Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Інструкція "Звіт про ведення мисливського господарства"
( 3 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 18111   
П'ятниця, 15 серпня 2008 12:49

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-тп (мисливство) "Звіт про ведення мисливського господарства"
Державний комітет статистики України (Держкомстат)
Інструкція № 290 від 28.09.2005

  За станом на 26 березня 2007 року

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України 28.09.2005  N 290 ( z1198-05 )
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 р. за N 1199/11479

 

ІНСТРУКЦІЯ
          щодо заповнення форми державного статистичного
             спостереження N 2-тп (мисливство) "Звіт
              про ведення мисливського господарства"
 
 
                      1. Загальні положення
 
     Інструкція встановлює    порядок     складання     державного
статистичного  спостереження  за  формою N 2-тп (мисливство) "Звіт
про ведення  мисливського  господарства"  (далі  -  форма  N  2-тп
/мисливство/) ( vb159202-05 ).
     Форму N   2-тп   (мисливство)   подають    підприємства    та
організації,  інші  юридичні  особи,  яким  надані  в користування
мисливські угіддя.
     Форма подається 20-го числа наступного за звітним року.
     Форма N 2-тп  (мисливство)  заповнюється  на  підставі  даних
первинної облікової документації, зокрема:
     розділ I - рішень Верховної Ради Автономної Республіки  Крим,
обласних,  Київської та Севастопольської міських рад про надання у
користування мисливських угідь;
     розділ II    -   особистих   карток,   розрахунково-платіжних
відомостей,  актів,  нарядів,  накладних, відомостей про прийняття
робіт;
     розділ III -  матеріалів  з  обліку  чисельності  мисливських
тварин,      ліцензій,      дозволів,     відстрільних     карток,
приймально-здавальних документів (накладних,  рахунків,  актів)  і
квитанцій;
 
        2. Площа мисливських угідь і чисельність персоналу
 
     2.1. У   рядку   02  "Площа  закріплених  мисливських  угідь"
наводиться площа угідь,  яка надана користувачам у користування за
рішенням  Верховної  Ради  Автономної  Республіки Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських рад.
 
     2.2. У рядку  03  наводиться  площа  наданих  у  користування
мисливських угідь, на якій вже проведено упорядкування мисливських
угідь  (складено  Проект  організації  та  розвитку   мисливського
господарства).
 
     2.3. У  рядку  04 відображається площа мисливських угідь,  на
якій фактично проведено облік  чисельності  мисливських  тварин  у
звітному році.
 
     2.4. У   рядках   05-07   наводиться   загальна   чисельність
працівників мисливського  господарства,  зайнятих  у  мисливському
господарстві   на  кінець  звітного  року,  уключаючи  працівників
розплідників та ферм для розведення мисливських тварин.
 
                3. Витрати на ведення мисливського
                  господарства і надходження від
                  експлуатації мисливських угідь
 
     3.1. У рядку 08 "Загальні  витрати  на  ведення  мисливського
господарства"   відображено   всі  витрати  незалежно  від  джерел
фінансування.   До   складу   витрат   на   ведення   мисливського
господарства  входять:  заробітна  плата  працівників,  зайнятих у
мисливському  господарстві  (рядок  10),   витрати   на   охорону,
відтворення та облік мисливських тварин, упорядкування мисливських
угідь  (рядок  11),  витрати  на  утримання  будинків   мисливців,
мисливських   баз,   службових   приміщень   і  виробничих  споруд
(опалення,  освітлення,  поточний   ремонт),   під'їзних   шляхів,
транспорту,   амортизаційні  відрахування  на  відповідні  основні
фонди,  утримання і годівлю мисливських собак,  підсадних і ловчих
птахів,  коней,  придбання і ремонт мисливської зброї, малоцінного
інвентарю,  канцелярські та інші витрати на  господарські  заходи,
витрати на будівництво і капітальний ремонт. Дані рядка 08 повинні
бути більшими або дорівнювати сумі даних рядків 10 та 11.
 
     3.2. У рядку 10 відображається заробітна  плата  працівників,
зайнятих   у   мисливському  господарстві,  уключаючи  працівників
розплідників та ферм з розведення дичини.
 
     3.3. До рядка 11 входять дані про всі прямі витрати на  облік
мисливських тварин,  охорону диких тварин, відтворення мисливських
тварин,  включаючи біотехнічні заходи та упорядкування мисливських
угідь. Дані рядка 11 повинні дорівнювати сумі даних рядків 12, 13,
15 та 19.
 
     3.4. У рядку 12 "Облік мисливських тварин" наводиться  оплата
залученого  транспорту,  заробітна  плата позаштатних працівників,
включаючи виплати польового забезпечення, вартість картографічного
матеріалу та інші витрати.
     Якщо облікові роботи проводяться силами  штатних  працівників
господарств  чи  громадськості (із залученням їхнього транспорту),
тобто без додаткових витрат з боку  господарства,  то  витрати  на
проведення  обліку  не  наводяться.  У  цьому разі наводяться дані
тільки про площу,  на  якій  проведено  облік  чисельності  тварин
(рядок 04 розділу I).
     Дані рядка 08 повинні  бути  більшими  або  дорівнювати  сумі
даних рядків 10 та 11.
 
     3.5. У  рядку  13  відображаються  витрати  на  охорону диких
тварин,  зокрема на оплату залученого транспорту, засобів зв'язку,
паливно-мастильних   матеріалів,   заробітна   плата   позаштатних
працівників та інші витрати, пов'язані з охороною диких тварин.
     Не включаються до рядка 13:
     витрати на  транспорт  та  паливно-мастильні  матеріали   при
використанні  транспорту  господарства  на роботи,  не пов'язані з
охороною мисливських тварин;
     заробітна плата    працівників,   зайнятих   у   мисливському
господарстві (рядок 10).
 
