Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
ДО МИСЛИВСТВОЗНАВСТВА ЗМАЛКУ!
( 2 Votes )
Написав Пустельник Переглядів - 1108   
Четвер, 23 вересня 2021 22:05

До мисливства замлкуКому з мисливців не мріється про те, щоб його нащадки долучилися до чарівного світу ловецтва. Хтось сам привчає дітей до спілкування з природою, бо хоче, щоб вони стали справжніми добрими людьми, були стійкими, здатними захистити себе, родину, Державу. А що ж робити, коли батько весь час на роботі, або ж серед близьких просто нема мисливців, а підлітка вабить мисливська стежина?

 

Якщо колись при мисливських товариствах подекуди існували невеличкі гуртки з їх літніми таборами для підростаючого покоління, а молодь мала навіть отримати кандидатський стаж перед вступом до мисливської організації, то останніми роками ця корисна справа геть чисто занепала.

 

Нині ж Національним лісотехнічним університетом України спільно з комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» розпочинається перший в країні еколого-освітній проект з мисливствознавства для підлітків віком з 12 до 17 років. І дуже знаково, що його втілюватимуть у такому крупному культурному центрі, як місто Львів, з його давніми ловецькими звичаями та традиціями.

Навчальна програма «Юні мисливствознавці» підготовлена кандидатами сільськогосподарських наук, доцентом кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Іваном Делеганом та директором Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Михайлом Казимиром і впроваджуватиметься на навчальній базі  комунального закладу Львівської обласної ради за адресою вул. Івана Франка, 133 та Музею лісової фауни Національного лісотехнічного університету за адресою вул. Ольги Кобилянської, 1.

 

Бажаючих вчитися вже чекають. Самостійно зареструватися онлайн можна на сайті locentum.lviv.ua

 

Телефон для довідок та реєстрації в гурток «Юні мисливствознавці»: 067 845 84 77 та 276 46 07. 

 

НАВЧАННЯ ДЛЯ ГУРТКІВЦІВ БЕЗКОШТОВНЕ!

 

 Актуальність навчальної програми «Юні мисливствознавці» полягає у бажанні молодого покоління активніше брати участь в охороні та збереженні фауни України, підвищенні ефективності мисливсько-господарської галузі, що можливе лише при базових знаннях природничих дисциплін і відповідній підготовці на основі мисливствознавства.

 

Навчальна програма «Юні мисливствознавці» передбачає реалізацію в гуртках, секціях, творчих учнівських об’єднаннях закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Кількісний склад груп вихованців - від 10 до 15 осіб.

 

Мета програми – оволодіння методами вивчення, сталого управління та збереження мисливських ресурсів; формування ключових компетентностей особистості засобами мисливствознавства.

 

Знання, уміння і навички, отримані під час занять у гуртках, сприятимуть вихованню в учнів усвідомлення необхідності охорони та вивчення довкілля, формування в них екологічної культури, екологічно доцільної поведінки, послужать у майбутньому основою для здійснення екологічних заходів, спрямованих на охорону, використання та відтворення мисливських тварин, як національного природного багатства, відродження та збереження мисливських звичаїв і традицій – невід'ємної складової народної культурної спадщини.

 

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

 

  • початковий рівень (один рік) – 6 годин на тиждень (216 годин на рік);
  • основний рівень (один рік) – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).

 

 У змісті навчальної програми передбачено вивчення історії розвитку, предмету і завдань мисливствознавства; мисливських ресурсів та угідь; методів обліку мисливських тварин; основ біотехнії; правил, етики, термінів; мисливського спорядження; трофеїв; лісомисливського впорядкування.

 

Засвоєння теоретичного матеріалу поєднується із практичними роботами, екскурсіями у мисливські господарства, наукові установи, музеї.

 

Програма складена з урахуванням рівня підготовленості вихованців і передбачає проведення пошукової та експериментально-дослідницької роботи за завданнями вчених.

 

Протягом першого року навчання вихованці оволодівають знаннями з основ ведення мисливського господарства та біотехнії, знайомляться з історією розвитку, предметом і завданням мисливствознавства, набувають навичок проведення спостереження та обліку чисельності мисливських тварин, тощо.

 

  На заняттях гуртка другого року навчання вихованці отримують знання про правила, етику, терміни, способи і види полювання; мисливське спорядження та аксесуари, мисливський одяг, трофеї; лісомисливське впорядкування та інше.

 

Для реалізації навчальної програми педагогами використовуватимуться різноманітні форми та методи подачі матеріалу: пояснювально-демонстраційні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та інші), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові), в тому числі візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні та ігрові

 

 Ефективність освітнього процесу підвищується за рахунок застосування інформаційно-комунікативних технологій, які сприяють активізації пізнавальної діяльності вихованців, розвитку самостійності в опануванні знань, формуванню ключових компетентностей, посиленню позитивної мотивації навчання. Електронні освітні ресурси дадуть змогу унаочнити навчальний зміст, зокрема той, що недоступний для спостереження під час занять у гуртку. Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчих робіт, участь у профільних конкурсах, конференціях, зборах, виставках, фестивалях, змаганнях, захист навчальних проєктів або формування портфоліо.

