Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Такси
( 4 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 9251   
П'ятниця, 30 травня 2008 14:18

dlug.jpg

FCI Nr. 148 / 09.05.2001 / D

Pochodzenie : Niemcy

Data publikacji obowiązującego standardu : 09.05.2001r.

Użytkowość : pies myśliwski do polowań na i pod ziemią

Klasyfikacja : Grupa IV FCI JAMNIKI, objęta obowiązkiem pracy.WRAŻENIE OGÓLNE


Niski, krótkonożny, o wydłużonej , ale zwartej sylwetce, bardzo dobrze umięśniony, głowa wysoko noszona z bystrym wyrazem pyska. Pomimo stosunkowo długiego ciała i krótkich kończyn nie może robić wrażenia ociężałego, ułomnego lub skrępowanego w ruchu, lub poruszać się ruchem podobnym do ruchu łasicy. Wyraz płci musi być wyraźnie zaznaczony.

 

PROPORCJE 

Przy odstępie około 1/3 wysokości mierzonej w kłębie, od podłoża najniższego punktu klatki piersiowej, stosunek wysokości w kłębie powinien harmonizować z długością tułowia w proporcjach jak 1 do 1,7 - 1,8.
ZACHOWANIE/CHARAKTER

Z natury przyjacielski, nie jest tchórzliwy ani agresywny, o zrównoważonym temperamencie, wytrwały, obdarzony dobrym węchem, zwinny pies myśliwski.
 

GŁOWA


Wydłużona, widziana z góry i z boku równomiernie zwężająca się , jednak nie szpiczasta. Łuki brwiowe wyraźnie zaznaczone. Chrząstka nosowa i nos długie i wąskie.
C z a s z k a : raczej płaska, łagodnie przechodząca w lekko wysklepiony grzbiet nosa
S t o p : nieznacznie zaznaczony
T r u f l a n o s a : dobrze rozwinięta
K u f a : daleko, aż do wysokości oczu rozwierający się pysk
U z ę b i e n i e : silnie rozwinięte szczęki. Uzębienie kompletne ( 42 dobrze uformowane zęby), mocne, ściśle na siebie zachodzące kły. Zgryz nożycowy wyżej ceniony niż cęgowy.
F a f l e : ciasno przylegające, dobrze pokrywają żuchwę.
O c z y : średniej wielkości, owalne, dobrze rozstawione, o przejrzystym bystrym i przyjacielskim wyrazie, spojrzenie nie może być przenikliwe. Kolor błyszczący ciemno-brązowy, przy wszystkich kolorach sierści psa. Oczy porcelanowe, rybie lub perłowe są dopuszczalne u psów marmurkowych, ale nie pożądane.
U s z y : osadzone wysoko, skierowane nie zbyt mocno do przodu, wystarczająco lecz nie przesadnie długie, zaokrąglone, nie mogą być wąskie szpiczaste lub pofałdowane. Ruchliwe, ale przednią krawędzią przylegają do boków głowy.
SZYJA

Dostatecznie długa, muskularna, skóra podgardla dobrze przylegająca, lekko wypukły kark, swobodnie i wysoko noszona.
TUŁÓW

L i n i a g ó r n a : harmonijnie przechodząca od kłębu do lekko opadającego zadu.
K ł ą b : zaznaczony
G r z b i e t : od wysokiego kłębu poprzez kręgi piersiowe prosty lub lekko opadający ku tyłowi
L ę d ź w i e : silnie umięśnione, dostatecznie długie
Z a d : lekko opadający
K l a t k a p i e r s i o w a : wyraźnie zaznaczona rękojeść mostka, który jest tak daleko wysunięty do przodu, że z obu stron powstają lekkie wgłębienia. Klatka piersiowa widziana z przodu owalna, z góry i z boków pojemna, zapewnia dobry rozwój sercu i płucom. Przy dobrej długości i kątowaniu łopatki i ramienia, przednia kończyna widziana z boku pokrywa najniższy punkt klatki piersiowej.
L i n i a d o l n a : lekko podciągnięta
OGON

osadzony nie za wysoko, noszony na wysokości linii grzbietu, tak, żeby stanowił jej przedłużenie. Koniec ogona (około jednej trzeciej długości) może być nieznacznie zakręcony.
KOŃCZYNY PRZEDNIE

