Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Туристичні шляхи як засіб сприяння розвитку екологічного туризму та покращення стану середовища
( 6 Votes )
Написав Польова Ганна Переглядів - 10498   
П'ятниця, 05 червня 2009 14:15

Однією з суттєвих проблем сучасного природокористування є надмірне туристичне навантаження на природні комплекси. Вихід з цього становища можна знайти за рахунок розвитку екологічного туризму, що передбачає концентрацію уваги на активних видах відпочинку.


Україна потребує створення мережі туристичних шляхів на різних рівнях (міжнародному, національному, регіональному та місцевому) з відповідним їх ознакуванням. Національна мережа туристичних шляхів є багаторівневою, ієрархічно побудованою з можливістю однозначної ідентифікації туристом на місцевості кожного з прокладених туристичних шляхів.


Для цього в першу чергу необхідним є прийняття проекту Національного стандарту України про туристичні послуги та знакування туристичних шляхів, що встановлює класифікацію туристичних знаків, призначених для забезпечення безпеки, орієнтації на місцевості та вибору напрямку руху туристів на туристичних маршрутах активних видів туризму - пішохідного, велосипедного, лижного, кінного, водного та загальні вимоги до виготовлення туристичних знаків, а також правила їх встановлення на туристичних шляхах.


Актуальність обраної теми полягає у обгрунтуванні створення єдиної державної мережі туристичних шляхів та єдиної системи знакування з метою організації екологічного туризму на теренах України та Львівської області.


Метою наукового дослідження є розробка практичних рекомендацій для впровадження в дію та успішного функціонування мережі туристичних шляхів, її ознакування та кодування.

 

Об'єктом дослідження є мережа туристичних шляхів міжнародного, національного, регіонального та місцевого значення.

 

Предметом дослідження є розвиток мережі туристичних шляхів, її ознакування, кодування, популяризація, вплив на розвиток екологічного туризму.

 

Львівщина серед інших областей України відзначається різноманітністю природних умов та багатством ресурсів і є привабливим регіоном для різних категорій туристів.


Таке багатство туристичних ресурсів дало поштовх до активного розвитку туристичної діяльності. Проте спричинило появу певних негативних наслідків.


На сьогоднішній день простежуються такі тенденції розвитку туризму як:
• Зростання кількості закладів гірсько-лижного відпочинку;
• Популярність активного відпочинку із використанням моторизованих засобів пересування;
• Будівництво закладів розміщення готельного типу;
• Відсутність механізмів регулювання і контролю туристичних потоків.


Розвиток туризму тісно пов'язаний з екологічним чинником, оскільки збережене природне середовище, на якому формується туристична діяльність, є основною цінністю, завдяки якій ця діяльність є можливою. Тому максимальне збереження природних систем є необхідною умовою розвитку туристичної індустрії і виступає гарантом сталого економічного розвитку певної території.


На сьогоднішній день туристичний потенціал Львівської області використовується лише на 8%. Таким чином, антропогенному навантаженню постійно піддаються одні й ж природні об'єкти.


Одним з шляхів вирішення цієї проблеми може стати розвиток активного та екологічного туризму за допомогою створення та впровадження мережі туристичних шляхів, яка б розвантажила найбільш популярні природні комплекси.


Ця мережа повинна охоплювати основні туристичні та природні об'єкти, мати розвинуту інфраструктуру та бути спрямованою в основному на активні види туризму - піший, велосипедний, водний, лижний, кінний та ін.


Усі туристичні шляхи за площею охоплення поділяються на міжнародні, національні, регіональні, місцеві та екскурсійні.


Міжнародні шляхи прокладаються по території України та інших держав, і позначаються на основі міжнародних домовленостей за допомогою літерно-числового коду (наприклад Е8, R4).


Шляхи національного значення є продовженням міжнародних на території України і надають можливість туристу подорожувати до будь-якого регіону нашої країни. Вони суміщені з найважливішими транспортними коридорами й починаються у великих транспортних вузлах (усі обласні центри) та прикордонних пунктах для спрощення організації подорожування.


Шляхи національного значення прокладаються по територіях кількох регіонів, які входять до складу різних географічних утворень і передбачають багатоденне подорожування по ньому. Позначаються числом від 1 до 9.


Трансєвропейський туристичний шлях Е8 перетинається в Карпатському регіоні з шляхами національного значення №1 (Чоп - Північно-Східний регіон), №2 (Ужгород - Південний регіон), №3 (Рахів - Східний регіон України).