 

ЗМІСТ ПОЧАТКОВОЇ ПРОГРАМИ: 

 

1. Вступ (6 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки під час занять у гуртку.  Взаємозалежність людини і природи. Проблеми збереження мисливських видів тварин. Правила поведінки в природі.

Практична частина. Екскурсія музеями (лісової фауни НЛТУ, природознавчий музей, зоологічний музей ЛНУ ім.І.Франка).

 

2. Охорона навколишнього природного середовища як потреба особистості та суспільства. Тваринний світ та його охорона. ( 21год.)

 

       Теоретична частина. Стратегія національної екологічної політики України на період до 2030 року. Структура охорони природи в Україні. Діяльність Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Природно-заповідний фонд України. Стратегія сталого розвитку. Освіта в інтересах сталого розвитку. Правові основи природокористування.

Методи охорони і раціонального використання мисливської фауни, боротьба з браконьєрством. Охорона рідкісних тварин та видів тварин, що зникають. Червона книга України. Закони України «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання», «Про захист тварин від жорстокого поводження» та інші.

 Тварини в міфах і легендах.

Практична частина. Робота з колекціями, визначниками. Підготовка списку тварин рідного краю.  Екскурсії до Департаменту екології та природних ресурсів Львівщини, до Державної екологічної інспекції у Львівській області, до Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, до Львівського рибоохоронного патруля, до товариств мисливців, ознайомлення з їх діяльністю.

 

 3. Історія розвитку, предмет і завдання мисливствознавства. (15 год.)

Теоретична частина. Значення мисливського господарства (екологічне, економічне, соціальне). Доісторичний період розвитку мисливського господарства в Україні. Підготовчий період розвитку мисливського господарства на наших теренах. Період зародження мисливського господарства в нашій державі. Сучасний період розвитку мисливського господарства в Україні. Предмет і завдання   ловецького господарства. Обов’язки мисливських підприємств. Економічні складові мисливського господарства.

Практична частина. Екскурсії до користувачів мисливських угідь. Ознайомлення з діяльністю мисливських господарств різної форми власності. Визначення економічних складових цих господарств. Перегляд відеофільмів, презентацій, світлин, малюнків і мап.

 

 

 4. Мисливські ресурси (48 год.)

Теоретична частина. Основи екології мисливських тварин. Річний життєвий цикл мисливських тварин. Поширення мисливських тварин в угіддях. Характеристика основних видів мисливських тварин. Оленеподібні. Хутрові. Пернаті.

Практична частина. Робота з колекціями, визначниками, екскурсії. Перегляд відеофільмів, світлин, малюнків, опудал і мап. Захист міні-проектів.

 

 5. Мисливські угіддя (36 год.)

Теоретична частина. Класифікація мисливських угідь. Основні категорії класифікації мисливських угідь. Фітоценологічна класифікація. Основні одиниці класифікації мисливських угідь. Продуктивність та властивості мисливських угідь. Чинники середовища.

Практична частина. Екскурсії до мисливських угідь.  Перегляд відеофільмів, світлин і мап. Захист міні-проєктів.

 

 6. Облік чисельності мисливських тварин (45 год.)

Теоретична частина. Біологічні основи обліку. Відбитки лап та інші сліди. Ідентифікація слідів. Силуети мисливських тварин. Систематизація та методи обліку. Математичні основи обліку. Особливості обліку окремих видів тварин.

Практична частина. Екскурсії в природу, мисливські угіддя. Перегляд відеофільмів, світлин, малюнків. Ідентифікація слідів. Захист міні-проєктів.

 

 7. Основи біотехнії (36 год.)

Теоретична частина.

Загальні відомості про біотехнію. Особливості живлення мисливських тварин. Біотехнічні заходи у мисливському господарстві. Заготівля кормів та підгодівля мисливських тварин. Поняття про кормові поля та захисні ремізи. Водозабезпечення мисливських угідь. Біотехнічні споруди. Шляхи підвищення продуктивності мисливських угідь. Ветеринарно-профілактичні заходи та регулювання чисельності хижих тварин.

Практична частина. Екскурсії в природу, до мисливських господарств. Заготівля кормів  для підгодівлі тварин. Облаштування кормових полів та захисних ремізів. Біотехнічні споруди. Перегляд відеофільмів. Захист міні-проєктів.

 

8. Підсумок (3 год.)

Підбиття  підсумків отриманих знань.

 

ЗМІСТ  ПРОГРАМИ ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ: 

 

1. Вступ (3 год.)

 

2. Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки під час занять. Правила поведінки в природі. 

 

3. Загальна теорія мисливського і природоохоронного права (9 год.)

Теоретична частина. Мисливські тварини як природний ресурс загальнодержавного значення. Право власності на мисливських тварин та право користування цими тваринами. Захист прав природо-користувачів. Міжнародний рівень охорони дикої фауни. Червона книга МСОП, Бернська конвенція, Вашингтонська конвенція СІТЕS. 

 

4. Правила та етика полювання (27 год.)

