Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Правила видачі дозволів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 13775   
Вівторок, 04 серпня 2009 09:55

Правила видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення .

Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення".

2. Правила визначають порядок видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі - зразки).

3. Терміни, що використовуються в Правилах:

"Вид" означає будь-який вид, підвид або його географічно відокремлену популяцію;

"Зразок" означає:

- будь-яку тварину чи рослину, живу або мертву;

- щодо тварин: для видів, занесених до додатків I і II, будь-яку легко упізнавану частину чи похідне від неї; а для видів, занесених до додатка III, будь-яку легко упізнавану частину чи похідне від неї, що вказані у додатку III у зв'язку з цими видами, та

- щодо рослин: для видів, занесених до додатка I, будь-яку легко упізнавану частину чи похідне від неї; а для видів, занесених до додатків II і III, будь-яку легко упізнавану частину чи похідне від неї, що вказані у додатках II і III у зв'язку з цими видами;

"Торгівля" означає експорт, реекспорт, імпорт та інтродукцію з моря;

"Реекспорт" означає експорт будь-якого зразка, що раніше був імпортований;

"Інтродукція з моря" означає ввезення у державу зразків будь-якого виду, що виловлені в морському середовищі, яке не знаходиться під юрисдикцією будь-якої держави.

4. Вимоги щодо регулювання діяльності, пов'язаної з міжнародною торгівлею видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, визначені в Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (далі - Конвенція).

5. Дозволи та сертифікати на ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин і рослин, які є об'єктами регулювання Конвенції (далі - дозволи та сертифікати) - це документи, які видаються Адміністративним органом України з питань виконання вимог Конвенції (далі - Адміністративний орган) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 1822 і засвідчують право юридичних і фізичних осіб на переміщення зразків через митний кордон України.

6. Дозвіл видається на експорт та імпорт зразків, які занесені до додатка I, а також на експорт зразків, занесених до додатків II і III Конвенції. Увезення в Україну зразків здійснюється за дозволом, який видається Адміністративним органом Конвенції країни-експортера. У разі, якщо країна-експортер не є Стороною Конвенції, увезення в Україну зразків здійснюється за дозвільним документом, виданим відповідним компетентним органом цієї країни.

7. У випадках, передбачених статтею 7 Конвенції, Адміністративний орган може видавати замість дозволів сертифікати про застосування до зразків винятків та інших спеціальних положень щодо торгівлі ними.

Сертифікати видаються з метою реекспорту, підтвердження походження зразків, для преконвенційних зразків та інтродукції зразків з моря.

8. У залежності від умов та мети використання зразків дозволи та сертифікати застосовуються як дозвіл, так і сертифікат (додається).

9. Для кожної партії зразків оформлюється окремий дозвіл або окремий сертифікат. В один дозвіл або сертифікат не може бути внесено більш трьох різних видів зразків. Унесення виправлень у дозволи та сертифікати і застосування їх після закінчення терміну використання не допускається.

10. Відповідно до вимог Конвенції дозвіл обов'язково має містити:

- назву Конвенції, найменування і печатку Адміністративного органу, що видає дозвіл, та контрольний номер, що надається Адміністративним органом. Контрольний номер має формат XXUAXXXXXX, де XX - останні дві цифри поточного року, UA - двосимвольний код ISO України; XXXXXX - шестизначний серійний номер;

- мету операції;

- юридичні адреси експортера й імпортера українською та/або англійською, французькою чи іспанською мовами;

- повну назву тварини або рослини латинською (якщо латинська назва виду має синоніми, то вказується назва, під якою цей вид фігурує в тексті Конвенції, включаючи її додатки) та українською мовами;

- номер додатка Конвенції (I, II, III), до якого занесений вид тварини або рослини;

- опис зразка (живі тварини або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, насіння, корені, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, інші частини, а також вироби з тварин чи рослин тощо; по змозі для живих тварин необхідно зазначити їх стать та вік, а також при наявності й ідентифікаційні мітки), кількість і/або вагу;

- термін дії (для цирків і пересувних виставок - 12 місяців, для експорту чи імпорту осетрових видів риб і виробленої з них продукції - не більше ніж до кінця поточного року, для інших дозволів та сертифікатів - не більше 6 місяців від дня видачі);

- підпис посадової особи, уповноваженої Адміністративним органом;

- місце і дату видачі.

