Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Інструкція з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветекспертизи
( 1 Vote )
Написав Пустельник Переглядів - 15822   
Середа, 21 травня 2008 15:07

                          

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 Н А К А З


N 94 від 09.10.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2001 р.
за N 900/6091
 Про затвердження Інструкції з проведення вибіркового
діагностичного відстрілу мисливських тварин для
ветеринарно-санітарної експертизи
 Відповідно до Законів України "Про мисливське господарство та
полювання" , "Про ветеринарну медицину"  та
з метою формування здорового, високопродуктивного поголів'я
мисливських тварин Н А К А З У Ю:
 

1. Затвердити Інструкцію з проведення вибіркового
діагностичного відстрілу мисливських тварин для
ветеринарно-санітарної експертизи, що додається.
 2. Голові Республіканського комітету з лісового і
мисливського господарства Автономної Республіки Крим, начальникам
обласних управлінь лісового господарства, генеральним директорам
державних лісогосподарських об'єднань, директору Севастопольського
державного лісомисливського господарства довести цей наказ та
Інструкцію до відома підвідомчих підприємств, установ,
організацій, органів Мінекоресурсів, громадських мисливських
організацій та інших користувачів мисливських угідь.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління мисливського господарства Шадуру М.В.
 Перший заступник Голови М.В.Колісниченко
 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
09.10.2001 N 94
 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2001 р.
за N 900/6091
 ІНСТРУКЦІЯ
З ПРОВЕДЕННЯ ВИБІРКОВОГО ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДСТРІЛУ
МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. Інструкція з проведення вибіркового діагностичного
відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи
(далі - Інструкція) розроблена відповідно до статті 32 Закону
України "Про мисливське господарство та полювання" ,
статей 3, 12, 23 Закону України "Про ветеринарну медицину" .
 1.2. Інструкція встановлює єдиний для усіх користувачів
мисливських угідь порядок проведення вибіркового діагностичного
відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної
експертизи, оформлення та видачі дозволів на його проведення.
 1.3. Вимоги Інструкції є обов'язковими для всіх користувачів
мисливських угідь, які здійснюють відстріл мисливських тварин з
метою проведення ветеринарно-санітарної експертизи.
 2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
 У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:
 вибірковий діагностичний відстріл (далі - діагностичний
відстріл) - це вилучення із природних популяцій тварин з метою
проведення ветеринарно-санітарної експертизи;
 дозвіл на проведення вибіркового діагностичного відстрілу
(далі - дозвіл на діагностичний відстріл) - це офіційний документ,
який засвідчує право працівника, уповноваженого здійснювати
охорону мисливських угідь, на проведення діагностичного відстрілу
мисливських тварин (додаток 1);
 ветеринарно-санітарна експертиза мисливських тварин (далі -
експертиза) - це комплекс діагностичних і спеціальних досліджень,
які проводяться органами державної ветеринарної медицини для
оцінки епізоотичної ситуації та визначення стану захворювань серед
мисливських видів тварин;
 розпорядження органів державної ветеринарної медицини - це
документ про здійснення протиепізоотичних та
ветеринарно-санітарних заходів, в якому вказується місце
проведення відстрілу, види тварин, яких необхідно відстріляти для
проведення досліджень, їх кількість, хвороби тварин, на які будуть
проводяться дослідження;
 акт діагностичного відстрілу мисливських тварин (далі - акт
діагностичного відстрілу) - це документ, який засвідчує факт
діагностичного відстрілу мисливської тварини із зазначенням виду,
віку, статі та причини її відстрілу (додаток 2).
 3. МЕТА ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДСТРІЛУ
 3.1. Діагностичний відстріл проводиться з метою оцінки
епізоотичної ситуації та вивчення стану захворювань серед
мисливських видів тварин.
 У разі виявлення осередку хвороб користувачем мисливських
угідь останній зобов'язаний проінформувати про це органи державної
ветеринарної медицини.
