Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Інструкція про порядок вилучення зброї у порушників природоохоронного законодавства
( 0 Votes )
Написав Пустельник Переглядів - 18261   
Вівторок, 22 липня 2008 13:50

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2003  N 56/м
    Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2003 р. за N 298/7619

 


        Про затвердження Інструкції про порядок вилучення
      та передання на зберігання до органів внутрішніх справ
      вилученої у порушників природоохоронного законодавства
            вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів
 
     З метою приведення нормативно-правових актів  міністерства  у
відповідність        до  вимог  чинного  законодавства     України
Н А К А З У Ю:
     1. Затвердити Інструкцію про порядок вилучення  та  передання
на  зберігання  до органів внутрішніх справ вилученої у порушників
природоохоронного законодавства  вогнепальної  та  іншої  зброї  і
боєприпасів, що додається.
     2. Начальнику Державної екологічної інспекції П.Свириду:
     - забезпечити  подання  наказу  на  державну   реєстрацію   в
установленому порядку до Міністерства юстиції України;
     - після реєстрації  наказу  в  Міністерстві  юстиції  України
забезпечити його тиражування та розсилку органам Мінекоресурсів.
     3. Республіканському  комітету  Автономної  Республіки Крим з
екології та природних ресурсів,  державним управлінням екології та
природних  ресурсів  в  областях,  містах  Києві  та  Севастополі,
Державній інспекції охорони Чорного  моря,  Державній  екологічній
інспекції  Азовського  моря  проводити  вилучення  та передання на
зберігання до органів  внутрішніх  справ  вилученої  у  порушників
природоохоронного  законодавства  вогнепальної  та  іншої  зброї і
боєприпасів у відповідності до вимог вищезазначеної Інструкції.
     4. Визнати таким,  що втратив чинність,  наказ  Мінекобезпеки
від 05.02.96  N  10  (  z0096-96 ) "Про затвердження Положення про
порядок обліку,  зберігання та реалізації вилученої  у  порушників
природоохоронного     законодавства    вогнепальної    зброї    та
боєприпасів",  зареєстрований  в  Міністерстві   юстиції   України
27.02.96 за N 96/1121.
     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  Державного
секретаря С.Гошовського.
 
 Міністр                                                  В.Шевчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Державного секретаря
 Міністерства внутрішніх справ                       М.В.Корнієнко
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства екології
                                      та природних ресурсів
                                      України
                                      31.03.2003  N 56/м
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      14 квітня 2003 р.
                                      за N 298/7619
 
