Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Про затвердження Переліку основних питань для здійснення планових заходів держ. нагляду (контролю)
( 1 Vote )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 19549   
Понеділок, 15 грудня 2008 18:21

Перелік основних питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

[..]

VI. Контроль за охороною, використанням та відтворенням тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів)

 

В ході здійснення державного контролю перевіряється наявність:

 — відомостей про загальну площу мисливських угідь, відповідних рішень обласних рад про їх закріплення за користувачами, кількість користувачів мисливських угідь та частки їх площ від загальної площі мисливських угідь;

 — документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою під мисливськими угіддями;

 — відмежування в натурі території мисливських угідь, встановлення інформаційних і охоронних знаків, їх стан;

 — проекту організації та розвитку мисливського господарства, погодженого та затвердженого в установленому порядку та матеріалів мисливського впорядкування;

 — статуту підприємства (за наявності);

 — договорів між користувачами мисливських угідь та місцевими органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання;

 — суборендних договорів з первинними мисливськими колективами;

 — рішень місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань охорони, використання та відтворення тваринного світу;

 — матеріалів перевірок договірних зобов'язань;

 — первинних матеріалів обліку мисливської фауни, правильність оформлення матеріалів;

 — книги реєстрації ліцензій та відстрільних карток, журналу обліку добутої дичини, журналу обліку диких тварин та птахів, журналу обліку добування диких тварин та птахів, які визнані шкідливими при веденні мисливського господарства, журналу інструктажу мисливців, планів-графіків проведення полювання, журналу обліку заготівлі і викладки кормів (сіно, кормові віники, сіль, коренеплоди, зерновідходи тощо), їх списання;

 — наказів, погоджених в установленому порядку, щодо строків проведення та порядку здійснення полювання;

 — видачі в установленому порядку паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

 — план-схеми мисливського господарства з нанесеними єгерськими обходами, відтворювальними ділянками та інформації про встановлення біотехнічних споруд, солонців, годівниць і підгодівельних майданчиків, відповідність їх матеріалам мисливського впорядкування;

 — плану експлуатації основних видів мисливської фауни, правильність його складання;

 — плану переселення мисливських тварин, організації роботи з їх штучного відтворення;

 — картографічних матеріалів з нанесеними місцями перебування тварин, занесених до Червоної книги України;

 — територій, у межах мисливських угідь, на яких забороняється полювання;

 — законодавчих актів та нормативно-правових документів з питань ведення мисливського господарства та полювання;

 — облікових матеріалів (таксації) основних видів диких мисливських та не мисливських тварин, тварин занесених до Червоної книги України, що знаходяться в мисливських угіддях, за останні 5 років;

 — погодження з місцевим органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і місцевим органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища пропускної спроможності мисливських угідь;

 — динаміки чисельності основних видів мисливської фауни за останні 5 років;

 — плану біотехнічних заходів на поточний рік та його виконання;

 — ліміту на добування мисливських тварин у розрізі їх видів, відсоток їх вилучення від встановленого ліміту (за останні 3 роки);

 — ветеринарного дозволу на проведення полювання;

 — вилучення мисливських тварин за статевою та віковою структурою популяцій, проведення користувачем аналізу вилучення;

 — проведення користувачами мисливських угідь вибіркового діагностичного та селекційного відстрілу мисливських тварин та проведення профілактичних заходів (викладка спеціальних препаратів, дезінфекція місць підгодівлі тощо);

 — майданчиків для оброблення відстріляної на полюванні дичини, обладнаних згідно з ветеринарно-санітарними вимогами, їх стан;

 — журналу реєстрації протоколів про адміністративне порушення, форми державної статистичної звітності 1-АП;

 — відомостей про наявність відтворювальних ділянок;

 — дозволу на утримання мисливських тварин в неволі та напіввільних умовах;

 — документів, що посвідчують законність набуття диких тварин у приватну власність;

 — вольєрної книги;

 — актів загибелі диких тварин, проведення профілактичних заходів на території мисливських угідь;

 — інформації про кількість вилучених у порушників знарядь незаконного добування диких тварин, незаконно добутих диких тварин та продукцію, що з них вироблена;

 — рішень місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування з питань охорони використання та відтворення рибних ресурсів, їх виконання;

 — рішень місцевих органів виконавчої влади про закріплення промислових та аматорських ділянок за користувачами;

 — достовірних звітних даних, занесених до державної форми статистичної звітності 1-АП;

 — договору між користувачами водойм та відповідними спеціально-уповноваженими державними органами з охорони та регулювання користування;

 — ліміту та квоти на добування водних живих ресурсів (ВЖР), їх використання;