     3.6. У  рядку  15  наводяться  суми,   що   витрачаються   на
відтворення мисливських звірів і птахів,  виробництво,  закупівлю,
заготівлю кормів,  та витрати,  пов'язані з викладенням кормів для
підгодівлі    мисливських   тварин,   улаштування   підгодівельних
майданчиків і солонців,  навісів для  зберігання  кормів,  штучних
гніздівель,  кормових полів,  проведення заходів боротьби з хижими
та шкідливими  тваринами,  захворюваннями  мисливських  тварин  та
інші.
     До рядка  15  входить  також  заробітна   плата   позаштатних
працівників,  які  виконують  вищеназвані  роботи,  виплата  їм за
відстріл шкідливих хижих тварин (вовків,  ворон,  бродячих собак),
витрати на придбання набоїв, виготовлення і встановлення аншлагів.
     Не включаються  у  рядок  15  заробітна  плата   працівників,
зайнятих  у  мисливському  господарстві  (відображається за рядком
10),  а також витрати на утримання і  годівлю  мисливських  собак,
коней, будівництво і утримання будинків мисливця, під'їзних шляхів
(рядок 8).
 
     3.7. У рядках 16 - 17 відображаються  витрати  на  придбання,
завезення і розселення мисливських тварин на території мисливських
угідь.  До них відносяться вартість тварин, кормів, обладнання для
перевезення  звірів  і  птахів,  транспортні  витрати,  витрати на
обстеження мисливських угідь під розселення мисливських  тварин  і
на  їх  адаптацію (облаштування вольєрів для утримання тварин),  а
також заробітна плата позаштатних працівників,  які залучалися для
проведення цих робіт.
 
     3.8. У  рядку  19  наводяться  витрати  на проведення робіт з
упорядкування мисливських угідь (розробку Проекту  організації  та
розвитку мисливського господарства), а в рядку 20 - площа, на якій
воно проведене.
 
     3.9. У рядку 21 відображаються кошти, одержані від реалізації
мисливцям  ліцензій та відстрільних карток,  добування (відстрілу,
відлову) і  реалізації  мисливських  тварин,  продукції  полювання
(м'яса, шкір, жиру, трофеїв) та іншої продукції полювання, надання
послуг  мисливцям  (транспорт,  житло,  одяг  та  ін.),  а   також
спонсорська допомога на ведення мисливського господарства.  До цих
коштів не включаються вступні і членські внески.
 
                    4. Чисельність, розселення
                  і добування мисливських тварин
 
     4.1. У  графі  1  наводяться  дані  про чисельність поголів'я
мисливських звірів і птахів на території одержаних у  користування
мисливських угідь на основі обліку диких тварин, проведеного після
сезону полювання у звітному році,  та весняного обліку чисельності
перелітних птахів,  а також таких видів тварин, як байбак, борсук.
Поголів'я розплідників і  ферм  з  розведення  мисливських  тварин
також відображається в загальній чисельності.
     Якщо в звітному році  облік  проводився  декілька  разів,  то
включаються дані останнього обліку.
     У тих випадках,  якщо облік чисельності того чи  іншого  виду
мисливських тварин не проводився у звітному році,  наводяться дані
останнього обліку цього виду.
 
     4.2. У  графі  2  наведена  фактична  кількість   мисливських
тварин, розселених на територію мисливських угідь, згідно з актами
випуску.  У графі 3 - фактична кількість мисливських  тварин,  які
відловлені  на  території  угідь господарства і реалізовані живими
іншим користувачам.
 
     4.3. У  графах  4  та  5  відображаються  дані  про  фактичне
добування (відстріл, відлов) мисливських звірів і птахів на основі
документів реєстрації полювань,  ліцензій,  дозволів, відстрільних
карток.  У графі 4 наводяться кількість добутих мисливських тварин
(голів),  а в графі  5  -  лише  копитних  тварин  у  тоннах  (без
субпродуктів та внутрішніх органів).
 
     4.4. У  графі  6 відображається кількість мисливських тварин,
загиблих з різних причин, згідно з актами про загибель тварин.
 
                 5. Штучне розведення мисливських
                  звірів і птахів для розселення
 
     До розплідників  та  ферм  з розведення диких звірів і птахів
належать розплідники та ферми, у яких розводять мисливських тварин
з метою їх розселення і збагачення фауни в мисливських угіддях.
     У графі 2 відображається кількість дорослих тварин, залишених
для одержання потомства.
     У графі 3 наводиться загальна кількість молодняку, одержаного
в  розпліднику  чи  на  фермі у звітному році та використаного для
реалізації і ремонту (поповнення) основного поголів'я.
     У графі  4  наводяться  витрати,  пов'язані  із забезпеченням
діяльності  розплідника  чи  ферми  (витрати  на   корми,   ремонт
розплідника, ферми).
     Усі показники   звіту   заповнюються   цілим   числом,   крім
показників  розділу  I,  а  саме:  рядки 02-04 - з одним знаком та
розділу III, графа 5, - з трьома знаками після коми.
 
Форму підписує керівник підприємства (організації).
 
 Директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища


Держкомстату України

О.М.Прокопенко

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Загальне законодавство

Інші нормативно-правові акти

Кінологія (законодавсвто, інструкції, правила)

Законодавство для мисливців

Регіональні розпорядження

Powered by HuntingUkraine.com