 3.2. Підставою для видачі дозволу на діагностичний відстріл є
розпорядження управління державної ветеринарної медицини
відповідної території про потребу проведення діагностичних
відстрілів тварин.
 4. ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ НА ДІАГНОСТИЧНИЙ ВІДСТРІЛ
 4.1. Дозволи на діагностичний відстріл на території
мисливських угідь України (крім територій та об'єктів
природно-заповідного фонду) видаються Державним комітетом лісового
господарства України (Держкомлісгоспом).
 4.2. Дозволи на діагностичний відстріл на територіях та
об'єктах природно-заповідного фонду видаються місцевими органами
Міністерства екології та природних ресурсів України
(Мінекоресурсів).
 4.3. Дозволи на діагностичний відстріл видаються працівникам,
які уповноважені здійснювати охорону мисливських угідь, а для
територій та об'єктів природно-заповідного фонду - охорону
територій природно-заповідного фонду.
 4.4. Для отримання дозволу на діагностичний відстріл на
території мисливських угідь України органи лісового господарства
Автономної Республіки Крим, областей, м.Севастополя направляють
Держкомлісгоспу клопотання про його надання. До клопотання
обов'язково додається розпорядження управління державної
ветеринарної медицини відповідної території. У клопотанні
зазначають місця проведення відстрілів (мисливське господарство,
лісництво, обхід, урочище тощо), посади, прізвища, ім'я та
по батькові осіб, яким необхідно видати дозволи, вид і кількість
тварин, що підлягають відстрілу, та необхідну кількість бланків
актів діагностичного відстрілу.
 4.5. Для отримання дозволу на діагностичний відстріл на
території та об'єктах природно-заповідного фонду клопотання про
його надання направляється до Республіканського комітету
Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів,
державних управлінь екології та природних ресурсів в областях,
м.Севастополі. До клопотання обов'язково додається розпорядження
управління державної ветеринарної медицини відповідної території,
в якому має бути вказано, що відстріли слід проводити саме на
території природно-заповідного фонду. У клопотанні зазначають
місця проведення відстрілів (назва об'єкта природно-заповідного
фонду, лісництво, обхід, урочище тощо), посади, прізвища, ім'я та
по батькові осіб, яким необхідно видати дозволи, вид і кількість
тварин, що підлягають відстрілу, та необхідну кількість бланків
актів діагностичного відстрілу. До клопотання додається рішення
науково-технічної ради природно-заповідної установи про
доцільність проведення діагностичного відстрілу на зазначеній у
клопотанні органів державної ветеринарної медицини території.
 4.6. Дозволи на діагностичний відстріл видаються особам,
зазначеним у клопотаннях, протягом місяця з моменту отримання
клопотання. У разі відмови у видачі дозволу орган, який
уповноважений його видати, письмово повідомляє заявника про
причини відмови.
 4.7. Разом із дозволом на діагностичний відстріл користувачі
мисливських угідь отримують у органу, який видає дозволи, бланки
актів діагностичного відстрілу.
 4.8. Реєстрація видачі дозволів на діагностичний відстріл та
бланків актів діагностичного відстрілу повинна здійснюватись у
спеціальних журналах, які мають бути прошнуровані, сторінки
пронумеровані, скріплені печаткою та підписом керівника органу,
який їх видає.
 4.9. Протягом 10 днів після закінчення терміну дії дозволу
він повертається органу, який його видав, разом із звітом про
проведену роботу, оригіналами використаних актів діагностичного
відстрілу та невикористаними бланками цих актів.
 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДСТРІЛУ
 5.1. Діагностичний відстріл здійснюється протягом року,
незалежно від строків сезону полювання, працівниками,
уповноваженими здійснювати охорону мисливських угідь, для
територій та об'єктів природно-заповідного фонду - охорону цих
територій, які отримали відповідні дозволи для його проведення.
