Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Список ссавців України:
( 11 Votes )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 26822   
Неділя, 12 жовтня 2008 05:04

Повний список родів та їх видів

Повний список ссавців України включає 30 родин 10-ти рядів 5-ти надрядів. Вони представлені 79 родами і 144 видами, рахуючи вимерлих в літописні часи і адвентивних (інтродукованих та інвазійних). Перелік видів впорядковано на основі списку фауни, представленого у зведенні "Ссавці України під охороною Бернської конвенції" (1999: с. 202-210), виданому у серії "Праці Теріологічної Школи" (випуск 2). В дужках подано альтернативні українські назви.

Ряд їжакоподібні — Erinaceiformes

   родина їжакові — Erinaceidae
 рід їжак — Erinaceus — (звичайний їжак)
  їжак європейський — Erinaceus europaeus — (їжак звичайний)
  їжак білочеревий — Erinaceus concolor — (їжак південний)
 рід їжачок — Нemiechinus — (вухастий їжак)
  їжачок вухатий — Нemiechinus auritus — (їжак вухастий)

   родина кротові — Talpidae
 рід хохуля — Desmana — (вихухіль)
  хохуля руська — Desmana moschata — (хохуля російська)
 рід кріт — Talpa
  кріт європейський — Talpa europaea — (кріт звичайний)

Ряд мідицеподібні — Soriciformes — (землерийки)

   родина мідицеві — Soricidae — (землерийки)
 рід білозубка — Crocidura — (білозуба землерийка)
  білозубка мала — Crocidura suaveolens — (білозубка маленька)
  білозубка білочерева — С. leucodon — (білозубка велика)
 рід рясоніжка — Neomys — (водяна землерийка, кутора)
  рясоніжка велика — Neomys fodiens — (рясоніжка звичайна)
  рясоніжка маленька — N. anomalus — (рясоніжка мала)
 рід мідиця — Sorex — (бурозуба землерийка, бурозубка)
  мідиця альпійська — S. alpinus
  мідиця мала — S. minutus
  мідиця кримська — Sorex dahlii — (мідиця мала кримська)
  мідиця середня — S. caecutiens
  мідиця звичайна — Sorex araneus — (мідиця велика)

Ряд лиликоподібні (рукокрилі) — Vespertilioniformes (Chiroptera) — (кажани)

   родина підковикові — Rhinolophidae — (підковоносові)
 рід підковик — Rhinolophus — (підковоніс)
  підковик малий — R. hipposideros
  підковик великий — R. ferrumequinum
  підковик південний — R. euryale
  підковик Мегеля — R. mehelyi — (підковик Мегелі)

   родина лиликові — Vespertilionidae — (гладеньконосі)
 рід довгокрил — Miniopterus — (довгокрилець)
  довгокрил звичайний — M. schreibersii
 рід нічниця — Myotis — (нічвид)
  нічниця гостровуха — M. blythii  >>>
  нічниця велика — M. myotis — (нічниця звичайна)
  нічниця довговуха — M. bechsteinii — (нічниця Бехштейна)
  нічниця війчаста — M. nattereri — (нічниця Наттерера)
  нічниця триколірна — M. emarginatus
  нічниця північна — M. brandtii — (нічниця Брандта)
  нічниця вусата — M. mystacinus
  нічниця кавказька — M. aurascens
 рід нічниця-левкон — Leuconoe — (нічниця, нічвид)
  нічниця ставкова — L. dasycneme
  нічниця довгонога — L. capaccinii — (нічниця довгопала)
  нічниця водяна — L. daubentonii — (нічниця Добантона)
 рід вухань — Plecotus — (вухан)
  вухань звичайний — P. auritus — (вухань бурий)
  вухань австрійський — P. austriacus — (вухань сірий)
 рід широковух — Barbastella
  широковух звичайний — B. barbastellus — (ш. європейський)
 рід вечірниця — Nyctalus
  вечірниця мала — N. leisleri — (вечірниця Лейслерова)
  вечірниця руда — N. noctula — (вечірниця дозорна)
  вечірниця велетенська — N. lasiopterus — (вечірниця велика)
 рід нетопир — Pipistrellus
  нетопир білосмугий — P. kuhlii — (н. середземноморський)
  нетопир лісовий — P. nathusii — (нетопир Натузіуса)
  нетопир карлик — P. pipistrellus — (нетопир малий, звичайний)
  нетопир пігмей — P. pygmaeus — (нетопир малий, карлик)
 рід нетопир-гіпсуг — Hypsugo — (нетопироподібний лилик)
  нетопир гірський — H. savii — (нетопир кожановидний)
 рід лилик — Vespertilio — (двобарвний лилик)
  лилик двоколірний — V. murinus — (лилик двобарвний)
 рід пергач — Eptesicus — (кожан)
  пергач пізній — E. serotinus — (кожан пізній)
  пергач північний — E. nilssonii — (кожанок Нельсона)