11. Сертифікат на реекспорт має містити відомості, зазначені в пункті 10, а також у разі потреби:

- назву країни походження, номер експортного дозволу країни походження та дату його видачі;

- назву країни останнього реекспорту, номер реекспортного сертифіката цієї країни та дату його видачі.

12. Адміністративний орган видає заявнику для вивезення за межі України зразків, унесених у додатки I, II і III, оригінал та дві копії дозволу або оригінал та дві копії сертифіката. Оригінал дозволу або сертифіката заявник відправляє з партією зразків, одна копія дозволу та сертифіката використовується для митного оформлення вантажу, друга залишається заявнику.

13. Адміністративний орган видає заявнику для ввезення зразків згідно з додатком I Конвенції оригінал дозволу для його представлення в Адміністративний орган країни експорту і його копію для митного оформлення.

14. Копії дозволів та сертифікатів не можуть бути використані замість оригіналу, за винятком випадків, указаних у дозволах та сертифікатах.

Порядок видачі дозволів та сертифікатів

15. Для отримання дозволів та сертифікатів необхідно подати до Адміністративного органу заяву, в якій повинно бути зазначено:

- юридичну адресу заявника, його номер телефону або факсу. Якщо заявником є фізична особа - її домашню адресу (місце проживання) і номер контактного телефону;

- адреси (у разі наявності також номер телефону, факсу, електронної пошти) експортера та імпортера зразків українською та англійською, французькою або іспанською мовами;

- мету експорту, реекспорту, імпорту або інтродукції з моря (комерційні операції, наукові дослідження, циркові гастролі, поповнення колекцій зоопарків, ботанічних садів, музеїв чи приватних осіб, мисливські трофеї тощо);

- наукову (рід і вид латинською мовою) і звичайну (українською мовою) назви виду тварини або рослини;

- опис зразка (живі тварини або рослини, шкури, опудала, тушки, черепи, роги, ікла, насіння, корені, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кореневища, інші частини, а також вироби з тварин чи рослин тощо; у разі можливості для живих тварин необхідно зазначити їх стать та вік, а також при наявності й ідентифікаційні мітки);

- кількість або вагу зразків;

- походження зразка (вилучення з природного середовища, отримання в штучних умовах шляхом розведення чи вирощування, імпорт з іншої країни, інтродукція з моря, купівля, одержання у якості подарунка чи у спадок тощо);

- строки здійснення експорту, реекспорту, імпорту чи інтродукції з моря.

До заяви додаються документи, що підтверджують або отримання зразка в штучних умовах, або законність його вилучення з природного середовища (вилов, відстріл, збирання), або придбання його в інший спосіб. Такими документами, у залежності від способу набуття зразків, можуть бути:

- витяг з державної книги племінних тварин або журналу реєстрації штучного розведення (вирощування) тварин чи рослин, із зазначенням дати і місця розведення (вирощування), племінних номерів та кличок тварин (у разі наявності), а у випадках, якщо зразок належить до виду, який занесено до додатка I Конвенції, також дані про його батьківські особини до другого покоління;

- документи, що засвідчують законність набуття зразка шляхом купівлі, обміну, дарування, успадкування, тощо;

- копія дозволу на вилучення зразка з природного середовища в Україні відповідно до Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджених наказом Мінекобезпеки України від 26 травня 1999 р. N 115 і зареєстрованих у Мін'юсті України 9 вересня 1999 року за N 608/3901;

- копія дозволу Адміністративного органу країни-імпортера у випадку, якщо зразок, який експортується або реекспортується з України, належить до виду, занесеного до додатка I Конвенції.

Адміністративний орган може додатково вимагати від заявника надати документи, що підтверджують згоду імпортера на імпорт партії зразків.

Для отримання сертифіката на реекспорт зразків заявник замість вищезазначених документів подає копію дозволу на експорт, який виданий Адміністративним органом країни-експортера. У разі реекспорту зразків з країни, яка не є стороною Конвенції, надається копія дозволу на експорт, виданого компетентними органами цієї країни.

16. У разі потенційної загрози виживанню виду внаслідок міжнародної торгівлі дозволи та сертифікати видаються за наявності позитивного висновку одного з наукових органів з питань виконання вимог Конвенції (далі - науковий орган) згідно з їх компетенцією та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 1822. Висновок готується на звернення Адміністративного органу або заявника.