 5.2. Діагностичний відстріл проводиться в присутності
представника органу державної ветеринарної медицини безпосередньо
особою, яка має дозвіл на його проведення, службове посвідчення,
посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добутої дичини та
порушень правил полювання, дозвіл на право користування
мисливською вогнепальною зброєю. Забороняється проведення
колективних та облавних полювань для проведення діагностичного
відстрілу мисливських тварин.
 5.3. При проведенні діагностичного відстрілу добуваються
хворі, підозрілі на захворювання та тварини з явними ознаками
деградації.
 5.4. Діагностичний відстріл може проводитись з підходу, із
засідок чи веж, з під'їзду на гужовому транспорті.
 5.5. Відстріли копитних тварин та ведмедя повинні проводитись
із нарізної мисливської зброї на відстані не більше 200 метрів.
Дозволяється, як виняток на відстані не більше 50 метрів,
застосовувати гладкоствольну мисливську зброю з набоями,
спорядженими кулями. При відстрілах інших видів мисливських тварин
дозволяється застосування, на відстані не більше 50 метрів,
набоїв, споряджених шротом та картеччю.
 5.6. Відмітка про добування тварин робиться особою, яка
провела відстріл, на зворотному боці дозволу на діагностичний
відстріл на місці відстрілу тварини до початку її транспортування
(перенесення, перевезення). Акт про діагностичний відстріл тварини
складається в двох примірниках на місці добування тварини. Перший
примірник подається органу, який видав дозвіл на діагностичний
відстріл, другий - залишається користувачу мисливських угідь.
5.7. У разі поранення тварини, яка підлягає діагностичному
відстрілу, необхідно організувати її добір. До початку добору
особа, яка отримала дозвіл на проведення діагностичного відстрілу,
робить на зворотному боці дозволу відмітку про поранення тварини.
Під час добору добування інших тварин забороняється.
 5.8. Добір проводиться в межах угідь користувача, де
проводився діагностичний відстріл. При переході пораненої тварини
в угіддя іншого користувача добір проводиться лише за попереднім
погодженням з користувачем цих угідь.
 5.9. Забороняється добування тварин, не зазначених у дозволі,
понад кількість, указану в дозволі, чи у місцях, не зазначених у
ньому.
 6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДСТРІЛУ
 6.1. Тварини, добуті в порядку діагностичного відстрілу
протягом мисливського сезону, вважаються добутими в межах ліміту
цього сезону, а тварини, добуті в міжсезоння - у межах ліміту
наступного мисливського сезону.
 6.2. У разі відсутності ліміту на добування окремих видів
тварин дозвіл на їх діагностичний відстріл (крім відстрілу на
територіях природно-заповідного фонду) обласні органи лісового
господарства направляють Держкомлісгоспу клопотання про надання
дозволу, узгоджені з Республіканським комітетом Автономної
Республіки Крим з екології та природних ресурсів, державними
управліннями екології та природних ресурсів в областях, м.
Севастополі.
 6.3. На усіх добутих у порядку діагностичного відстрілу
тварин, добування яких здійснюється за ліцензіями, користувачі
мисливських угідь закривають відповідні ліцензії на їх добування.
 6.4. Усі добуті в порядку діагностичного відстрілу тварини
реєструються у спеціальному журналі, який ведеться користувачем
мисливських угідь. Журнал повинен бути прошнурований, скріплений
печаткою та підписом керівника користувача мисливських угідь,
сторінки журналу мають бути пронумеровані. У журналі вказуються:
дата виїзду для проведення діагностичного відстрілу, прізвище
особи, яка провела відстріл, та номер дозволу на діагностичний
відстріл, прізвище уповноваженої особи державної ветеринарної
медицини, яка була присутня при відстрілі, місце проведення
відстрілу (лісництво, обхід, урочище тощо), його результати (вид,
вік та стать добутої тварини), результати ветеринарно-санітарної
експертизи та номер ліцензії (для тварин, добування яких
здійснюється за ліцензіями). У разі відсутності ліміту, про це
робиться відповідна відмітка у журналі. Копії актів діагностичного
відстрілу зберігаються разом із журналом.