Ряд мавпоподібні (примати) — Pongiformes (Primates)
 
   родина орангутангові — Pongidae — (людиноподібні)
 рід людина — Homo
  людина розумна — H. sapiens

Ряд зайцеподібні — Leporiformes (Lagomorpha) — (двопарнорізцеві)
 
   родина зайцеві — Leporidae — (заячі)
 рід кріль — Oryctolagus — (крілик)
  кріль дикий — O. cuniculus
 рід заєць — Lepus
  заєць сірий — L. europaeus — (заєць-русак)
  заєць білий — L. timidus — (заєць-біляк)

Ряд мишоподібні (гризуни) — Muriformes (Rodentia) — (однопарнорізцеві)  >>>
 
   родина нутрієві — Myocastoridae
 рід нутрія — Myocastor — (болотяний бобер)
  нутрія болотяна — M. coypus

   родина боброві — Castoridae
 рід бобер — Castor
  бобер європейський — Castor fiber — (бобер річковий)

   родина летягові — Pteromyidae
 рід летяга — Pteromys — (білка-летяга)
  летяга звичайна — P. volans

   родина вивіркові — Sciuridae — (білячі)
 рід вивірка — Sciurus — (білка)
  вивірка звичайна — S. vulgaris
 рід ховрах — Spermophilus — (ховрашок)
  ховрах європейський — S. citellus — (ховрах звичайний)
  ховрах подільський — S. odessanus — (ховрах одеський)
  ховрах крапчастий — S. suslicus — (ховрах рябий)
  ховрах малий — S. pygmaeus — (ховрах сірий)
 рід сурок — Marmota — (байбак)
  сурок гірський — M. marmota
  сурок степовий — M. bobac — (бабак)

   родина вовчкові — Myoxidae — (соневі)
 рід соня — Dryomys — (лісовий вовчок)
  соня лісова — D. nitedula
 рід еліоміс — Eliomys — (садковий вовчок)
  еліоміс садковий — E. quercinus
 рід ліскулька — Muscardinus — (вовчок горішковий)
  ліскулька звичайна — Muscardinus avellanarius
 рід вовчок — Myoxus — (сірий вовчок)
  вовчок сірий — M. glis

   родина мишівкові — Sminthidae
 рід мишівка — Sicista — (смужка)
  мишівка лісова — S. betulina — (миша березова)
  мишівка донська — S. strandii — (мишівка Штранда)
  мишівка степова — S. subtilis — (мишівка Нордмана)
  мишівка темна — S. severtzovi — (мишівка Сєвєрцова)

   родина тушканові — Allactagidae — (п'ятипалі тушканчики)
 рід тушкан — Allactaga — (земляний заєць)
  тушкан великий — A. major — (земляний заєць великий)

   родина тушканчикові (стрибунцеві) — Dipodidae — (трипалі тушканчики)
 рід кандибка — Stylodipus — (ємуранчик)
  кандибка звичайний — S. telum — (земляний заєць малий)

