Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
ЗАКОН УКРАЇНИ Про мисливське господарство та полювання Із змінами від 21.01.2010
( 2 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 16891   
П'ятниця, 18 червня 2010 21:50

Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3053-III ( 3053-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.198
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58
N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004, ВВР, 2004, N 32, ст.391
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010

У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього
природного середовища", "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та
полювання", "місцевий орган спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського
господарства та полювання" і "місцевий орган спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі
охорони навколишнього природного середовища" в усіх
відмінках і числах замінено відповідно словами "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища", "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
лісового і мисливського господарства та полювання",
"територіальний орган спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань лісового і
мисливського господарства та полювання" і "територіальний
орган спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища" у відповідному відмінку і числі згідно із
Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
{ ДЖЕРЕЛО тексту - http://zakon.rada.gov.ua }
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського
господарства та полювання, забезпечує рівні права усім
користувачам мисливських угідь у взаємовідносинах з органами
державної влади щодо ведення мисливського господарства,
організації охорони, регулювання чисельності, використання та
відтворення тваринного світу.
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Терміни та їх визначення
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
біотехнічні заходи - комплекс різноманітних господарських
робіт, спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та
збільшення чисельності мисливських тварин;
державний мисливський фонд - мисливські тварини, що
перебувають у стані природної волі, а також утримуються в
напіввільних умовах або у неволі в межах угідь державних
мисливських господарств;
користувачі мисливських угідь - спеціалізовані мисливські
господарства, інші підприємства, установи та організації, в яких
створені спеціалізовані підрозділи для ведення мисливського
господарства з наданням в їх користування мисливських угідь;
мисливство - вид спеціального використання тваринного світу
шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані
природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах
мисливських угідь;
мисливське господарство як галузь - сфера суспільного
виробництва, основними завданнями якого є охорона, регулювання
чисельності диких тварин, використання та відтворення мисливських
тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання,
розвиток мисливського собаківництва; { Абзац шостий статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }
мисливське собаківництво - діяльність, пов'язана з
розведенням, вирощуванням, утриманням, обліком, підготовкою до
полювання та використанням для потреб мисливців собак мисливських
порід;
мисливські тварини - дикі звірі та птахи, що можуть бути
об'єктами полювання;
мисливські трофеї - відповідним чином оброблені частини
мисливських тварин (шкури, роги, черепи, ікла тощо), добуті шляхом
полювання, які використовуються у наукових, естетичних, культурних
та освітніх цілях;
мисливські угіддя - ділянки суші та водного простору, на яких
перебувають мисливські тварини і які можуть бути використані для
ведення мисливського господарства;
мисливські угіддя державного мисливського резерву (або
запасу) - мисливські угіддя, які не закріплені за певними
користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права
користування, охорона яких та регулювання чисельності тварин на
яких здійснюються безпосередньо територіальними органами
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань мисливського господарства та полювання; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від
21.01.2010 }
дозвіл на добування - документ (ліцензія, відстрільна картка,
дозвіл на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), який
дає право на добування (в тому числі відлов) дикої тварини
(тварин), а також право на використання (транспортування,
перенесення, зберігання) продукції полювання; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
незаконно добута продукція полювання - дика тварина чи її
частина, добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим шляхом з
порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів,
прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері
користування природними ресурсами України; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
норма відстрілу - встановлена кількість мисливських тварин,
дозволена для добування одним мисливцем за визначений строк
полювання;
полювання - дії людини, спрямовані на вистежування,
переслідування з метою добування і саме добування (відстріл,
відлов) мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі
або утримуються в напіввільних умовах;
продукція полювання - добуті шляхом полювання або придбані
(набуті) будь-яким іншим шляхом туші мисливських тварин, їх
частини (м'ясо, субпродукти, шкури, роги, черепи, ікла тощо), а
також відловлені живі мисливські тварини; { Абзац шістнадцятий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
{ Абзац сімнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
регулювання чисельності диких тварин - вилучення (відстріл
та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за
умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та
здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків
сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує
природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких
тварин; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
сезон полювання - період року (конкретна дата початку та
закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид
мисливських тварин; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
темний період доби - період доби, що починається за годину
після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця;
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
упорядкування мисливських угідь - науково обгрунтована оцінка
та інвентаризація типів мисливських угідь, видового, кількісного
та якісного складу мисливських тварин певного господарства або
окремого регіону, розроблення (з урахуванням природних та
економічних умов) режиму ведення мисливського господарства з
визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання,
відтворення мисливських тварин, збереження та поліпшення стану
угідь;
утримання мисливських тварин у напіввільних умовах -
утримання набутих в установленому порядку мисливських тварин у
штучно створених умовах, в яких вони живляться переважно
природними кормами, але не мають можливості вільно переміщуватися
за межі штучно ізольованої ділянки мисливського угіддя;
