання є мисливець, який має посвідчення мисливця та бажає полювати в поточному році.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги відповідно до Закону України N 1478-ІІІ від 22.02.2000 «Про мисливське господарство та полювання», Порядку видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання затвердженого наказом Мінлісгоспу від 21.03.1997 N 32 до адміністративного органу за місцем реєстрації фізичної особи подаються такі документи:

заява та анкета за встановленою Держкомлісгспом формою;

дві фотографії (3 х 4 см);

при поданні документів заявник пред’являє паспорт.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

4.1.1. З видачі посвідчення мисливця:

підготовка до складання іспиту за відповідною програмою;

подання до адміністративного органу документів, зазначених в пункті 3 Стандарту;

складання іспиту за відповідною комп’ютерною програмою;

перерахування на рахунок адміністративного органу вартості посвідчення мисливця;

подання до адміністративного органу квитанцій про оплату вартості посвідчення мисливця;

отримання посвідчення мисливця або відмови у випадку нездачі іспиту;

усунення причин відмови та повторне звернення щодо видачі посвідчення мисливця.

4.1.2. З видачі контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання:

перерахування на рахунок адміністративного органу вартості контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, сплата державного мита;

подання до адміністративного органу контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання раніше отриманої або заяви про її втрату (перша контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видається при видачі посвідчення мисливця);

подання до адміністративного органу квитанцій про оплату вартості контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, державного мита;

отримання контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

усунення причин відмови та повторне звернення щодо видачі.

4.2. Послідовність дій адміністративного органу:

створення комісії з прийому іспитів за відповідною комп’ютерною програмою у громадян, бажаючих стати мисливцями;

розгляд пакету документів, поданого одержувачем адміністративної послуги;

прийняття рішення про видачу посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання або відмови в їх видачі;

видача посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання або відмова в їх видачі.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Адміністративний орган приймає документи з видачі посвідчення мисливця не менше 1 дня на тиждень, а з видачі контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання не менше 3 днів на тиждень. Розглядає подані документи протягом 3 робочих днів, починаючи від дня надходження повного пакета документів, та приймає рішення про видачу посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання або відмову в їх  видачі.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

6.1. Адміністративний орган може відмовити одержувачеві адміністративної послуги в разі:

неподання будь-якого з документів, зазначених у пункті 3 даного Стандарту;

недостовірності відомостей у документах, поданих для отримання посвідчення мисливця, контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання;

позбавлення права полювання;

звернення з питань, які не належать до компетенції адміністративного органу;

У разі відмови у прийнятті документів адміністративний орган повинен надати одержувачеві обґрунтовані усні роз'яснення.

6.2. При неправильному оформленні документів, необхідних для надання адміністративної послуги, адміністративний орган зобов'язаний надати одержувачеві роз'яснення про порядок усунення недоліків.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Адміністративний орган видає посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання, які підтверджують  право мисливця на здійснення полювання.

Термін дії посвідчення не обмежений. Контрольна картка діє протягом календарного року.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга надається на оплатній основі.

Розмір плати за видачу посвідчення мисливця становить 50 гривень, контрольної  картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання – 10 гривень.

Розмір плати за видачу втрачених: посвідчення мисливця - 100 гривень, контрольної  картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання – 30 гривень.

Звільнені від сплати збору за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання учасники бойових дій в період Великої Вітчизняної війни, інваліди війни всіх груп, інваліди 1-ї групи всіх категорій, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській  АЕС першої категорії.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами Дежкомлісгоспу.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надаються безпосередньо заявником до відповідного Адміністративного органу за місцем реєстрації заявника.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

11.1. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультаційну допомогу з питань, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за контактними телефонами: (044) 545-71-50,   (044) 545-71-51,   (044)  234-17-16.

11.2. Видача довідки здійснюється відповідно до графіка роботи Державного комітету лісового господарства, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового та мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, державного підприємства «Севастопольське досвідне лісомисливське господарство»,

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) в разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Встановлення черговості надання адміністративної послуги не передбачено.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держкомлісгоспу : http://dklg.kmu.gov.ua ;

надання   консультацій  за  контактними  телефонами:  (044) 545-71-51, (044) 545-71-50,  (044) 234-17-16,.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Під час надання адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

15. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

Скарга на недотримання Стандарту може адресуватись до Держкомлісгоспу і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга надсилається поштою на адресу Держкомлісгоспу: 01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі , 9А.

16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування одержувачеві збитків

У разі допущення технічної помилки під час оформлення документів оригінали повертається до відповідного адміністративного органу, а замість них видаються нові оригінали з виправленими даними.

 

Начальник управління мисливського господарства

М.В.Шадура

Читайте також:

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com