   родина сліпакові — Spalacidae
 рід сліпачок — Nannospalax — (малий сліпак)
  сліпачок білозубий — N. leucodon
 рід сліпак — Spalax
  сліпак піщаний — S. arenarius
  сліпак буковинський — S. graecus — (сліпак грецький)
  сліпак подільський — S. zemni
  сліпак звичайний — S. microphthalmus — (зінське щеня)

   родина мишині — Muridae — (мишачі)
 рід мишка — Micromys — (бадилярка)
  мишка лугова — M. minutus — (миша маленька, крихітка)
 рід польова миша — Apodemus — (житник)
  миша польова — A. agrarius
 рід мишак — Sylvaemus — (лісова миша)
  мишак жовтогрудий — S. tauricus — (миша жовтогорла)
  мишак степовий — S. arianus
  мишак лісовий — S. sylvaticus
  мишак уральський — S. uralensis — (миша мала)
 рід миша — Mus — (хатня миша)
  миша хатня — Mus musculus — (миша звичайна)
  миша курганцева — Mus spicilegus — (миша курганчикова)
 рід пацюк — Rattus — (щур)
  пацюк чорний — R. rattus — (пацюк звичайний)
  пацюк мандрівний — R. norvegicus — (пацюк сірий)

   родина хом'якові — Cricetidae — (хом'ячі)
 рід хом'ячок — Cricetulus
  хом'ячок сірий — C. migratorius
 рід хом'як — Cricetus
  хом'як звичайний — C. cricetus

   родина норицеві — Arvicolidae — (полівкові)
 рід сліпушок — Ellobius — (сліпачок (див. вище сліпак: Spalax))
  сліпушок звичайний — E. talpinus
 рід ондатра — Ondatra — (мускусний пацюк)
  ондатра звичайна — Ondatra zibethicus
 рід строкатка — Lagurus — (степовий лемінг)
  строкатка степова — L. lagurus — (строкатка звичайна)
 рід лісова нориця — Myodes — (лісова полівка)
  нориця руда — M. glareolus — (руда полівка)
 рід снігова нориця — Chionomys — (снігова полівка)
  нориця снігова — C. nivalis
 рід нориця — Arvicola — (водяна полівка)
  нориця водяна — A. amphibius — (водяний щур)
  нориця гірська — A. scherman — (повх, нориця водяна мала)
 рід чагарникова нориця — Terricola — (дернівка)
  нориця підземна — T. subterraneus — (нориця земляна)
  нориця татринська — T. tatricus — (нориця татранська)
 рід полівка — Microtus — (сіра полівка)
  полівка гуртова — M. socialis
  полівка лугова — M. levis — (п. східноєвропейська)
  полівка Еверсмана — M. obscurus — (полівка темна)
  полівка польова — M. arvalis — (полівка звичайна, сіра)
  полівка темна — M. agrestis
  полівка сибірська — M. oeconomus — (полівка-економка)
 
Ряд собакоподібні (хижаки) — Caniformes (Carnivora) — (хижі звірі)

   родина котові — Felidae — (котячі)
 рід кіт — Felis — (кішка)
  кіт лісовий — F. silvestris — (кіт дикий)
  кіт свійський — F. catus
 рід рись — Lynx
  рись європейська — L. lynx — (рись звичайна)
 
   родина собачі — Canidae — (собакові)
 рід єнот — Nyctereutes — (єнотовий собака, єнотовидка)
  єнот уссурійський — N. procyonoides — (собака єнотоподібний)
 рід собака — Canis — (пес)
  собака свійський — С. familiaris — (пес)
  вовк (собака дикий) — C. lupus — (сірий вовк)
  шакал (собака золотавий) — C. aureus
 рід лисиця — Vulpes — (лис)
  лисиця звичайна — V. vulpes
  лисиця степова — V. corsac — (корсак)