Висновок наукового органу ґрунтується на останніх наукових даних про статус та напрямки динаміки чисельності популяції виду, можливі обсяги його вилучення та торгівлі, інші біологічні та екологічні фактори, що на нього впливають, і, в залежності від обставин, має містити таке:

- оцінку загрози виживанню відповідного виду від запланованого переміщення зразка;

- оцінку спроможності юридичної або фізичної особи, яка здійснює ввезення в Україну живих зразків (особливо тих, що занесені до додатка I Конвенції), забезпечити належні умови для їх утримання;

- пропозиції щодо обмеження (у разі потреби) експорту/імпорту живих зразків в Україні;

- іншу інформацію, необхідну для прийняття рішення про видачу дозволів та сертифікатів.

17. Адміністративний орган розглядає подані матеріали і видає відповідні дозволи та сертифікати протягом 30 днів або направляє заявнику мотивовану відмову. У разі необхідності отримання висновку наукового органу термін розгляду документів продовжується на 30 днів.

Адміністративний орган вживає заходів щодо скорочення терміну розгляду заяви з метою зменшення можливого негативного впливу на живі зразки.

У разі відсутності документів, зазначених у пунктах 15 та 16 цих Правил, або їх неналежного оформлення заява не розглядається, про що у 10-денний термін повідомляється заявнику.

18. Невикористані дозволи та сертифікати підлягають поверненню органу, який їх видав, протягом місяця з дати закінчення терміну їх дії з відповідними поясненнями.

У разі потреби та на підставі відповідної заяви замість повернутих невикористаних можуть надаватися нові дозволи та сертифікати. Якщо їх зміст при цьому не змінюється (крім терміну дії та серійного номеру), додаткові документи разом із заявою не подаються.

19. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Додаток до пункту 8 Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

 

Зворотний бік додатка до пункту 8 Правил видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 5A (CODES FOR BOX 5A)

T Комерційна мета

Commercial

Z Для зоопарків

Zoos

G Для ботанічних садів

Botanical gardens

Q Для цирків та пересувних виставок

Circuses and travelling exhibitions

S Наукова

Scientific

H Мисливські трофеї

Hunting trophies

P Для власного користування

Personal

M Для біомедичних досліджень

Bio-medical research

E Освітня

Education

N Реінтродукція (повторне переселення) або інтродукція (переселення) у дику природу

Reintroduction or introduction into the wild

B Розведення у неволі або штучне розмноження

Breeding in captivity or artificial propagation

КОДИ ДЛЯ ПУНКТУ 10 (CODES FOR BOX 10)

W Зразки, які взяті з дикої природи

Specimens taken from the wild

R Зразки, які вирощені на ранчо

Specimens originating from a ranching operation

D Тварини з додатка I, яких розведено у неволі з комерційною метою, або рослини з додатка I, яких штучно розмножено з комерційною метою, а також їх частини і продукти з них, що експортуються згідно з положеннями статті VII, пункт 4, Конвенції

Appendix I animals bred in captivity for commercial purposes, or Appendix I plants artificially propagated for commercial purposes as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4, of the Convention)

A Рослини, які штучно розмножені згідно з Резолюцією Конф. 11.11, пункт "а", а також їх частини та продукти з них, які експортуються згідно з положеннями статті VII, пункту 5, Конвенції (зразки видів, включених до додатка I, якщо вони розмножені штучно з некомерційною метою і зразки видів, включених до додатків II і III)

Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11, paragraph "a", as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 of the Convention (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III

C Тварини, які розведені у неволі згідно з Резолюцією Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини та продукти з них, що експортуються згідно з положеннями статті VII, пункту 5, Конвенції (зразки видів, які включені до додатка I, якщо вони розведені у неволі з некомерційною метою, та зразки видів, які включені до додатків II і III)

Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of species included in Appendix I that have been bred in captivity for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)

F Тварини, які народжені у неволі (перше та наступні покоління), але не відповідають визначенню "розведені у неволі", наведеному у Резолюції Конф. 10.16 (Rev.), а також їх частини і продукти з них

Animals born in captivity (F1 and subsequent generations) that do not fulfil the definition of "bred in captivity" in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof

U Походження зразка невідоме (має бути пояснення)

Source unknown (must be justified)

I Конфісковані або вилучені зразки

Confiscated or seized specimens

Копія дозволу/сертифіката не може бути використана замість його оригіналу, за винятком випадків, указаних у ньому.

Після використання оригінал дозволу/сертифіката направляється Адміністративному органу з питань виконання вимог Конвенції тієї країни, яка здійснила імпорт зразка (зразків).

Copy of permit/certificate can not be used in place of its original, except to the extent endorsed thereon.

After use original of permit/certificate must be returned to a Management Authority of the importing country.

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com