Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Положення про проведення випробувань та змагань собак мисливських порід
( 1 Vote )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 15829   
П'ятниця, 18 липня 2008 11:27

1. Випробування та змагання собак мисливських порід – племінні заходи, що проводяться з метою виявлення їх мисливських якостей. Право проведення випробувань та змагань надається організаціям, що займаються розведенням собак мисливських порід усіх форм власності відповідно до їх статутів.

2. Порядок проведення випробувань та змагань встановлюється на підставі цього Положення та правил проведення випробувань та змагань з конкретних видів дичини. Для кожного випробування та змагання може затверджуватися окреме положення, що передбачає вирішення організаційних питань, порядок і умови допуску учасників та підбиття підсумків. Регламент проведення змагань визначається в наказі організації, яка проводить кінологічний захід.

3. Випробування можуть мати статус районних, міжрайонних, міських, обласних, гарнізонних, регіональних, Кримських, проводитися на контрольно-випробувальних станціях, а також мати статус відомчих – випробування собак з розплідників, мисливських господарств та кінологічних клубів.

Змагання можуть бути міжнародними, всеукраїнськими, Кримськими республіканськими, регіональними, міжобласними, обласними, та гарнізонними.

4. Випробування та змагання мисливських собак проводяться як у відкритий, так і закритий для полювання час, на спеціально відведених ділянках, що мають мисливське та не мисливське призначення, на яких водиться достатня кількість вільної дичини, або на спеціальних ділянках, у вольєрах чи штучних норах по дичині, яка зростала чи утримується у вольєрах, в умовах, максимально наближених до полювання, а також у процесі проведення полювання. Допускаються парні змагання серед спанієлів і лягавих, які проводяться відповідно до положень про змагання. Спеціальні ділянки для проведення випробувань чи змагань, штучні нори або вольєри надаються організаціями, що їх проводять, або ж орендуються в інших користувачів, і можуть мати статус тимчасових чи постійних, з дозволом чи забороною полювання на даній території.

Дозволи на проведення випробувань чи змагань в закритий для полювання час на тимчасових чи постійних ділянках мисливського призначення, як і на відстріл певної кількості дичини, по якій проводяться випробування чи змагання, видають територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі мисливського господарства та полювання.

5. Випробування та змагання проводять:

– хортів і гончаків по вільному звіру, а також садки хортів на злобу – по підсадному вовку;

– лягавих, спанієлів, ретриверів – по вільній птиці;

– лайок – по вільному звіру і птиці* та ведмедю на прив’язі;

– норних – по вільній лисиці, а також по лисиці та борсуку в штучній норі;

– ретриверів – випробування по подачі впольованої дичини, по вільній птиці*.

Усі собаки мисливських порід, за винятком хортів, острівних лягавих, спанієлів та гончаків (окрім тих порід гончих, для яких передбачені випробування по копитному звіру), можуть випробовуватися по вольєрному кабану і борсуку. По кров’яному сліду, волоку та водоплавній дичині – усі породи, за винятком хортів.

Нові види випробувань та змагань мисливських собак можуть бути передбачені наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання. Термін проведення випробувань для кожної групи порід визначається правилами випробувань або відповідним положенням.

6. До випробувань та змагань допускаються собаки у віці від 8 місяців до 10 років (якщо інше не передбачено правилами) без поділу їх на вікові групи, за умови наявності у них оцінок, отриманих на виставці або виводці за породність, конституцію й екстер'єр не нижче ніж "Добре".

Примітки:

– собаки, які не мають оцінки за породність, конституцію й екстер'єр, можуть бути допущені на випробування або змагання за умови їх відповідності вимогам для отримання оцінки "Добре". Така відповідність визначається експертною комісією, про що в протокол випробувань або змагань вноситься відповідний запис;

– собаки всіх порід допускаються на випробування і змагання виключно за умови наявності в них родовідних документів (довідок про походження, свідоцтв або робочих книг) встановленого зразка, якщо інше не передбачено законом;

– собаки віком від двох років допускаються до випробувань і змагань виключно при наявності свідоцтва;

– паспорт на мисливського собаку не є альтернативою родовідному документу.

7. До випробувань не допускаються вагітні (на другому місяці вагітності), щенні та пустуючі суки, а також хворі собаки. Усі інші собаки, допущені на випробування та змагання, обов’язково повинні мати довідку про щеплення проти сказу.

8. Експертизу на випробуваннях та змаганнях собак мисливських порід мають право проводити експерти з мисливського собаківництва, звання яким надане Кваліфікаційною комісією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.

9. На змаганнях міжнародного статусу для присудження собакам відповідних дипломів і титулів експерти повинні мати категорію та дозвіл (ліцензію), що відповідає міжнародним вимогам.

9. Експертиза на випробуваннях та змаганнях проводиться експертною комісією, що складається з трьох осіб. Склад експертних комісій, а також категорії експертів, що входять до її складу, повинні відповідати вимогам Положення про експертів з мисливського собаківництва України.

У виняткових випадках при проведенні випробувань комісія може складатися з двох експертів, які повинні мати звання експерта з випробувань по даній групі порід мисливських собак.

У кожній комісії можуть проходити стажування не більше трьох стажистів. Склад експертної комісії, у т. ч. стажери, призначаються організацією, що проводить кінологічний захід.