                            ІНСТРУКЦІЯ
         про порядок вилучення та передання на зберігання
        до органів внутрішніх справ вилученої у порушників
           природоохоронного законодавства вогнепальної
                   та іншої зброї і боєприпасів
                      1. Загальні положення
     1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 13,  19 та
41 Конституції  України  ( 254к/96-ВР ),  статті 20 Закону України
"Про охорону навколишнього природного  середовища"  (  1264-12  ),
статей  37  та  39  Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" ( 1478-14 ),  статей  57  та  60  Закону  України  "Про
тваринний світ"  (  2894-14  ),  статті  61  Закону  України  "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),  постанови Кабінету
Міністрів України  від  25.08.98 N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок
обліку,  зберігання,  оцінки конфіскованого та  іншого  майна,  що
переходить  у  власність  держави,  і  розпорядження ним",  статей
242-1,  255,  260,  264,  265   та   267   Кодексу   України   про
адміністративні   правопорушення  (  80732-10  ),  Інструкції  про
порядок виготовлення,  придбання,  зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної зброї, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв  вітчизняного  виробництва   для   відстрілу   патронів,
споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями
метальними снарядами несмертельної дії,  та зазначених патронів, а
також   боєприпасів   до   зброї   та  вибухових  матеріалів,  яка
затверджена наказом  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від
21.08.98  N  622  (  z0637-98 ),  що зареєстрований в Міністерстві
юстиції  України  07.10.98  за   N   637/3077,   із   змінами   та
доповненнями.
     1.2. Інструкція   визначає   порядок   вилучення  у  громадян
вогнепальної та іншої зброї і  боєприпасів  у  випадках  порушення
ними  вимог природоохоронного законодавства та регламентує порядок
передання вилученого на зберігання до органів внутрішніх справ.
     1.3. Вимоги Інструкції є  обов'язковими  для  посадових  осіб
органів Мінекоресурсів,  які  здійснюють вилучення вогнепальної та
іншої зброї і боєприпасів та їх передання на зберігання до органів
внутрішніх справ.
                   2. Терміни та їх визначення
     2.1. Класифікація зброї:
     вогнепальна зброя - зброя,  в якій снаряд (куля,  шріт  тощо)
приводиться  в  рух  миттєвим  звільненням хімічної енергії заряду
(пороху або іншої пальної суміші);
     мисливська вогнепальна    зброя    -   мисливські   карабіни,
гладкоствольні  рушниці,  гладкоствольні  рушниці  із свердловиною
"парадокс" з нарізами 100 - 140 мм на початку або в кінці  ствола,
мисливські  рушниці  із свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці,
що  мають  нарівні  з  гладкими і  нарізні  стволи,  та мисливські
малокаліберні  гвинтівки.  Довжина стволів гладкоствольних рушниць
повинна  бути  не менше 450 мм,  а загальна довжина зброї не менше
800 мм;
     бойова нарізна  вогнепальна  зброя - зброя армійських зразків
або   виготовлена   за   спеціальними   замовленнями   (пістолети,
револьвери, гвинтівки, карабіни, автомати, кулемети тощо);
     пневматична зброя  -  це  пістолети,  револьвери,   гвинтівки
калібру  понад 4,5 міліметра зі  швидкістю польоту кулі  понад 100
метрів за секунду,  в яких снаряд  (куля)  приводиться  в  рух  за
рахунок стиснутих газів;
     бойові припаси (далі  - боєприпаси) - це патрони до  нарізної
вогнепальної зброї різних калібрів,  а також заряджені патрони для
гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.
     2.2. Визначення терміну полювання:
     полювання -   дії   людини,   спрямовані   на   вистежування,
переслідування з  метою  добування  і  саме  добування  (відстріл,
відлов) мисливських тварин,  що перебувають у стані природної волі
або утримуються в напіввільних умовах;
     до полювання прирівнюється:
     - перебування осіб у межах мисливських угідь, у тому числі на
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими  знаряддями
добування  звірів  і  птахів,  або з собаками мисливських порід чи
ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання;
     - перебування  осіб  на  дорогах  загального  користування  з
продукцією  полювання  або  з   будь-якою   зібраною   розчохленою
стрілецькою зброєю.
      3. Вилучення вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів
     3.1. Вогнепальна   та  інша  зброя  і  боєприпаси  підлягають
вилученню у випадках,  визначених у статті  20 Закону України "Про
мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ).
     3.2. Крім цього,  безумовному вилученню,  у разі використання
на   полюванні,   підлягає  саморобна  (виготовлена  кустарно)  та
перероблена зброя,  а також зброя,  яка  покинута  порушниками  на
місці  вчинення правопорушення,  та боєприпаси, що застосовувались
для вищезазначених видів зброї.
     3.3. При    вилученні    у    порушників    природоохоронного
законодавства  зброї  та  боєприпасів  складається  протокол   про
адміністративне  правопорушення,  у якому робиться відмітка про їх
вилучення.  Разом із зброєю вилучаються дозволи на її  зберігання,
носіння та використання (у разі їх наявності).
     3.4. На   усі  вилучені  речі  та  документи  видається  опис
(додаток 1), який складається у двох примірниках. Перший примірник
опису   вручається   порушнику,  другий  примірник  після  підпису
порушника про  отримання  опису  залишається  у  особи,  яка  його
склала.  В описі  детально зазначається тип зброї, модель, калібр,
номер, якісний стан зброї та боєприпасів.
     3.5. Протокол   про   адміністративне    правопорушення    не
складається  у  випадках  виявлення  покинутої  порушниками  зброї
(боєприпасів),  якщо особу порушника не встановлено.  Про  випадок
виявлення  покинутої  зброї (боєприпасів) складається акт (додаток
2),  у якому детально вказується,  за яких обставин була  знайдена
зброя (боєприпаси). Акт складається в одному примірнику.
     3.6. Бланки  протоколів про адміністративне правопорушення та
актів є бланками суворої звітності.  Вони повинні бути надруковані
у друкарні,  мати захист від підробки та єдину наскрізну нумерацію
в межах відповідного  органу  Мінекоресурсів.  Протоколи  та  акти
повинні  бути зареєстровані  в бухгалтерії цих органів,  як бланки
суворої звітності,  видаватися та обліковуватися  у  встановленому
законодавством порядку.
                 4. Передання вилученої зброї та
             боєприпасів до органів внутрішніх справ
     4.1. Вилучені  у порушників  природоохоронного  законодавства
вогнепальна  та  інша  зброя і  боєприпаси (у тому числі  покинуті
порушниками) та дозволи на  зберігання,  носіння  та  використання
зброї у можливо короткі строки, але не пізніше 3 днів з моменту їх
вилучення,  передаються на зберігання до органів внутрішніх  справ
за  місцем  вчинення  правопорушення  або,  як виняток,  за місцем
дислокації органу Мінекоресурсів, який провів їх вилучення.
     4.2. Порядок  приймання  на  зберігання  органами  внутрішніх
справ вогнепальної зброї та боєприпасів визначений Інструкцією про
порядок приймання,  зберігання,  обліку,  знищення  чи  реалізації
вилученої,  добровільно зданої,  знайденої зброї та боєприпасів до
неї, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 31.05.93 N 314 ( z0106-93 ),  що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 12.08.93 за N 106, із змінами та доповненнями.
     4.3. Орган  внутрішніх  справ,  який  приймає  на  зберігання
вилучену зброю та боєприпаси, видає квитанцію про їх прийняття.
                       5. Відповідальність
     5.1. Посадові  особи  органів Мінекоресурсів,  які  проводять
вилучення зброї та боєприпасів та їх передання  на  зберігання  до
органів внутрішніх справ,  у разі  порушення вимог цієї Інструкції
несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції                                    П.Свирид
 