 — ліцензії на використання ВЖР;

 — встановленого режиму промислового рибальства;

 — промислового квитка;

 — талон-документа, що засвідчує право рибалки, відповідального за вилучення риби та інших ВЖР;

 — посвідчення рибалки;

 — риболовного квитка;

 — бирок для маркування знарядь лову, які використовуються при спеціальному використанні риби та інших ВЖР;

 — відповідної матеріально-технічної бази у користувача ВЖР (знарядь лову, промислових суден, на яких дозволено вилучення ВЖР);

 — спеціально обладнаних місць для вивантаження ВЖР, стоянки для проведення ремонту рибопромислових суден;

 — журналу обліку вилучених ВЖР;

 — журналу обліку прийнятої риби та інших ВЖР;

 — наукової програми, за якою проводиться вилучення ВЖР, затвердженої в установленому порядку;

 — динаміки вилову основних видів риб за останні 5 років;

 — риборозплідників;

 — рибоприймального пункту відповідно до вимог Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших ВЖР;

 — інформації про кількість вилучених у порушників знарядь незаконного добування та незаконно добутих ВЖР;

 — матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в установлені терміни виявлених недоліків і порушень.

Крім того перевіряється:

 — штатна чисельність працівників мисливського господарства (фактична чисельність працюючих). Відповідність чисельності єгерської служби вимогам статті 29 Закону України «Про мисливське господарство та полювання»;

 — стан охорони середовища перебування, місць розмноження і шляхів міграції диких тварин, організації боротьби з порушниками правил полювання та браконьєрством, взаємодія користувачів мисливських угідь з правоохоронними органами при організації та проведенні боротьби з браконьєрством;

 — стан штучного розведення дичини, розселення та акліматизації диких тварин, наявність на це дозволів Мінприроди, актів на їх випуск в мисливські угіддя;

 — здійснення заходів щодо надання допомоги та рятування диких тварин у разі епізоотичних захворювань, загрози загибелі внаслідок стихійного лиха та інших надзвичайних екологічних ситуацій;

 — організація та проведення природоохоронної операції «Фауна»;

 — організація та проведення природоохоронної операції «Нерест»;

 — виділення коштів на відтворення диких тварин, будівництво розплідників дичини, розселення диких тварин за останні 5 років;

 — загальні витрати на ведення мисливського господарства за останні три роки за даними державної статистичної звітності 2-ТП (полювання) та відповідність їх вимогам статті 30 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» в частині нормативу вкладення коштів на охорону і відтворення мисливських тварин. Достовірність звітних даних, занесених до державної форми статзвітності 2-ТП (полювання) та відповідність їх первинним матеріалам обліку;

 — правильність визначення пропускної спроможності мисливських угідь та її дотримання при проведенні полювань на пернату дичину та хутрових звірів;

 — оптимальна та фактична щільність мисливської фауни на 1000 га мисливських угідь;

 — правильність складання планів експлуатації основних видів мисливської фауни;

 — правильність оформлення дозволів, ліцензій та відстрільних карток, їх повернення (терміни дії перевірити у відповідності з наказами на відкриття полювання, виправлення дат не допускається);

 — організація та проведення полювань для іноземних туристів-мисливців (скільки мисливців прийнято, з яких країн, скільки днів перебували, результати полювань, які трофеї добуто, наявність спеціальних ліцензій для проведення полювань іноземними мисливцями, чи внесені добуті тварини у протоколи полювань);

 — кількість та стан біотехнічних споруд, їх відвідування мисливськими тваринами;

 — стан організації та здійснення боротьби з хижими та шкідливими для мисливського господарства видами тварин (наявність дозволів на їх добування, правомірність використання дозволів, повернення дозволів після закінчення їх терміну, відмітки у дозволах про добування тощо);

 — стан матеріально-технічної бази користувача мисливських угідь (будівлі, бази, наявність транспортних, у т. ч. плавучих засобів);

 — забезпеченість поголів'я мисливських тварин біотехнічними спорудами згідно з рекомендаціями проекту організації та розвитку мисливського господарства;

 — дотримання встановлених термінів заборони лову риби у весняно-літній нерестовий період;

 — дотримання заборони лову риби на зимувальних ямах;

 — погодження та видача дозволів на спеціальний вилов ВЖР та вилов ВЖР під час здійснення науково-дослідних робіт на водних об'єктах в межах області;

 — погодження режимів рибогосподарської експлуатації при штучному розведенні, вирощуванні ВЖР на водних об'єктах, взятих в оренду, та на правах приватної власності;

 — пропаганда важливості охорони тваринного світу в засобах масової інформації (кількість публікацій у пресі, виступів по радіо тощо);

 — інші питання, згідно з вимогами законодавства в сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу.