O g ó l n i e : silnie umięśnione, dobrze kątowane, widziane z przodu suche, prosto stawiane, mocna kość, ustawione do przodu.
Ł o p a t k a : plastycznie umięśniona. Długa, ukośnie ustawiona, mocno przylegająca do klatki piersiowej.
R a m i ę : tej samej długości jak łopatka, ustawione do niej pod kątem prostym, grubokościste i dobrze umięśnione, przylega do żeber, ale swobodnie się porusza.
Ł o k i e ć : ani nie odstający, anii nie za mocno przylegający.
P r z e d r a m i ę : krótkie, jednak tak długie, że prześwit wynosi około jednej trzeciej wysokości psa. Możliwie proste.
N a d g a r s t e k : stawy nadgarstkowe są ustawione nieco bliżej siebie niż stawy barkowe
Ś r ó d r ę c z e : widziane z przodu powinno być ani zbyt strome, ani rażąco wysunięte do przodu.
Ł a p a p r z e d n i a : palce ciasno przylegające do siebie, dobrze wysklepione, silne, z krótkimi, mocnymi pazurami. Piąty palec nie pełni żadnej funkcji, jednak nie powinien być usuwany.
KOŃCZYNY TYLNE

O g ó l n i e : mocno umięśnione, w dobrych proporcjach do przednich kończyn. Kolano i staw skokowy silnie rozwinięte, kończyny tylne równoległe, ani za wąsko ani za szeroko ustawione.
U d o : powinno być dobrej długości i mocno umięśnione.
S t a w k o l a n o w y : szeroki i silny, głęboko kątowany.
P o d u d z i e : krótkie, ustawione pod kątem prostym do kości udowej, dobrze umięśnione.
S t a w s k o k o w y : mocny i dobrze kątowany.
Ś r ó d s t o p i e : relatywnie długie, przeciwległe do podudzia, ustawione lekko do przodu.
Ł a p a t y l n a : cztery ciasno przylegające palce, dobrze wysklepione.
Stąpa całkiem oparty na silnych palcach.
RUCH

Porusza się płynnie, energicznie, z rozmachem, daleko i swobodnie wyrzucając kończyny. Podczas ruchu linia grzbietu jest stabilna. Ogon powinien stanowić harmonijne przedłużenie linii grzbietu, w ruchu noszony lekko opuszczony. Akcja przednich i tylnych kończyn równoległa.
SKÓRA

ciasno przylegająca.
OWŁOSIENIE

Włos krótki
S i e r ś ć : krótka, gęsta, przylegająca, bez łysin.
O g o n : cienki, dokładnie pokryty włosem, ale nie za obficie. Trochę dłuższy, szczeciniasty włos na spodniej stronie ogona nie stanowi wady.
UMASZCZENIA

a) jednokolorowe : rude, rudo-żółte, kolory czyste lub z czarnym nalotem-przesianiem Preferowane są czyste, mocno wysycone kolory, rudy jest wyżej ceniony niż rudo- żółty. Należy tu zakwalifikować także kolory ze znaczną przewagą przesiania. Niewielkie białe znaczenia są dopuszczalne, ale niepożądane. Nos i pazury czarne, brązowe dopuszczalne, ale niepożądane.
b) dwukolorowe : głęboki czarny lub brązowy (czekoladowy) z rdzawo brązowymi lub żółtymi podpalaniami nad oczami po obu stronach kufy, na żuchwie, na wewnętrznych krawędziach uszu, na przedpiersiu, na kończynach, przy odbycie i około jednej trzeciej do połowy ogona. Nos i pazury u psów czarnych czarne, u czekoladowych brązowe lub czarne. Białe znaczenia nie są pożądane, ale małe plamki nie dyskwalifikują. Zbyt mocno rozlane podpalanie nie jest pożądane.
c) marmurkowe ( tygrysie, łaciate, pręgowane) : tło jest zawsze ciemniejsze (czarne, rude lub szare). Pożądane są nieregularne jasne plamy (niepożądane są duże łaty). Nie może przeważać ani ciemny ani jasny kolor. Jamniki pręgowane na rudym tle mają ciemniejsze pręgi. Nos i pazury jak u jedno- i dwukolorowych.
d) inne kolory: wszystkie wcześniej nie wymienione.

Włos szorstki
S i e r ś ć : za wyjątkiem kufy, brwi i uszu włos szorstki z podszerstkiem, przylegający na całym ciele. Na kufie wyraźnie zaznaczona broda. Krzaczaste brwi. Na uszach włos krótszy niż na całym ciele, prawie gładki. Ogon dobrze i równomiernie pokryty ciasno przylegającym włosem.
U m a s z c z e n i a : najczęściej od jasno do ciemnodziczego, inne kolory takie same jak u krótkowłosych wymienione w punktach od a. do c.

