Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ «ОПТИМУМ» У НЕПОВНОСИСТЕМНОМУ СТАВОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
( 10 Votes )
Написав Р. Г. Суховецький (hanter39) Переглядів - 12795   
Четвер, 17 травня 2012 15:52

Проаналізовано результати досліджень ефективності розрідженої посадки риб в полікультурі в ставовому рибництві. Встановлено, що вирощування в полікультурі коропів, рослиноїдних риб, а також щуки за напівінтенсивної технології вирощування при щільності посадки в 3,5 ризи меншої в порівнянні за щільності посадки при інтенсивній технології вирощування забезпечують таку ж рибопродуктивність як і при інтенсивній технології вирощування.

 

Проблемою полікультури в рибництві займалося багато видатних вчених і практиків [1, 6, 9, 10]. Тому інтенсивна і напівінтенсивна технології вирощування товарної риби у ставах базується на полікультурі таких основних об’єктів аквакультури, як короп та рослиноїдні риби, а також – додаткових, а саме щука, сом, судак, лин, веслоніс тощо. В умовах застосування інтенсивної та напівінтенсивної технологій вирощування, короп, який має високі продуктивні властивості і широкий спектр живлення, є основним об’єктом у цій полікультурі. І тому усі інтенсифікуючи заходи, які здійснюються у ставах за цих технологій у ставовій аквакультурі, розглядаються, виходячи з фізіологічних характеристик цієї риби.

 

Так при вирощуванні риби за інтенсивної технології основну ставку роблять на годівлю штучними кормами (до 85% приросту маси). Короп, завдяки своїй ферментативній діяльності травної системи, добре засвоює зернові культури, що є вагомим фактором при його вирощуванні з точки зору ресурсозбереження.  Але при цьому слід пам’ятати що годівля одними злаковими  при високій щільності посадки і за інтенсивного виїдання природних кормів, не забезпечує максимального приросту, а й призводить до ожиріння, що негативно впливає на якість продукції.

 

При випасній технології вирощування риби у ставах проблема з нестачею природно кормової бази пропадає сама по собі. Оскільки щільність посадки риби зменшується в 2-3 рази, а також основна мета в цій технології полягає у тому, щоб раціонально використати наявну природну кормову базу, максимального використовуючи біологічний потенціал водойми. Тобто: вирощення риби на природній кормовій базі (біологічний потенціал водойми, а також інтенсифікуючи заходи), відсутність використання кормів.

 

Нажаль вагомим недоліком вищенаведених технологій є їх багатостадність (якщо використовується дволітній чи трилітній цикл вирощування), а також великі затрати на годівлю при інтенсивному вирощуванні, а при випасному вирощуванні – недостатня рибопродуктивність (за рахунок неспроможності водойми забезпечити природними кормами максимального приросту).

 

Оскільки основна мета рибництва – реалізація потенції росту риб, одержання максимальної продукції у короткі строки за мінімальних затрат, а як інтенсивне і випасне вирощування не задовольняють нас на 100%, тому слід шукати нових «нетрадиційних» методів у ставовій аквакультурі.

 

Так з метою запобігання негативним наслідкам, у результаті утримання цьоголіток у зимувальних ставах, в окремих господарствах практикується зариблення нагульних ставів в осінній період. І тому, щоб виключити негативні особливості традиційних технологій, у 80 – х роках В.К. Виноградовим і О.Т. Бекіним була запропонована технологія неперервного вирощування риби у ставах [1]. Вона вирішує деякі проблеми: зменшує витрати на корми та працю, збільшує масу товарної риби (500-800 г), зменшує відхід цьоголітка під час зимівлі.

 

Таким чином, метою досліджень було досягнення максимальної рибопродуктивності у полікультурі, збільшення маси товарної риби, а також забезпечення високої рентабельності досліджуваного приватного господарства.

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

 

Дослідження проводилися в 2010 році з 10.04 по 15.10 на неповносистемному ставовому господарстві ПП ХХХХХ (назву не вказаноз логічних причин) (Хмельницької обл. Волочиський р-ну), де традиційно вирощували рибу за випасною і інтенсивною технологією. Із загальною площею ставів 15 га., в т.ч. нагульних 13,5 га. Всього за період дослідження було проаналізовано 1650 екз. коропа, 170 екз. білого амура, 740   екз. гідридного товстолобика, 150 екз. хижака (щуки).

 

Збір матеріалу проводився такими знаряддями лову, а саме набором сіток з кроком вічка:  50, 60, 70, 75, 80, 90, а також волокуші з довжиною   крила 25 м.

 

Гідрологічні і гідрохімічні спостереження проводили за стандартними методиками [8].