 

VIII. Контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

В ході здійснення державного екологічного контролю перевіряється наявність:

 — затвердженого в установленому порядку проекту організації території природного та біосферного заповідника, національного природного і регіонального ландшафтного парків, ботанічного саду, дендрологічного та зоологічного парків;

 — затвердженого в установленому порядку проекту утримання і реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

 — затвердженого в установленому порядку положення про заповідну територію чи об'єкт (природний та біосферний заповідник, національний природний та регіональний ландшафтний парки, заказник, ботанічний сад, дендрологічний та зоологічний парки);

 — затвердженого в установленому порядку положення про охоронну зону (буферну зону для біосферного заповідника) території чи об'єкта природно-заповідного фонду (у разі її встановлення);

 — картки первинного обліку територій та об'єктів ПЗФ, затвердженої наказом Мінекоресурсів від 16.02.2005 N 67;

 — охоронного зобов'язання на території та об'єкти природно-заповідного фонду, які оголошуються без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх землевласників і землекористувачів (регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва);

 — державного акта на право постійного користування землею (для установ природно-заповідного фонду, що мають статус юридичної особи);

 — Літопису природи (порядок підготовки і програма Літопису, його затвердження Мінприроди і НАН України);

 — планово-картографічних матеріалів (картосхеми заповідної території чи об'єкта, складеної на базі матеріалів землевпорядкування та лісовпорядкування з нанесеними межами землекористувачів, назвами населених пунктів, шляхами сполучення, гідрографічною мережею, квартальною сіткою тощо);

 — матеріалів про встановлення лімітів на використання природних ресурсів, виданих дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, їх відповідність встановленим лімітам, матеріалів щодо затвердження проектів створення лісових культур на територіях ПЗФ, підпорядкованих Мінприроди;

 — встановлених за логічністю розміщення на місцевості інформаційних знаків та аншлагів відповідно до діючого Положення, затвердженого наказом Мінприроди від 29.03.94 N 30;

 — матеріалів попередніх інспекційних перевірок спеціальними підрозділами Мінприроди, стан виконання приписів про усунення в установлені терміни виявлених недоліків і порушень.

Крім того перевіряється:

 — винесення в натуру та закріпленням на місцевості меж заповідних територій та об'єктів шляхом встановлення межових стовпів та межових охоронних знаків;

 — додержання вимог діючих «Наставлений по отводу и таксации лесосек», затверджених Головою комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР 27.12.68;

 — додержання вимог Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 724;

 — додержання суб'єктами господарювання вимог Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 761;

 — своєчасність проведення освідчення місць рубок, достовірність інформації, що відображена у відповідних актах;

 — відповідність обсягів виконаних рубок, місць їх розміщення, визначення виду охоплення рубками насаджень, що потребують їх проведення, до матеріалів лісовпорядкування. Визначається правильність призначення і проведення рубок;

 — своєчасність і якість проведення заходів по лісовідновленню і лісорозведенню, правильність застосування технологій при їх здійсненні;

 — стан лісових культур, відповідність їх умовам місцезростання та проектам створення;

 — дотримання строків відтворення насаджень на землях лісокультурного фонду;

 — дотримання строків переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі;

 — додержання вимог Санітарних правил в лісах України, наявність позалісосічної захаращеності та стан виконання заходів по її ліквідації;

 — наявність діючих вогнищ шкідників та хвороб лісу, доцільність здійснення санітарних та лісозахисних заходів;

 — додержання вимог Правил пожежної безпеки в лісах України, якість проведення протипожежних заходів;

 — стан здійснення усіх видів побічних користувань відповідно до виданого дозволу;

 — стан ведення мисливського господарства та здійснення біотехнічних заходів;

 — стан охорони і збереження видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

 — вжиття заходів по боротьбі з браконьєрством;

 — стан заходів по забезпеченню попередження порушень на заповідній території чи об'єкті;

 — додержання вимог законодавства щодо охорони заповідних територій і об'єктів від пошкоджень і забруднення зворотними водами, хімічними речовинами, промисловими і комунально-побутовими відходами і покидьками;

 — дотримання встановленого заповідного режиму при будівельних та пошукових роботах, добуванні корисних копалин, прокладанні трубопроводів, кабелів і інших комунікацій, бурових і інших роботах, не пов'язаних з функціонуванням заповідних територій та об'єктів;

 — збереження цінних природних територій та об'єктів, які зарезервовані з метою подальшого заповідання;

 — своєчасність і якість внесення поточних змін в матеріали лісовпорядкування;

 — інші питання, згідно з вимогами законодавства в сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com