Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі - Проект
( 3 Votes )
Написав Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Переглядів - 23200   
Середа, 16 червня 2010 22:48
розведення диких тваринПорядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах
1. Загальні положення

1.1. Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах (далі-Порядок) розроблено відповідно до статті 29 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 № 3447-IV та статті 31 Закону України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 № 2894-III.

1.2. Цей Порядок являється нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок утримання, розведення, використання диких тварин, визначення ступеню небезпечності (соціальної адаптованості) в умовах території України, визначає права і обов`язки юридичних та фізичних осіб - власників диких тварин, а також контроль у цій сфері.

1.3. Порядок поширюється на юридичних та фізичних осіб, які утримують диких тварин у стані неволі або в напіввільних умовах на території України.
Вимоги цього Порядку щодо власників диких тварин поширюються також на осіб, яким ці тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству України.

1.4. Поводження з дикими тваринами базується на наступних принципах:
гуманного ставлення до диких тварин;
участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб в заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням диких тварин;
обліку, регулювання чисельності диких тварин;
обов'язкового виконання власниками диких тварин вимог чинного законодавства.

2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;
власник дикої тварини - юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за дикою твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству України;
гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;
спровокована агресія - агресивна поведінка дикої тварини, яка викликана навмисними діями третіх осіб;
екскременти - відходи життєдіяльності тварини;
бездоглядні тварини - дикі тварини, незалежно від виду та призначення (у тому числі ті, що мають ошийник з особистим номерним знаком), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях.
жорстоке поводження з тваринами - поводження з тваринами із застосуванням насильницьких методів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, утримання тварин в умовах, які не відповідають фізіологічним та видовим особливостям;
притулки (мініпритулки) для тварин - спеціально обладнані приміщення (території), що належать юридичній або фізичній особі, призначені для утримання бездоглядних та безпритульних тварин, мають відповідні дозволи санітарних і ветеринарних служб;
ідентифікація тварин - біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;
реєстрація - облік тварин, який здійснює комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» (далі-Центр), з метою контролю за чисельністю тварин на території України та дотримання вимог цього Порядку. Реєстрація проводиться шляхом внесення відповідної інформації до загальної електронної бази непродуктивних тварин в Україні;
загальна електронна база даних непродуктивних тварин - автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання даних про диких тварин в Україні, яку веде Центр;
карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання диких тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини - шкода, яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

3. Реєстрація та утримання диких тварин

3.1. Право власності на диких тварин набувається та реалізується відповідно до Конституції України, Закону України "Про тваринний світ" та інших нормативно-правових актів.
Дикі тварини в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

3.2. Ввезення на територію України і вивезення за її межі диких тварин здійснюється за Правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
3.3. Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
3.4. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог чинного законодавства.
3.5. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.
3.6. Дикі тварини можуть належати юридичній або фізичній особі, яка досягла 18 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб, що охороняються законодавством України.
3.7. Реєстрація та електронна ідентифікація диких тварин проводиться протягом десяти календарних днів з дня придбання (купівлі, отримання в дар тощо) тварини. Реєстрація проводиться працівниками комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин», за місцем проживання (реєстрації) власника. Електронна ідентифікація диких тварин проводиться лікарем ветеринарної медицини комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин».
3.8. Обов'язковій реєстрації також підлягають дикі тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є Україна, але перебувають на території Україна більше 45 діб.
3.9. Комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» повинен у п'ятиденний термін з моменту реєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), друковане видання «Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах», а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо їх утримання.

3.10. Для проведення реєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину.

3.11. Перереєстрація тварини проводиться в разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника тварини із зазначенням нового власника. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.
3.12. Для проведення перереєстрації власнику тварини необхідно надати паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину і реєстраційне посвідчення на тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни ідентифікаційного коду, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