   родина ведмедеві — Ursidae — (ведмежачі)
 рід ведмідь — Ursus
  ведмідь бурий — U. arctos

   родина тхореві — Mustelidae — (куницеві, кунячі)
 рід куна — Martes — (куниця)
  куна лісова — M. martes — (куниця звичайна)
  куна кам'яна — M. foina — (куниця хатня, білодушка)
 рід росомаха — Gulo
  росомаха звичайна — G. gulo
 рід тхір — Mustela — (ласка)
  тхір горностай — M. erminea
  тхір ласиця — M. nivalis — (тхір-ласиця, ласка)
  тхір норка — M. lutreola — (норка європейська)
  тхір американський — M. vison — (норка американська)
  тхір лісовий — M. putorius — (тхір темний)
  тхір степовий — M. eversmanni — (тхір світлий)
 рід перегузня — Vormela — (перев'язка)
  перегузня звичайна — V. peregusna — (тхір рябий)
 рід борсук — Meles
  борсук європейський — M. meles — (борсук звичайний)
 рід видра — Lutra — (відниха, порішня)
  видра звичайна — L. lutra — (видра річкова)

   родина тюленеві — Phocidae
 рід тюлень-монах — Monachus
  тюлень-монах звичайний — M. monachus — (т. середземноморський)

Ряд китоподібні (кити) — Balaeniformes (Cetacea)

   родина смугачеві — Balaenopteridae — (смугасті кити)
 рід смугач — Balaenoptera — (смугастий кит)
  смугач малий — Balaenoptera acutorostrata

   родина дельфінові — Delphinidae — (дельфіни)
 рід дельфін — Delphinus
  дельфін білобочка — D. delphis — (білобочка)
 рід афаліна — Tursiops
  афаліна чорноморська — T. truncatus
 рід фоцена — Phocoena — (морська свиня, пихтун)
  фоцена звичайна — Phocoena phocoena — (дельфін-азовка)
 
Ряд конеподібні (непарнопалі) — Equiformes (Perissodactyla) — (непарнокопиті)
 
   родина коневі — Equidae — (конячі)
 рід кінь — Equus
  кінь тарпан — Equus gmelini — (кінь дикий)
  кінь кулан — Equus hemionus

Ряд оленеподібні (ратичні) — Cerviformes (Artiodactyla) — (парнопалі)

   родина свинячі — Suidae
 рід свиня — Sus — (кабан)
  свиня звичайна — Sus scrofa — (вепр, дик, кабан дикий)

   родина оленеві — Cervidae — (оленячі)
 рід олень — Cervus
  олень шляхетний — С. elaphus — (олень благородний)
  олень плямистий — C. nippon — (олень східний)
  олень лань — C. dama — (лань європейська)
 рід сарна — Capreolus — (козуля)
  сарна звичайна — Capreolus capreolus — (козуля європейська)
  сарна азійська — Capreolus pygargus — (козуля сибірська)
 рід лось — Alces
  лось європейський — A. alces — (лось звичайний)

   родина бикові — Bovidae — (бичачі)
 рід бик — Bos
  бик первісний — B. primigenius — (тур)
  бик свійський — B. taurus — (корова)
 рід бізон — Bison
  бізон європейський — B. bonasus — (зубр)
 рід сайга — Saiga — (сайгак)
  сайга звичайна — Saiga tatarica
 рід козиця — Rupicapra — (скельниця, серна)
  козиця звичайна — R. rupicapra
 рід коза — Capra — (козел)
  коза свійська — Capra hircus
 рід баран — Ovis — (вівця)
  баран муфлон — Ovis orientalis — (баран дикий)
  баран свійський — Ovis ammon — (вівця свійська)

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Реєстрація


Забули ім'я користувача/пароль
Не маєш власного облікового запису? Зареєструватися
загрузка...
Powered by HuntingUkraine.com