утримання мисливських тварин у неволі - утримання мисливських
тварин у відповідних спорудах, де вони не мають можливості
живитися природними кормами та самостійно виходити за межі таких
споруд.
Стаття 2. Мисливські тварини як природний ресурс
загальнодержавного значення
Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі,
належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.
{ Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 3. Право власності на мисливських тварин та право
користування цими тваринами
Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі в
межах території України, є об'єктом права власності Українського
народу.
Від імені Українського народу права власника мисливських
тварин здійснюють органи державної влади та органи місцевого
самоврядування в межах, визначених Конституцією України
( 254к/96-ВР ).
Органи державної влади здійснюють права власника щодо всіх
мисливських тварин, за винятком тих, які в порядку, установленому
цим Законом та іншими актами законодавства, передані до
комунальної власності чи приватної власності юридичних і фізичних
осіб.
Користування мисливськими тваринами може здійснюватися з
вилученням або без вилучення їх з природного середовища чи штучно
створених напіввільних умов.
Мисливські тварини, вилучені з природного середовища в
установленому законом порядку, розведені в неволі, напіввільних
умовах або набуті іншим шляхом, не забороненим законом, можуть
перебувати у приватній, комунальній власності юридичних та
фізичних осіб. { Частина п'ята статті 3 в редакції Закону
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
З метою безпеки населення, а також в інтересах охорони
тваринного світу право приватної власності на мисливських тварин
може бути обмежено законом. { Абзац шостий статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ МИСЛИВСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЛЮВАННЯ
Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського
господарства та полювання
Державне регулювання у галузі мисливського господарства та
полювання здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового
і мисливського господарства та полювання, інші центральні органи
виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також їх
територіальні органи. { Частина перша статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Органам місцевого самоврядування цим Законом та іншими
законами України можуть бути надані окремі повноваження органів
виконавчої влади у сфері державного регулювання мисливського
господарства та полювання.
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі
мисливського господарства та полювання
До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі
мисливського господарства та полювання належить:
забезпечення реалізації державної політики у галузі
мисливського господарства та полювання;
передача мисливських тварин, що перебувають у державній
власності, у комунальну власність та приватну власність юридичних
і фізичних осіб;
встановлення відповідно до цього Закону та інших актів
законодавства порядку видачі дозволів на використання мисливських
тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення;
розроблення та здійснення загальнодержавних програм
мисливського господарства;
забезпечення державного регулювання та контролю у галузі
охорони, використання та відтворення мисливських тварин;
затвердження порядку встановлення лімітів та видачі дозволів
на використання мисливських тварин;
організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного
співробітництва у галузі мисливського господарства та полювання;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з
питань лісового і мисливського господарства
та полювання його територіальних органів
{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та
полювання належить:
здійснення державного регулювання і контролю у галузі
мисливського господарства та полювання;
організація робіт з охорони, використання і відтворення
мисливських тварин, збереження та поліпшення стану мисливських
угідь;
розроблення та прийняття в межах своїх повноважень
нормативно-правових актів з питань ведення мисливського
господарства та полювання, мисливського собаківництва,
використання ловчих звірів і птахів; { Статтю 6 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
видача в установленому порядку дозволів на використання
мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за
винятком тих, що знаходяться на територіях та об'єктах
природно-заповідного фонду; { Абзац п'ятий статті 6 в редакції
Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо
використання державного мисливського фонду, а також прийняття
рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим
Законом; { Абзац шостий статті 6 в редакції Закону N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
розроблення проектів лімітів та норм використання мисливських
тварин, встановлення за погодженням із спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища строків здійснення полювання;
визначення за погодженням із центральним органом виконавчої
влади з питань фінансів вартості ліцензій на добування мисливських
тварин;
подання документів з питань надання у користування
мисливських угідь;
підготовка проектів планів переселення мисливських тварин,
організація роботи з їх штучного відтворення;
забезпечення ведення державного обліку чисельності та
добування мисливських тварин;
встановлення порядку видачі паспортів на собак мисливських
порід, інших ловчих звірів і птахів; { Абзац дванадцятий статті 6
в редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
встановлення порядку видачі та видача посвідчень мисливця і
щорічних контрольних карток обліку добутої дичини і порушень
правил полювання, розроблення та затвердження відповідних
навчальних програм з питань мисливського господарства та
полювання; { Абзац тринадцятий статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
організація роботи з упорядкування мисливських угідь,
визначення їх пропускної спроможності;
організація роботи з укладення з користувачами мисливських
угідь договорів про умови ведення мисливського господарства,
здійснення контролю за виконанням цих договорів;
ведення моніторингу та державного кадастру мисливських
тварин, що перебувають на території України;
вирішення інших питань у галузі мисливського господарства та
полювання відповідно до законодавства.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
з питань лісового і мисливського господарства та полювання
здійснює покладені на нього повноваження безпосередньо, через свої
територіальні органи та орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та
полювання. { Статтю 6 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим у галузі мисливського господарства та
полювання
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у
галузі мисливського господарства та полювання належить:
реалізація державної політики у галузі охорони, використання
і відтворення мисливських тварин;
організація і здійснення державного регулювання та контролю
за охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин,
веденням моніторингу, державного кадастру та державного обліку
мисливських тварин, що перебувають у межах території Автономної
Республіки Крим;