3.13. Кошти за послуги, пов'язані з реєстрацією чи перереєстрацією тварин, сплачуються власником відповідно до встановлених тарифів. Використання диких тварин дозволяється в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях (якщо це не пов'язане з отриманням прибутку), з метою відтворення тваринного світу, порятунку диких тварин, які зазнають лиха, регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров'я населення і відтворення заподіяння шкоди природному середовищу, господарській та іншій діяльності.
4. Вимоги до продажу диких тварин
4.1. Дозволяється продаж диких тварин, крім тих, які занесені до Червоної книги:
на території власника тварини;
в зареєстрованих розплідниках;
в притулках (мініпритулках);
під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо), за наявності передбаченого законодавством положення, зазначеного державною ветеринарною службою України;
на торгових місцях в спеціалізованих ринках, які обладнані відповідним чином у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.
4.2. На торгових місцях:
створюються умови (фізіологічні та зоопсихологічні), що відповідають виду тварини, її віку, підтримуються необхідні параметри мікроклімату приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція;
оздоблювані матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції;
забезпечується регулярне прибирання та дезінфекція.
4.3. Місця для продажу диких тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб.
4.4. Дозволяється відчуження (продаж, дарування, тощо) диких тварин особам, які досягли 18 років.
4.5. При відчуженні власником тварини відчужувач зобов'язаний надати набувачу з урахуванням віку тварини ветеринарний документ (ветеринарний паспорт, ветеринару довідку або ветеринарне свідоцтво за формою № 1).
5. Обов'язки та права власників тварин
5.1. Власники диких тварин зобов'язані:
5.1.1. Дотримуватись вимог цього Порядку, ветеринарно - санітарних вимог та громадського порядку.
5.1.2. Утримувати диких тварин із забезпеченням умов природних (фізіологічних) потреб відповідно до їх біологічних особливостей, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, не допускати порушень прав і незаконних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози небезпеки або незручності для людей та тварин.
5.1.3. Зареєструвати тварину відповідно до п. 3.7. цього Порядку та доставити її для проведення електронної ідентифікації лікарем ветеринарної медицини комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» та отримати ветеринарний паспорт у відповідній установі ветеринарної медицини.
5.1.4. На вимогу від посадових осіб установ ветеринарної медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.
5.1.5. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
5.1.6. Передати тварину у власність іншої особи або здати в притулок (міні -притулок) для тварин, якщо відсутня можливість її подальшого утримання.
5.1.7. У випадку загибелі тварини негайно повідомити комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин" - письмово в десятиденний термін, для внесення змін до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин в Україні.
5.1.8. Негайно інформувати заклади охорони здоров'я про випадки укусу або травмування тварини. Дикі тварини, котрі покусали людей чи тварин, повинні бути негайно доставлені їх власниками в найближчу установу державної ветеринарної медицини для огляду.
5.1.9. Надавати для тимчасової ізоляції диких тварин в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо ця тварина є небезпечною для оточуючих.
5.1.10. Регулювати приплід власних диких тварин.

5.1.11. Відповідно до законодавства України відшкодувати людині матеріальну та моральну шкоду, що пов'язана з погіршенням фізичного або психічного стану здоров'я людини, ушкодження майна внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, якщо має місце причинний зв'язок між дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

5.2. Власники диких тварин мають право:
Утримувати диких тварин:
в квартирах, де проживає одна сім'я, за кількістю, обмеженою можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог цього Порядку;
в квартирах, де проживає декілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати диких тварин в місцях загального користування;
на території присадибної земельної ділянки, за умови якщо огорожа цієї ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території;
у куточках живої природи в встановленому порядку за погодженням з державними органами санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;
використовувати диких тварин в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях, в зоопарках та цирках.
У випадку порушення ветеринарно-санітарних вимог, відповідними службами складається акт про порушення, на підставі якого обмежується кількість тварин, утримання яких дозволено в цьому пункті цього Порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.
5.3. Власникам диких тварин забороняється:
5.3.1. Жорстоко поводитись з тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх.
5.3.2. Проводити бої та інші заходи, які допускають жорстокість по відношенню до тварини.

5.3.3. Селекціонувати, навчати та використовувати диких тварин для боїв.

5.3.4. Утримувати диких тварин незареєстрованими та не ідентифікованими.

5.3.5. Утримувати диких тварин у місцях загального користування (коридорах, приміщеннях підвального типу, на сходах, горищах тощо).

5.3.6. Приводити тварин у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, тощо.

5.3.7. Продавати диких тварин у невизначених спеціально для цього місцях.

5.3.8. Купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах тощо без відповідного ветеринарного документу встановленого зразку.

5.3.9. Доручати вигул диких тварин особам, яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

5.3.10. Викидати трупи тварин в контейнери для збору сміття або на міські сміттєзвалища чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

5.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:
оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною дикою твариною;
супроводжуваної дикої тварини;
дорожнього руху при проходженні з дикою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.
6. Контроль та повноваження органів, підприємств та організацій у сфері утримання диких тварин
6.1. Державна екологічна інспекція та Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища:
6.1.1. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролюючих функцій за дотриманням вимог цього Порядку та інших нормативно-правових актів із питань утримання диких тварин, охорони громадського порядку, утриманням в належній чистоті території дворів і прибудинкових територій, складає протоколи про адміністративні правопорушення щодо власників тварин та передає їх на розгляд до адміністративної комісії або до суду відповідно до законодавства України.
6.1.2. Отримує за запитом у комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» будь-яку інформацію щодо власників диких тварин за даними загальної електронної бази непродуктивних тварин вУкраїні.
6.1.3. Надає за запитом комунальному підприємству «Центр ідентифікації тварин» інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності осіб (власників диких тварин).
6.2. Управління ветеринарної медицини в областях здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними особами порядку щодо карантину та інших ветеринарно-санітарних вимог.
6.3. Районні в областях державні адміністрації координують діяльність адміністративної комісії району щодо розгляду справ з питань дотримання вимог цього Порядку та інших нормативно-правових актів, утримання диких тварин відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
7. Відповідальність за порушення Порядку

7.1. Власники диких тварин несуть відповідальність за утримання незареєстрованих тварин, а також порушення термінів реєстрації тварин і шкоду нанесену належною власнику твариною юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com