Шляхи регіонального значення розкривають зміст туристичного продукту окремого географічного регіону, у який може входити декілька областей. У цьому випадку туристичний шлях з'єднує туристичні об'єкти, пов'язані спільністю географічних характеристик у межах цих регіонів. Позначаються регіональні шляхи числом від 10 до 99.


Відповідно до фізико-географічних характеристик Українських Карпат мережа шляхів складається з розміщених у поздовжньому напрямку наступних туристичних шляхів: №11 «Шлях І.Франка», №12 «По Дністру», №13 «По Бескидах, Горганах, Покуттю», №14 «По головному Карпатському хребту», №15 «По Полонинських Карпатах» та поперечно розміщених відносно гірського масиву Карпат шляхів №10, 16, 17, 19.
Регіональний шлях №18 виконує функцію трансєвропейського шляху Е8 в мережі туристичних пішохідних шляхів Карпатського регіону до моменту затвердження його траси Європейською Спілкою Мандрівників (ERA) на території Українських Карпат.


Шляхи місцевого значення прокладаються в межах однієї області України і з'єднують туристичні атракції для кількаденного подорожування на яких передбачена хоча б одна ночівля. Позначаються числом від 100 до 999.


Екскурсійні (прогулянкові, навчальні, підхідні) шляхи, що прокладаються в межах певної туристично-рекреаційної зони, населеного пункту або одного туристичного об'єкту, з'єднують їх з шляхами інших категорій і розраховані на нетривалу подорож. Позначаються числом від 1000 до 9999.


Загалом національна мережа передбачає прокладання по території України 9 національних, 90 регіональних, 900 місцевих туристичних шляхів та 9000 екскурсійно-прогулянкових шляхів для кожного з активних видів туризму з однозначною ідентифікацією їх на місцевості.


Для забезпечення безпеки, орієнтації на місцевості та вибору напрямку руху, на маршрутах активних видів туризму необхідно провести масштабне знакування відповідними вказівними, інформаційними та попереджувальними знаками, а також організувати видання путівників, що давали б точну та достовірну інформацію про перебіг шляху та цікаві туристичні об'єкти на ньому.


Перші спроби знакування туристичних шляхів в Україні були здійсьнені у кінці ХІХ ст. У 1880р. Генріх Гофбауер та Констянтин Сівіцький обладнали та позначили туристичну стежку до туристичного прихистку в ур.Гаджина на Чорногорі. А у 1884 році Леопольд Вайгель організував виготовлення та встановлення 56 дороговказів польською та українською мовами в околиці Чорногори.


Пізніші спроби закування Українських Карпат були здійсьнені у 1934р., а потім лише на початку 80-х років було ознаковано шлях - «По лісистих Карпатах».


У 2001 р. в рамках проекту TACIS було ознаковано піший шлях №201 та велошлях №11. У 2002 р. на міжнародній конференції зі знакування було укладено договір з РТТК про спільне знакування Карпат. З 2003 р. розпочалось активне закування Львівської області, головних хребтів Карпат, були створені окремі екскурсійні шляхи.


Системи знакування, якими на сьогоднішній день користуються в Україні, є нестандартизованими. Необхідно прийняти Держстандарт про туристичні послуги та знакування туристичних шляхів з метою впровадження єдиної системи знакування для всієї країни.


В західному регіоні України функціонує дві системи закування: Львівська та Івано-Франківська.


Івано-Франківська система знакування відноситься до Східно-Європейських або OES-систем. Взявши за приклад польську систему закування в Івано-Франківській області кожному туристичному шляху присвоєно знак певної форми з одним або кількома кольорами.


Львівська, як і Закарпатська система, ґрунтується на принципах германської або ROS-системи. Ідентифікація знаків за ROS-системою здійснюється завдяки використанню літерно-числового та числового коду в якості інформаційного елемента знака.


Основними інформативними елементами туристичних знаків групи окреслення перебігу шляху є маркер - кольоровий прямокутник (стрілка), колір якого відповідає способу пересування шляхом, та номер шляху.

 

Табл 1. Відповідність кольору маркера та способу пересування туристів на шляху

ч/ч Спосіб пересування шляхом
(вид активного туризму) Колір
маркера
1 пішохідний жовтий
2 велосипедний зелений
3 лижний червоний
4 водний синій
5 кінний чорний
З метою обліку та однозначної ідентифікації туристичним шляхам усіх категорій присвоюється номер, який заносять в Реєстр туристичних шляхів. При цьому всі категорії шляхів відрізняються за структурою номера.