розроблення республіканських програм, пов'язаних з вивченням,
охороною, використанням і відтворенням мисливських тварин;
погодження питань щодо розміщення підприємств, інших
об'єктів, які можуть негативно впливати на стан об'єктів
тваринного світу та якість мисливських угідь;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
Стаття 8. Повноваження обласних, районних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій у галузі мисливського
господарства та полювання
До повноважень обласних, районних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій у галузі
мисливського господарства та полювання належить:
забезпечення виконання державних та регіональних програм у
галузі охорони, використання і відтворення мисливських тварин,
розвитку мисливського господарства;
встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо
користування мисливськими угіддями та здійснення полювання;
забезпечення додержання вимог законодавства у галузі
мисливського господарства та полювання;
взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань
мисливського господарства та полювання;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, районних, Київської і
Севастопольської міських рад у галузі
мисливського господарства та полювання
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад у
галузі мисливського господарства та полювання належить:
затвердження відповідних програм розвитку мисливського
господарства;
вирішення в установленому порядку питань надання в
користування мисливських угідь;
вирішення інших питань у межах своїх повноважень.
Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад у
галузі мисливського господарства та полювання
До повноважень сільських, селищних і міських рад у галузі
мисливського господарства та полювання належить:
організація та здійснення заходів щодо охорони державного
мисливського фонду, поліпшення середовища перебування мисливських
тварин;
вирішення відповідно до цього Закону питань, що стосуються
надання у користування мисливських угідь;
реалізація інших питань у межах своїх повноважень.
Стаття 11. Громадські організації мисливців
З метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні
полювання, сприяння веденню мисливського господарства, розвитку
мисливського собаківництва громадяни можуть добровільно
об'єднуватись у громадські організації мисливців.
Розділ III
ПОЛЮВАННЯ
Стаття 12. Право на полювання
Право на полювання в межах визначених для цього мисливських
угідь мають громадяни України, які досягли 18-річного віку,
іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування
мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на
полювання. { Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Полювання з використанням вогнепальної мисливської зброї
дозволяється лише особам, які в установленому порядку одержали
дозвіл органу внутрішніх справ на право користування цією зброєю.
До полювання прирівнюється:
перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими знаряддями
добування звірів і птахів, або з собаками мисливських порід чи
ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання (крім
випадків регулювання чисельності диких тварин, польових
випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного
рівня); { Абзац другий частини третьої статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
перебування осіб на дорогах загального користування з
продукцією полювання або з будь-якою зібраною розчохленою
стрілецькою зброєю.
Стаття 13. Здійснення полювання іноземцями
Іноземці можуть здійснювати полювання на території України
відповідно до цього Закону. Документи на право полювання, видані
відповідними органами інших держав, чинні на території України.
Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір
плати за надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються
відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або
юридичними особами, які організовують для них полювання, та
користувачами мисливських угідь.
Стаття 14. Документи на право полювання
Документами на право полювання (для громадян України) є:
{ Абзац перший частини першої статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
посвідчення мисливця;
щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень
правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна
картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо);
{ Абзац четвертий частини першої статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
відповідний дозвіл на право користування вогнепальною
мисливською зброєю у разі її використання; { Абзац п'ятий частини
першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і
птахів у разі їх використання під час полювання. { Абзац шостий
частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під час
здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції
полювання і пред'являти їх на вимогу осіб, уповноважених
здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та
полювання.
Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку
добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на
собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні,
паспорти на інших ловчих звірів і птахів видаються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
мисливського господарства та полювання або його територіальними
органами { Частина третя статті 14 в редакції Закону N 1827-VI
( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
Розмір державного мита, а також порядок стягнення платежів за
видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку
добутої дичини і порушень правил полювання встановлюються у
порядку, передбаченому законодавством.
Розмір плати за видачу посвідчення мисливця та щорічної
контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил
полювання встановлюється спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського
господарства та полювання за погодженням з центральним органом
виконавчої влади з питань фінансів.
Стаття 15. Способи полювання
Полювання може здійснюватися такими способами:
індивідуальне полювання;
колективне полювання;
колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).
Полювання може здійснюватися з використанням:
мисливської вогнепальної зброї;
собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів (за
наявності паспортів на них); { Абзац третій частини другої статті
15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 )
від 21.01.2010 }
сіток і пасток для відлову тварин живцем;
пасток для добування хутрових звірів з науковою метою та для
переселення;
мисливських вишок; { Абзац шостий частини другої статті 15 в
редакції Закону N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 }
пахучих неотруйних приманок.
Полювання може здійснюватися з мисливською зброєю, що
належить іншій фізичній особі або користувачу мисливських угідь,
лише у присутності власника цієї зброї або уповноваженого
працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця
мисливська зброя, за умови наявності у власника зброї чи
уповноваженого працівника користувача мисливських угідь
відповідних дозволів, виданих органом

 


Читайте також:

 Коментарі  

 
#1 urban 07.11.2011 21:52
а де решта тексту цього закону?
 

У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com