 

Повний біологічний аналіз риб здійснювали за загальноприйнятими методиками (Правдін И.Ф., 1966, Чугунова Н.И., 1959 ). Під час аналізу вимірювали загальну довжину (см), масу тіла (г), визначили стать, стадію зрілості статевих залоз. Для визначення віку риби відбирали луску; для розрахунку плідності – гонади самок 4 та 5 стадіях зрілості.(господарство неповносистемне)

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

 

Аналіз гідрохімічного стану дослідного ставу показав, що за весь період вирощування риби вода відповідала усім нормативним вимогам (за СОУ 2006 р.). Стосовно температури води, то вона коливалась від 17 до 26,5 0С на протязі всього вегетаційного періоду. Природна кормова база (фіто- і зоопланктон) в піддослідному ставі в червні-липні 2010 р. сягала: фіто- 25,1-34,8, а зоопланктону – 10-13,7 г/м3.

 

Зариблення в стави проводилося ранньою весною (при температурі води 6-8 0С) однорічками коропа (нивківським лускатим та любінським римчастим внутрішньопородними типами) масою 100-118 г, а також рослиноїдними рибами (білий амур і гібрид товстолоба) – 90-108 г, щука  – 140 г. Інші види в полікультурі рибгосподарством не використовувались, оскільки рибопосадковий матеріал є досить дорогий ( веслоніс, канальний сом) або вирощену рибу тяжко виловити з водойми (лин). Саме за такої маси рибопосадкового матеріалу можливе досягнення поставленої цілі перед господарством. Завдяки зменшенню щільності посадки (таблиця 1) однорічки набирають вагу не лише завдяки штучній годівлі комбікормами (до 50% приросту маси), а й повністю використовують природну кормову базу (яка забезпечує також 50% приросту маси) Це сприятливо впливає як з економічної сторони, так і на саму якість вирощеної продукції. А також дозволяє збільшити масу риби і її приріст.

 

Оскільки за цією технологією в раціон риби входить 50% природнокормової бази (розвиток якої стимулювався удобренням ставу із розрахунку 4 ц/га [2, 5] ) , а інші 50% відсотків складає годівля риб штучними кормосумішами і комбікормом, виготовленими з недорогих кормових компонентів, в тому числі і з місцевих ресурсів (переважно зерна, зернових відходів, відходів переробки сільськогосподарської сировини тощо). Зариблення щукою проводилося із розрахунку наявності цих кормів в межах до 7 % на кожному гектарі ставу залежно від загальної рибопродуктивності водойми. Вилов риби проводився у останніх числах вересня. З наступного року цикл вирощування на господарстві буде повторено.

Таблиця 1

 

Так розглядаючи динаміку росту коропа за вегетаційний сезон було прослідковано такі позитивні моменти, як збільшення приросту маси риби за рахунок того, що при більшій масі риби вона може засвоїти більше їжі і набрати більшу масу (рисунок 1). 

 

Рис.1

               Рис. 1 Динаміка росту коропа при двох технологіях вирощування за вегетаційний сезон

 

Досліджуючи економічну сторону кожної з технологій було прослідковано витрати за весь період вирощування. І оскільки при випасній технології вони будуть найменші (беремо за 1), то по відношенні до інших технологій можна говорити про таку закономірність витрат (рисунок 2):

 

Рис.2

                Рис. 2 Закономірності витрат при різних технологіях вирощування

 

Перехід рибгосподарства ПП ХХХХ на технологію вирощування «оптимум» ще й стимулювалося тим, що зрівнюючи вартість одного екземпляра коропа в грошовому еквіваленті при його закупці і порівнюючи його ціну при реалізації показники прибутку які змогла принести господарству кожна рибина істотно різнились.

 

За даними на 2010  рік вартість зарибку по Україні коливалась в межах 15-30 грн/кг. Припустимо що господарство купує зарибок по 20 грн/кг. Оскільки при традиційних технологіях вирощування ми використовуємо для запуску в водойму коропа масою близько 25 г,  з цього виходить, що вартість одного екземпляра буде сягати 0,5 грн. А при технології вирощування «оптимум» ми використовуємо зарибок масою близько 100 г. І тому вартість одного екземпляра у цьому випадку буде 2 грн. За співвідношенням це 1:4. Але якщо врахувати дані росту коропа за вегетаційний період при різних технологіях вирощування, ми можемо дійти до такого, що кожний екземпляр коропа досяг різного приросту: 425 г і 1400 г відповідно (таблиця 2). Ціни реалізації коропа теж візьмемо за 20 грн/кг. На основі цього робимо висновок – скільки прибутку приніс кожен екземпляр ( без врахування витрат на корми, лише з врахуванням вартості одного екземпляру):

 

-          традиційні технології вирощування: 20 грн * 425г = 8,5 грн

-          «оптимум»: 20 грн * 1400 г = 28 грн

 

Таким чином, прибуток, що приносить один екземпляр коропа при різному вирощуванні буде мати співвідношення 3:10.