Під час нанесення номера на туристичний знак перша цифра коду опускається, оскільки на спосіб пересування шляхом вказує колір маркера, а всі літери пропускають для полегшення робіт зі знакування (крім міжнародних). Таким чином, на туристичному знакові номер національного маршруту будь-якого виду пересування буде складатися з однієї або двох цифр (1-99), регіонального - з трьох (0-999), екскурсійного- з чотирьох (0-9999).


Мережа туристичних шляхів передбачає можливість ночівлі туристів у відведених для цього місцях. Це сприяє стимулюванню місцевого населення до розвитку підприємництва та малого бізнесу, що буде спрямований на збільшення інтересу туристів до данного регіону. Таким чином можна вирішити матеріальні проблеми сіл, через які проходять туристичні шляхи. Це стримає місцеве населення від переїзду до міст і заохотить їх до збереження колоритності туристичних регіонів.

 

Частина мережі туристичних шляхів Львівської області вже прознакована і функціонує.


Серед них такі велосипедні шляхи як №11 - «Курортний шлях», №12 - «Шлях І.Франка», № 101 - «Королівський шлях», №491 - «Золота підкова Львівщини», №492 - «Шлях І.Франка по Розточчі», №103 та №503 - «Шлях партизанської слави УПА» та міжнародний туристичних шлях «Місцями бравого вояка Швейка»


До ознакованих піших туристичних шляхів належать туристичний шлях №21 - «Сакральний шлях», №11 - «Шлях Івана Франка», №101 - «Першими мандрівками І.Франка», №102 та №103 - «Рекреаційний шлях», №503 - «Шлях партизанської слави УПА», №13 - «По Бескидах» та №14 - «Вододільний Карпатський шлях».


На сьогоднішній день у Львівській області функціонує 15 туристичних шляхів для активних видів туризму, загальною протяжністю близько 2000 км.


Проте є ще багато шляхів, що потребують ознакування. Найближчим часом планується розробка та ознакування мережі місцевих шляхів в околицях м.Львова, туристичного шляху по Поліссі, міжнародних нафтового та розбійницького шляхів, водного маршруту Західним Бугом.
Перебуваючи в постійному контакті з природою, оглядаючи історичні та культурні пам'ятки рідного краю, в людей формується екологічна та культурна свідомість.


Інфраструктура активного туризму на сьогоднішній день потребує значних капіталовкладень. У перспективі ці інвестиції працюватимуть на розвиток туристичного ринку. Особливо важливим є створення на належному рівні інфраструктури в межах територій природно-заповідного фонду. Це дасть можливість обмежити вплив рекреантів на природне середовище.


Для оптимального та раціонального використання природних ресурсів важливим є дослідження і обґрунтування допустимих норм рекреаційного навантаження, запобігання нерівномірному туристично-рекреаційному навантаженню на природно-територіальні комплекси.


Мережа туристичних шляхів дозволить успішно керувати туристичними потоками, локалізувати туристичне навантаження, спрямовувати туристів до нерозрекламованих але цікавих об'єктів, підвищити конкурентоздатність екотуристичного продукту та підвищити екологічну культуру туристів., а також збільшити надходження до місцевого бюджету та надати нові робочі місця для населення. Для цього нам необхідно також модернізувати матеріальну базу, розвивати транспортну мережу, сервіс, міжнародне співробітництво.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України „Про туризм"
2. Інструкція зі знакування туристичних шляхів: Затв. рішенням Львівської обласної комісії зі знакування туристичних шляхів.
3. Програма розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004 - 2010 роках, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. №612;
4. Проект Національного стандарту України. Послуги туристичні. Знакування туристичних шляхів. - С. 3-21.


Польова Ганна
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Географічний факультет
Кафедра раціонального використання природних ресурсів та охорони природи
Науковий керівник: к.г.н., доц. Рожко І.М

 

Узнать о популярных туристических маршрутах как и все о путешествиях можна на специальном популярном туристическом сайте www.turways.ru.
 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Реєстрація


Забули ім'я користувача/пароль
Не маєш власного облікового запису? Зареєструватися
загрузка...
Powered by HuntingUkraine.com