Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Положення "Про державну лісову охорону"
( 3 Votes )
Написав Пустельник Переглядів - 20188   
Понеділок, 21 вересня 2009 12:22

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2009 р. № 976
Київ

Про затвердження Положення
про державну лісову охорону

 

Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 


Затвердити Положення про державну лісову охорону, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                                                                                       Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. № 976

ПОЛОЖЕННЯ
про державну лісову охорону

1. Державна лісова охорона (далі — держлісоохорона) діє у складі Держкомлісгоспу, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу.
Держлісоохорона має статус правоохоронного органу.

2. Метою діяльності держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів, включаючи об’єкти тваринного світу в лісах.

3. У своїй діяльності держлісоохорона керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями держлісоохорони є:

• здійснення державного контролю за додержанням всіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства;

• забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;

• запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів.

5. До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи Держкомлісгоспу, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, згідно з додатком.

6. Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їх об’єднаннями.


7. Посадові особи держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право:

• безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;

• перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами;

• проводити перевірки додержання лісокористувачами та власниками лісів вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства;

• складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

• зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу;

• зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, встановленому законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, написом та емблемою;

• доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановлення його особи на місці вчинення правопорушення для складення протоколу про адміністративне правопорушення;

• вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи, добуті деревину та інші продукти лісу, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення;

• надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;

• проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

• викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового законодавства;

• безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять діяльність, пов’язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їх використання;

• визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу;

• анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства;

• приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;

• звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;

• вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в’їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки;

• видавати обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

8. Посадовим особам держлісоохорони видається службове посвідчення, форма якого затверджується Держкомлісгоспом.

9. Посадові особи держлісоохорони забезпечуються форменим одягом, правила носіння та норми забезпечення яким затверджуються Держкомлісгоспом.

10. Посадові особи держлісоохорони забезпечуються засобами зв’язку та службовими житловими приміщеннями відповідно до законодавства.
__________________

Додаток
до Положення

ПОСАДОВІ ОСОБИ
державної лісової охорони

У разі коли державна лісова охорона діє у складі:
Держкомлісгоспу

• Голова Комітету, його перший заступник, заступники

• Начальник управління лісового господарства, заступник начальника — начальник відділу лісового господарства, начальник відділу лісорозведення та спеціалісти управління всіх категорій

• Начальник управління державної охорони лісів і контролю, заступник начальника — начальник відділу охорони і захисту лісу та боротьби з лісопорушеннями, начальник відділу контрольно-ревізійної роботи та спеціалісти управління всіх категорій

Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства

• Голова Комітету, заступник Голови — головний лісничий

• Начальник управління лісового господарства, заступник начальника, начальник відділу організації охорони і захисту лісу та спеціалісти управління всіх категорій

• Начальник сектору контрольно-ревізійної роботи та спеціалісти сектору всіх категорій

Обласних управлінь лісового та мисливського господарства

• Начальник, заступник начальника — головний лісничий

• Начальник відділу (сектору) лісового господарства, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій

• Начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій

• Начальник сектору контрольно-ревізійної роботи та спеціалісти сектору всіх категорій

Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу

• Генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання “Укрдержліспроект”, головний інженер, начальник виробничо-технологічного відділу, заступник начальника виробничо-технологічного відділу та інженери-технологи об’єднання всіх категорій, начальник, головний інженер лісовпорядної експедиції (партії), інженери-таксатори і техніки-таксатори всіх категорій

• Генеральний директор та головний лісопатолог державного спеціалізованого лісозахисного об’єднання, директор, головний лісопатолог, начальник відділу нагляду, прогнозу, діагностики та фітопатології,

• інженери-лісопатологи і техніки-лісопатологи всіх категорій державного спеціалізованого лісозахисного підприємства

• Начальник, заступник начальника Української державної бази авіаційної охорони лісів, командир авіаланки, начальник авіавідділення, старший льотчик-спостерігач, льотчик-спостерігач

• Начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції, начальники державних зональних лісонасіннєвих інспекцій

• Директор, головний лісничий, начальник відділу (сектору) лісового господарства та інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу та інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу, начальник лісової пожежної станції державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства

 Коментарі  

 
#2 jon silver 03.02.2010 22:22
:oops: :zzz чи внесені зміни про мисливствознавц ів і яким нормативним актом.дякую.
 
 
#1 volodimir 24.09.2009 09:28
Що це за Положення в якому забуто (!!!) про цілу галузь працівників: єгері, старші єгері, державні районні мисливствознавц і!
 

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com