Досліджуючи показники щільності посадки, рибопродуктивності і т.п. при різних технологіях вирощування риби в ставовій аквакультурі, ми можемо прослідкувати витрати кормів на 1 кг приросту. Так за інтенсивної технології нам потрібно використовувати комбікорми з високим вмістом протеїну й всіма життєво необхідними компонентами, щоб забезпечити нормальний розвиток риби. А це є досить дорого не тільки великим господарствам, а й малим. Зазвичай кормовий коефіцієнт сягає близько 3 кг на 1 кг приросту. При вирощуванні за «оптимумом» ми можемо годувати риб штучними кормосумішами і комбікормом, виготовленими з недорогих кормових компонентів, в тому числі і з місцевих ресурсів. Це не погіршить якість рибної продукції, оскільки в раціон входить природна кормова база, що мешкає в водоймі, яка дає до 50% приросту, що сприятливо позначається з економічної сторони, а також в присутності природно кормової бази штучні корма  добре засвоюються. Кормовий коефіцієнт – 3,7-4 кг на 1 кг приросту. Хоча кормовий коефіцієнт збільшився, але за рахунок того, що ці корми нижчі за вартістю – це позитивно впливає на збільшення рентабельності.

 

Про випасну технологію не говоримо, адже в ній підгодівля риби (зазвичай) відсутня, риба живиться виключно природно кормовою базою.

 

tabl 2 

Рис.3

Рис. 3. Частка окремих видів риб при технології вирощування «Оптимум» (%)

 

ВИСНОВКИ

 

Під час роботи було розроблено комплекс заходів спрямованих на підвищення ефективності рибогосподарської діяльності досліджуваного підприємства за рахунок зменшення щільності посадки риби, та досягнення максимальної маси товарної продукції за короткі строки з використанням низьковитратних підходів ведення господарства, а також визначено економічну ефективність нової технології вирощування  «оптимум» порівняно з традиційними технологіями вирощування. Вирощування коропа у полікультурі за технології вирощування «Оптимум» дає в однакових умовах вирощування збільшити рентабельність рибгосподарства. При цьому середня маса дволіток коропа досягає 1500 г. А також при щільності посадки в 3,5 рази меншої рибопродуктивність не зменшується. Отже,

- технологія вирощування «оптимум» має великі перспективи в своєму подальшому розвитку, оскільки краща за традиційні методи ведення ставкової аквакультури;

- з економічної сторони в змозі приносити більші прибутки в порівнянні з іншими технологіями при однаковому капіталовкладенні;

- вирощена рибна продукція за такої технології є екологічно чистою, з високими харчовими якостями та властивостями.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Андрющенко А. І., Алимов С. І. Ставове рибництво: Підручник. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008 – 636 с.: іл.

2. Баранов И.В., Салазкин А. А. Химические и биологические методы повышения рыбопродуктивности озер. М., 1969.

3. Гринжевський М.В. „Фактори підвищення ефективності рибного господарства”. Вісник аграрної науки №4 – 1999р.

4. Гробокопатель М.Г., Вдовиченко Л.И. Методические рекомендации по расчетам и оценки экономической эффективности использования научно-исследовательских робот в рыбном хозяйстве внутренних водоемов / М.Г. Гробокопатель , Л.И. Вдовиченко. – Львов, 1984. – 22 с.

5. Інтенсифікація рибництва / за ред. П.Т.Галасуна, А.І.Андрющенко – Київ: Урожай, 1990р.

6. Козлов В. И. Как обеспечить прибыль на арендуемом водоеме//Рыболовство и рыбоводство. — 2002. — № 3-4. — С. 22-23.

7. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. — М.: Изд-во ВНИРО, 1998. — 447 с.

8. Романенко В. Д. Основы гидроэкологии. – К: Генеза, 2004. – 664 с.

9. Привезенцев Ю.А. Прудовое рыбоводство. М., 1988.

10. Шерман І.М. Ставовое рибництво / Шерман І.М. – К.: Урожай, 1994. – 335 с.

 

Р. Г. Суховецький (hanter39)

 

УДК: ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ «ОПТИМУМ» У НЕПОВНОСИСТЕМНОМУ СТАВОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПП ХХХХ (ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛ. ВОЛОЧИСЬКОГО Р-НУ)

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

-----

Собираетесь в Норильск и не знаете где остановиться? Рекомендуем воспользоваться возможностью и снять квартиру посуточно. Поможет в этом eniseyhotel.ru. Такой вариант имеет много преимуществ, например,  неоспоримое удобство, и дешевле цена.

 Реєстрація


Забули ім'я користувача/пароль
Не маєш власного облікового запису? Зареєструватися
загрузка...
Powered by HuntingUkraine.com