 6.5. Орган державної ветеринарної медицини, який видав
розпорядження про проведення діагностичних відстрілів, у 10 денний
термін після проведення ветеринарно-санітарної експертизи письмово
повідомляє користувача мисливських угідь про результати
експертизи.
 6.6. Добуті в результаті проведення діагностичного відстрілу
тварини залишаються у розпорядженні користувача мисливських угідь
і є його власністю.
 6.7. Користувач мисливських угідь, з дозволу органів
державної ветеринарної медицини, має право самостійно
реалізовувати добутих в результаті діагностичного відстрілу тварин
(у тому числі мисливські трофеї) або здійснювати їх переробку.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 7.1. Особи, які отримали дозволи на діагностичний відстріл
мисливських тварин, несуть персональну відповідальність за
проведення відстрілів у відповідності до вимог цієї Інструкції.
 7.2. У разі виявлення порушень при проведенні діагностичного
відстрілу вищезазначені особи несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством.
 Начальник Управління
мисливського господарства М.В.Шадура
 Додаток 1
до пункту 2 Інструкції з
проведення діагностичного
відстрілу мисливських тварин
для ветеринарно-санітарної
експертизи
 ________________________________________________________________
(найменування органу, який видав дозвіл та його реквізити)
"___"________________ 200__ року
 ДОЗВІЛ N ____

 _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 _________________________________________________________________
 дозволяється в термін від "__"__________ 200__ року до "__" _____
200__ року, провести в мисливських угіддях
 _________________________________________________________________
(користувач угідь, місце проведення відстрілу)
 _________________________________________________________________
діагностичний відстріл для ветеринарно-санітарної експертизи
таких мисливських тварин: _______________________________________
(вид та кількість тварин, які
 _________________________________________________________________
підлягають відстрілу)
__________________________________________________________________
 Печатка
_________________________________ _________ _____________________
(посада особи, яка видала дозвіл) (підпис) (прізвище та ініціали)
------------------------------------------------------------------
 Зворотний бік дозволу
-----------------------------------------------------------------------------------
|Дата проведення|Прізвище, ім'я та по батькові|Результати відстрілу |Підпис особи,|
|відстрілу |представника органу державної|(вказати кількість |яка провела |
| |ветеринарної медицини, який |добутих тварин, їх |відстріл |
| |присутній при відстрілі |вік та стать, зробити| |
| | |відмітку в разі | |
| | |поранення) | |
|---------------+-----------------------------+---------------------+-------------|
|---------------+-----------------------------+---------------------+-------------|
|---------------+-----------------------------+---------------------+-------------|
|---------------+-----------------------------+---------------------+-------------|
|---------------+-----------------------------+---------------------+-------------|
-----------------------------------------------------------------------------------
 Додаток 2
до пункту 2 Інструкції з
проведення діагностичного
відстрілу мисливських тварин
для ветеринарно-санітарної
експертизи
 Акт
діагностичного відстрілу мисливських тварин

 "___" ____________ 200__ року N
 ________________________________________________________________
(місце складання акта)
Ми, _____________________________________________________________
(посади та прізвища осіб)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
склали цей акт про те, що за дозволом на діагностичний відстріл
N ___________ від "__" ____________ 200__ року, який виданий
 ________________________________________________, строк дії
(прізвище та ініціали особи, якій видано дозвіл)
дозволу до ____________, провели відстріл _______________________
(вид тварини,
 _________________________________________________________________
стать, вік, наявність рогів, кількість відростків, ікла)
на території ____________________________________________________
(господарство, лісництво, обхід, урочище,
квартал тощо)
у зв'язку з _____________________________________________________
(вказати на яку хворобу (хвороби) буде проведена
 _________________________________________________________________
експертиза)
 Підписи:
 Особи, яка провела відстріл ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Представника органу державної
ветеринарної медицини _____________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com