Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів заповідного фонду.
( 0 Votes )
Написав Яворський В. Переглядів - 12180   
Четвер, 06 серпня 2009 10:42

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний на Україні порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

1.2. Об'єктами видачі дозволів є природні ресурси у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що використовуються для задоволення потреб підприємств, установ, організацій і громадян.

II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

2.1. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення є офіційним документом, який засвідчує право підприємств, установ, організацій та громадян на спеціальне використання природних ресурсів.

2.2. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, крім територій та об'єктів, розташованих на землях лісового фонду, та використання ресурсів тваринного світу, видається за встановленою формою (додаток). Для використання природних ресурсів при заготівлі деревини та живиці застосовуються форми бланків лісорубних квитків, а на всі інші види спеціального використання природних ресурсів на землях лісового фонду - форми бланків лісових квитків. Для використання природних ресурсів тваринного світу застосовуються форми дозволів, передбачені відповідними інструкціями.

2.3. Будь-які виправлення в дозволі забороняються.

2.4. Видача дозволів проводиться державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по Республіці Крим, відповідних областях, містах Києву і Севастополю (далі - місцеві державні управління охорони навколишнього природного середовища) в межах, затверджених Мінприроди України лімітів.

В разі виникнення потреб у використанні природних ресурсів в обсягах, що перевищують встановлені ліміти, дозвіл на це видає Мінприроди України.

Дозвіл, виданий Мінприроди України, підлягає обов'язковій реєстрації в місцевих державних управліннях охорони навколишнього природного середовища.

2.5. В дозволі вказуються ті види природних ресурсів, які передбачаються до використання.

2.6. Видача дозволів здійснюється місцевими держуправліннями охорони навколишнього природного середовища в межах лімітів, затверджених відповідно до Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, на підставі клопотань підприємств, установ, організацій про необхідність видачі дозволу. В клопотанні зазначається назва природно-заповідного об'єкта, вид природокористування, природо користувач, конкретні ділянки, на яких передбачається використання природних ресурсів та обсяги використання.

2.7. У разі, коли дозвіл видає Мінприроди України, як передбачено пунктом 2.4. цієї Інструкції, підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, або власники цих територій та об'єктів, готують клопотання про необхідність видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у відповідності з пунктом 2.6. цієї Інструкції, та подають їх до місцевих держуправлінь охорони навколишнього природного середовища.

Місцеві держуправління охорони навколишнього природного середовища, після узгодження цих документів, подають їх до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

2.8. Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника, у разі необхідності, додаткового погодження клопотань, зазначених в пункті 2.6. цієї Інструкції, з іншими заінтересованими міністерствами та органами державної виконавчої влади.

2.9. Органи, що уповноважені видавати дозвіл, приймають відповідне рішення в місячний термін з моменту надходження матеріалів. Дозвіл видається місцевим державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в двох примірниках. Один з них надходить до природокористувача, а другий - залишається в місцевому держуправлінні охорони навколишнього природного середовища.

У разі видачі дозволу Мінприроди України згадані документи готуються в трьох примірниках, один з яких залишається в Міністерстві, другий видається заявнику, а третій - направляється в місцеве державне управління охорони навколишнього природного середовища.

2.10. У випадку відмови у видачі дозволу чи порушення строків розгляду природокористувач може звернутися з заявою до відповідного вищестоящого державного органу.

2.11. Строк дії дозволу, в залежності від виду використання природних ресурсів, крім ресурсів тваринного світу, встановлюється органом, який його видає, а саме:

- у науково-дослідних цілях - на період виконання теми наукових робіт;

- в оздоровчих, освітньо-виховних та рекреаційних цілях - від одного до десяти років;

- при заготівлі деревини, сінокосінні, випасанні худоби, заготівлі живиці, використанні орних земель, збору ягід, грибів, плодів, насіння, лікарських трав, технічної сировини тощо - на один рік.

Строк дії дозволу на використання тваринного світу встановлюється відповідними інструкціями.

2.12. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у випадку:

- порушення користувачем умов природокористування;

- різкого погіршення стану природних ресурсів в процесі природокористування;

- припинення діяльності підприємства, установи чи організації, яким було видано дозвіл;

- закінчення строку природокористування;

- використання природних ресурсів не за цільовим призначенням;

- надходження обгрунтованих вимог від органів державного контролю за охороною навколишнього природного середовища;

- добровільної відмови природокористувача від використання природних ресурсів.

У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.

 

 Додаток

до Інструкції про порядок видачі

дозволів на спеціальне використання

природних ресурсів у межах територій

та об'єктів природно-заповідного

фонду загальнодержавного значення,

затвердженої наказом Мінприроди

України від 11 травня 1994 р. N 43

 

ДОЗВІЛ  N 
                   "___"______________ 19__ р. 

      на спеціальне використання природних ресурсів у межах

      територій  та  об'єктів   природно-заповідного  фонду

                   загальнодержавного значення Видано __________________________________________________________ 

                (назва установи, що видала дозвіл)
 _________________________________________________________________ 

 на використання природних ресурсів у межах ______________________
 _________________________________________________________________ 

      (категорія природно-заповідного об'єкта та його назва)
 _________________________________________________________________ 

 Дозвіл видано ___________________________________________________

             (повна назва природокористувача, якому видано дозвіл)
 _________________________________________________________________  -----------------------------------------------------------------
         Вид          |    Площа    |   Обсяг    |Одиниця|Примітки
  природокористування |використання,|використання|виміру |
                      |     га      |            |       |
 ---------------------+-------------+------------+-------+--------
                      |             |            |       |
 -----------------------------------------------------------------  Дозвіл дійсний до "----"-----------20   р.  М.П.   _______________________________             ____________ 

                  (посада)                            (підпис)

 

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com