Теоретична частина. Правила полювання. Документи мисливця та їх оформлення. Відповідальність за порушення правил та термінів полювання. Етика ловецтва. Основні положення техніки безпеки при веденні мисливського господарства та на полюванні. Перша допомога при нещасних випадках на полюванні.

Практична частина. Ознайомлення з документами мисливця. Складання памятки «Етика полювання».  Перша допомога при нещасних випадках на полюванні. Перегляд фото- та відеоматеріалів. 

 

5. Терміни полювання (15 год.)

Теоретична частина. Терміни полювання і порядок їх встановлення. Регіональні особливості термінів полювання. Особливості полювання, які регулюються разом з термінами.

Практична частина. Вивчення термінів полювання і порядку їх встановлення. Регіональні особливості термінів полювання. Захист міні-проектів. Перегляд відеофільмів, фото- та відеоматеріалів, презентацій. 

 

6.  Фотополювання – альтернатива традиційному полюванню (60 год.)

Теоретична частина. Безпека фотозйомки в природі. Макрозйомка в природному середовищі. Особливості анімалістичної фотографії. Обладнання для фотозйомки у природі. Техніка фотографування тварин у природі, напіввільних умовах та у неволі (угіддя мисливського  господарства, вольрне господарство по розведенню диких тварин та зоопарк). Особливості фотозйомки в складних умовах (дощова погода, низька температура, туман). Корисні поради з фотозйомки. 

Практична частина. Фотографування тварин у природі та у неволі (зоопарку, кутку живої природи). Облаштування локацій для зйомки тварин. Послідовна фотозйомка біологічних об’єктів.  Фотозйомка в складних погодних умовах. Фотографування водоплавних птахів. Участь у конкурсі юних фото натуралістів. Оформлення виставки фоторобіт. 

 

7. Мисливське спорядження та аксесуари. Мисливський одяг. (36 год.)

Теоретична частина. Мисливське спорядження та аксесуари. Базове спорядження мисливця на полюванні.

Мисливська зброя. Основні види мисливської зброї. Основні вимоги до мисливської зброї. Класифікація мисливської зброї. Класифікація вогнепальної зброї. Базові елементи мисливської рушниці. Конструктивні елементи будови патронів. Стендова стрільба.

Правила безпечного поводження зі зброєю.

Мисливський одяг (верхній одяг, костюми, взуття, рукавички, головний убір). Вибір одягу за сезонами року.

Практична частина. Ознайомлення з видами мисливської зброї. Екскурсія до магазину «Мисливська зброя», тиру, закладу для стендової стрільби. Перегляд відеофільмів, фото- та відеоматеріалів, презентацій. 

 

8. Мисливські трофеї (21 год.)

Теоретична частина. Види мисливських трофеїв. Оцінка мисливських трофеїв. Особливості збору мисливських трофеїв (рогів оленеподібних тварин) у природі. Обробка зібраних у природі мисливських трофеїв.

Практична частина. Оцінка рогів оленеподібних тварин за системою СІС. Первинна обробка зібраних у природі мисливських трофеїв. Етапи виготовлення опудала птахів. Екскурсія до музею лісової фауни НЛТТУ. Перегляд відеофільмів, фото- та відеоматеріалів, презентацій. 

 

9. Мисливське собаківництво (18 год.)

Теоретична частина. Система мисливського собаківництва в Україні. Основні породи мисливських собак. Статі мисливських собак. Призначення та показники окремих груп мисливських собак. Основи навчання (дресирування).

Практична частина. Основні принципи навчання мисливських собак. Основні команди мисливським собакам. Дресирування цуценят собак мисливських порід. Екскурсія  на виставку мисливських собак. Перегляд відеофільмів, фото- та відеоматеріалів 

 

10. Лісомисливське впорядкування (50 год.)

Теоертична частина. Організація робіт з мисливського впорядкування. Підготовчі роботи. Польові роботи. Камеральні роботи. Інвентаризація мисливських угідь. Основні правила бонітування мисливських угідь. Мисливсько-господарська картографія території.

Практична частина. Перегляд відеофільмів, фото- та відеоматеріалів 

 

11. Підсумок (6год.)

 Підбиття підсумків роботи гуртка. 

 

Без перебільшення, можна стверджувати, що знанням вихованців курсу «Юних мисливствознаців» зможуть позаздрити більшість нині вже сивочолих мисливців. І ніщо не може передати ту повноту відчуттів, що виникають при безпосередньому спілкуванню підлітків з природою, а при дорослішанні з цього випливе відповідальність за кожну живу істоту.

 

На думку професора кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Павла Хоєцького, навчання молоді неабияк сприятиме підтягуванню нашого мисливського господарства до загальноєвропейських норм, адже нам так бракує фаховості на місцях.

 

Про величезний позитивний вклад програми «Юні мисливствознавці» в систему позашкільної освіти України зазначає й професорка кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Ніна Новикова.

 

Юрій РУДЕНКО

Член Національної спілки журналістів України

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Реєстрація


Забули ім'я користувача/пароль
Не маєш власного облікового запису? Зареєструватися
загрузка...
Powered by HuntingUkraine.com