На змаганнях, де польова експертиза проводиться двома і більше експертними комісіями, може призначатися головний експерт змагань, котрий координує роботу польових комісій, разом із секретарем змагань оформляє необхідну документацію, вирішує, у разі їх виникнення, конфліктні ситуації, проводить церемонію відкриття і закриття змагань, а також не пізніше тижня від дати закінчення змагань подає в організацію, котра проводить змагання, зведений звіт по проведеному заходу.

10. Голова експертної комісії не має права проводити на випробуваннях експертизу собак:

власником яких він є або тих, що належать членам його сім’ї;

нащадків першого покоління собак, власником яких він є на даний час, до досягнення ними десятирічного віку або до їх смерті;

тих, що були придбані безпосередньо у нього у поточному році;

тих, що були натаскані ним на протязі двох останніх років.

При цьому вихід зі складу експертної комісії її голови для проведення експертизи таких собак складом, що залишився, категорично заборонений.

11. Черговість виступів на змаганнях та випробуваннях встановлюється жеребкуванням.

12. Час початку і припинення випробувань визначає голова експертної комісії.

13. Ведучі собак на випробуваннях зобов'язані:

беззаперечно виконувати порядок, встановлений на випробуваннях або змаганнях, а також розпорядження експертної комісії;

мати при собі і на першу вимогу пред'являти експертній комісії: родовідні документи на собаку, документи про оцінку його екстер'єру та інші необхідні документи. У випадку порушення ведучим встановленого порядку, неетичну поведінку, перебування у нетверезому стані, при умові, що він добровільно залишить місце проведення випробувань або змагань, експертна комісія має право позбавити його собаку права на участь у цьому кінологічному заході.

За систематичні порушення, нетактовну поведінку, свідоме перешкоджання проведенню експертизи президія ФМСУ має право позбавити ведучого права приймати участь у кінологічних заходах на певний строк або ж назавжди.

Якщо ведучий із собакою спізнюється на місце проведення випробувань або змагань, експертна комісія має право приступити до перевірки виступу наступного у черзі собаки. У цьому випадку ведучий втрачає присвоєне йому у черзі місце, і його собаку випробовують в останню чергу.

14. Голова і члени експертної комісії (кожен самостійно) ведуть опис роботи собаки і виставляють оцінку її роботи в балах. Остаточне рішення стосовно оцінки роботи собаки на випробуваннях приймається більшістю голосів. Член комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право на те, щоб його особиста думка була внесена до протоколу.

15. Результати експертизи (розцінку в балах відповідно до граф розцінкової таблиці і ступінь присудженого диплому) голова експертної комісії доводить до відома ведучого і оголошує всім присутнім після закінчення роботи кожного собаки у полі.

Примітка: при проведенні випробувань та змагань хортів голова експертної комісії оголошує результат експертизи ведучому і всім присутнім при переході з одного поля на наступне.

16. У організацію, що проводила випробування або змагання, голова експертної комісії, після їх закінчення, подає протокол встановленого зразка, до якого вносяться результати випробувань або змагань. Документ повинен бути підписаний усіма членами експертної комісії (Додаток № 1). Особиста думка членів комісії записується на зворотній стороні протоколу.

17. За кожен виступ, що відповідає мінімальним вимогам, встановленим правилами по даному виду випробувань або змагань, експертна комісія присуджує собаці дипломи I, II і III ступеня.

У дипломі повинно бути зазначено: по якому виду звіра або птиці проводилось випробування, а також отримана собакою розцінка в балах. Бланки дипломів надаються організацією, що проводить випробування або змагання, підписуються керівником цієї організації та головою експертної комісії з обов’язковим зазначенням його прізвища, а також завіряються печаткою організації, що проводить кінологічний захід (Додаток №2).

18. Собаці, який отримав на змаганнях диплом І ступеня і здобув перше місце за сумою балів на даних змаганнях, присуджується звання “Чемпіон змагань”.

У випадку відсутності у собак дипломів I ступеня, собаці який набрав більшу кількість балів при дипломі II ступеня, присуджується звання “Польовий переможець змагань”.

У разі відсутності у собак дипломів ІІ ступеня звання не присуджується.

У випадку проведення комплексних змагань (коли розцінка проводиться по двох роботах по одному виду дичини або по різних видах дичини) звання “Чемпіон змагань” присуджується у разі наявності диплому I ступеня по всіх роботах. Переможець змагань визначається аналогічно попередньому випадку.

19. На випробуваннях або змаганнях організація, яка проводить кінологічний захід, може видавати ведучим змагань грамоти і призи за якісну та плідну роботу з підготовки і постановки виставлених ними собак на підставі затвердженого для цього кінологічного заходу положення.

20. Голова експертної комісії на прохання організації, що проводила кінологічний захід, складає звіт про проведену експертизу, котрий повинен містити: склад експертної комісії, опис угідь, де проводилися випробування або змагання, опис погодних умов, загальний огляд проведення випробувань або змагань та якості виставленого поголів'я мисливських собак, свої зауваження по проведеному випробуванню або змаганню, а також докладний опис роботи кожного собаки. Оплата за складання звіту проводиться відповідно до домовленості між головою експертної комісії та організацією, що проводить захід.

 

При випробуваннях і змаганнях по польовій і лісовій дичині допускається використання вирощених у вольєрі птахів (для фазана – бажано самців), які випускаються в угіддя напередодні.

 

Додаток №1 - РАПОРТИЧКА про проведені змагання (випробування)

Додаток № 2 - ДИПЛОМ за мисливські якості

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com