Włos długi
S i e r ś ć : włos prosty, błyszczący, z podszerstkiem, przylegający, na szyi i podbrzuszu przedłużony, na uszach zwisający, na kończynach tworzy jednakowej długości pióro, najdłuższy jest na ogonie gdzie tworzy pełną chorągiew.
U m a s z c z e n i a : takie jak u krótkowłosych wymienione w punktach od a. do c.
WIELKOŚĆ I CIĘŻAR

Jamniki standardowe : obwód klatki piersiowej powyżej 35 cm, górna granica ciężaru ciała ok. 9,0 kg.
Jamniki miniaturowe : obwód klatki piersiowej powyżej 30 do 35 cm, mierzonej w wieku co najmniej 15 miesięcy
Jamniki królicze : obwód klatki piersiowej do 30 cm, mierzonej w wieku co najmniej 15 miesięcy.

WADY

Wszystkie odstępstwa od wcześniej podanych punktów stanowią błąd, którego ocena powinna być zależna od stopnia odchylenia od podanych tu norm. M3 podczas oceny nie są brane pod uwagę. Brak 2xP1 nie jest błędem. Jako błąd jest oceniany brak lxP2, kiedy poza M3 nie brakuje żadnych innych zębów. Podobnie za błąd uznawane jest odstępstwo od zgryzu nożycowego np. zgryz cęgowy.
CIĘŻKIE WADY
Cherlawe, wysokonożne lub powłóczące tułów po ziemi.
Inne braki uzębienia niż te wymienione jako wady.
Oczy porcelanowe u psów o innym umaszczeniu niż marmurkowe.
Szpiczaste i bardzo pofałdowane uszy.
Tułów "zawieszony" pomiędzy łopatkami.
Grzbiet karpiowaty lub łękowaty.
Słabe lędźwie.
Silnie przebudowany zad (zad jest wyższy niż kłąb).
Słaba klatka piersiowa.
Podciągnięta linia brzucha jak u chartów.
Słabe katowanie przednich i tylnych kończyn.
Wąskie nieumięśnione kończyny tylne.
Postawa krowia lub beczkowata.
Łapy wykręcone do wewnątrz lub za bardzo na zewnątrz.
Rozstawione palce.
Poruszające się ociężale, nieporadnie, kaczym chodem.
BŁĘDY OWŁOSIENIA

J a m n i k i k r ó t k o w ł o s e
Włos za cienki, za rzadki, nie owłosione miejsca za uszami (uszy skórzaste) i inne łysiny.
Włos za gruby i za długi.
Szczotka na ogonie.
Ogon nie owłosiony na całej długości lub miejscami.

J a m n i k i s z o r s t k o w ł o s e
Włos miękki, krótki lub długi.
Długi i zmierzwiony, na całym ciele rosnący w różnych kierunkach.
Lokowany, falujący.
Miękki włos na głowie.
Pióro na ogonie.
Brak brody.
Brak podszerstka.
Włos krótki.

J a m n i k i d ł u g o w ł o s e
Włos jednakowej długości na całym ciele.
Włosy falujące lub kręcące się na całym ciele.
Brak chorągwi na ogonie.
Brak długich włosów na uszach.
Włos krótki.
Wyraźny przedziałek na grzbiecie.

Za długie włosy między palcami.

BŁĘDY DYSKWALIFIKUJĄCE
Przodozgryz, tyłozgryz, zgryz krzyżowy.
Źle ustawione kły żuchwy.
Brak jednego lub więcej kłów, albo jednego lub więcej siekaczy.
Brak innych przedtrzonowców lub trzonowców. Za wyjątkiem: wymienionych jako błędy tzn. 2xP1 ewentualnie 1xP2 nie uwzględniając M3.
Skrócona klatka piersiowa, tzn. wyrostek mieczykowaty mostka tak wygięty do wewnątrz, że skraca długość klatki piersiowej.
Wszelkie wady ogona.
Bardzo luźna łopatka.
Koziniec stawów nadgarstkowych.
Czarny kolor bez podpalania, biały kolor z lub bez podpalania. Inne kolory nie wymienione w pozycjach "umaszczenia".

Charakter bardzo tchórzliwy lub bardzo agresywny.

UWAGA : Psy muszą mieć dwa widoczne, normalnie rozwinięte jądra, które znajdują się w worku mosznowym

jamnik_wojtka_2.jpg

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Реєстрація


Забули ім'я користувача/пароль
Не маєш власного облікового запису? Зареєструватися
загрузка...
Powered by HuntingUkraine.com