                                      Додаток 1
                                      до пункту 3.4 Інструкції про
                                      порядок     вилучення     та
                                      передання  на  зберігання до
                                      органів   внутрішніх   справ
                                      вилученої    у    порушників
                                      природоохоронного
                                      законодавства   вогнепальної
                                      та іншої зброї і боєприпасів
 
       Міністерство екології та природних ресурсів України
 
__________________________________________________________________
   (найменування  органу Мінекоресурсів України та його реквізити)
                                   Складається в двох примірниках,
                                   перший   примірник   вручається
                                   власнику майна
 
 " ___" ________________ 200__  р.
 
                               ОПИС
       знарядь незаконного добування (заготівлі) природних
     ресурсів, транспортних (у тому числі плавучих) засобів,
     зброї та боєприпасів, природних ресурсів або продукції,
            що з них вироблена, спеціальних документів
 
 вилучених у гр. _________________________________________________
 
 згідно з протоколом від "__" __________  200__ року N____________
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування       |Одиниця|Кіль-|Марка або модель,   |Примітка |
|знарядь, природних |виміру |кість|калібр, серія та    | номер,  |
|ресурсів, продукції|       |     |колір, матеріал,    |(якісний |
|                   |       |     |   розміри,         | стан)   |
|                   |       |     |характеристика,     |         |
|                   |       |     | прикмети тощо      |         |
|-------------------+-------+-----+--------------------+---------|
|                   |       |     |                    |         |
|-------------------+-------+-----+--------------------+---------|
|                   |       |     |                    |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Всього найменувань  _____________________________________________
 
 Місце зберігання   вилученого   майна   до  розгляду  справи  про
адміністративне правопорушення -
приміщення _______________________________________________________
 
 Опис склав: _____________________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові складача опису)
__________________________________________________________________
 
 Підпис  _______________________
 
 Опис отримав:  ____________           /________________________ /
                  (підпис)               (прізвище та ініціали)
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції                                    П.Свирид
 
                                      Додаток 2
                                      до пункту 3.5 Інструкції про
                                      порядок     вилучення     та
                                      передання  на  зберігання до
                                      органів   внутрішніх   справ
                                      вилученої    у    порушників
                                      природоохоронного
                                      законодавства   вогнепальної
                                      та іншої зброї і боєприпасів
 
       Міністерство екології та природних ресурсів України
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу Мінекоресурсів та його реквізити)
 
                                   Складається у одному примірнику
                                   у випадку, коли особу порушника
                                   не встановлено
 
                               АКТ
     про вилучення знарядь незаконного добування (заготівлі)
          природних ресурсів, транспортних (у тому числі
   плавучих) засобів, зброї та боєприпасів, природних ресурсів
    або продукції, що з них вироблена, спеціальних документів
 
 "___"_____________ 200__ р.                           N 00000*
 
 Місце складання акта ____________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 Я, ______________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала акт)
__________________________________________________________________
 
склав цей акт про те,  що о __ год. ___ хв. "__"______ 200 __ року
під час проведення перевірки виявлені:
 
__________________________________________________________________
 (детально описати за яких обставин виявлені знаряддя незаконного
 добування природних ресурсів, незаконно добуті природні ресурси,
 
__________________________________________________________________
  продукція, що з них вироблена, їх найменування, кількість, вид
  (тип), якісний стан, для зброї додатково - модель (вид) зброї,
                          калібр, номер)
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
 ПІДПИСИ: Складача акта ____________ (___________________________)
 
 Свідки: 1. _______________________________________ підпис _______
 
який проживає:____________________________________________________
 
 2.________________________________________________ підпис _______
 
який проживає: ___________________________________________________
 
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції                                    П.Свирид

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com