Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Питання, які необхідно висвітлити при проведенні перевірок стану ведення мисливського господарства
( 1 Vote )
Написав Waldemar Oldak Переглядів - 11963   
Середа, 26 листопада 2008 13:45

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИСВІТЛИТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРОК СТАНУ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КОРИСТУВАЧАМИ МИСЛИВСЬКИХ УГІДЬ

І. Надання у користування мисливських угідь

 

1. Наявність рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Севастопольської міської ради про надання у користування мисливських угідь, та відповідність цих рішень вимогам ст. 22 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (наявність цих рішень у користувача мисливських угідь).

2. Укладення договору про умови ведення мисливського господарства між місцевим органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання і користувачем мисливських угідь. Наявність договору у користувача та його відповідність вимогам ст. 21 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

ІІ. Відомості про користувача мисливських угідь та характеристика мисливських угідь

1. Загальна площа мисливських угідь, наданих користувачеві для ведення мисливського господарства (всього та за категоріями угідь: лісових, польових, водно-болотних).

2. Мисливське упорядкування угідь (рік проведення, яка організація проводила, у разі відсутності матеріалів - коли планується проведення упорядкування).

3. Наявність плану - схеми мисливського господарства з нанесенням єгерських обходів, відтворювальних дільниць та іншої необхідної для ведення мисливського господарства інформації.

4. Відмежування в натурі території мисливських угідь (встановлення аншлагів, панно, попереджувальних та інформаційних знаків на межах мисливського господарства та межах відтворювальних ділянок, їх стан).

5. Стан матеріально-технічної бази користувача мисливських угідь (будівлі, бази, наявність та кількість автомототранспорту (в т.ч. плавучих засобів) - вказати рік випуску та технічний стан на момент перевірки).

      6. Штатна чисельність працівників мисливську господарства (фактична чисельність працюючих). Відповідність чисельності єгерської служби вимогам ст. 29 Закону України "Про мисливське господарство та полювання".

 

III. Організаційні питання з ведення мисливського господарства. Перевіряється наявність у користувача мисливських угідь:

- Указів Президента України, законів України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань ведення мисливського господарства та полювання;

- рішень (постанов) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних Рад, Севастопольської міської Ради, органів місцевого самоврядування з питань покращання стану охорони, раціонального використання та відтворення об'єктів тваринного світу, та як вони виконуються користувачем;

- нормативно-правових документів (наказів, рішень, постанов, інструкцій, рекомендаційних листів тощо) Мінекоресурсів України, Держкомлісгоспу України та їх місцевих органів з питань ведення мисливського господарства,- стан їх виконання.

IV. Аналіз стану ведення мисливського господарства користувачем мисливських угідь

1. Загальні витрати на ведення мисливського господарства за останні 3 (три) роки за даними державної статистичної звітності 2-ТП (полювання) та відповідність їх вимогам ст. ЗО Закону України "Про мисливське господарство та полювання" в частині нормативу вкладення коштів на охорону і відтворення мисливських тварин.

2. Надходження від ведення мисливського господарства (розшифровка).

3. Самоокупність мисливського господарства, в %.

V. Проведення обліків чисельності мисливських тварин

Аналізуються:

- динаміка чисельності основних видів мисливських тварин за останні 5 років;

- первинні матеріали обліку мисливської фауни, методи обліку, правильність оформлення матеріалів;

- достовірність звітних даних   державної статистичної звітності 2-ТП (мисливство) первинним матеріалам обліку;

- організація та проведення обліку диких тварин, відповідність цих робіт вимогам інструктивних матеріалів з проведення обліків, чи запрошувались для контролю за проведенням обліків представники місцевих органів Мінекоресурсів України та Держкомлісгоспу України;

- фактична чисельність основних видів мисливських тварин у порівнянні з оптимальною чисельністю за останні 5 років;

- облік немисливських видів диких тварин, картування місць гніздування та мешкання тварин, занесених до Червоної книги України.

 

VI. Стан використання (добування) мисливських тварин

Перевіряється наявність у мисливському господарстві журналів:

- обліку, видачі та використання ліцензій;

- видачі відстрільних карток;

- обліку добутої дичини (перната дичина та хутрові звірі).

Перевіряється:

- правильність визначення пропускної спроможності мисливських угідь та її дотримання при проведенні полювань на пернату дичину та хутрових звірів;

- оптимальна та фактична щільність мисливської фауни на 1000 га мисливських угідь;

- використання ліміту добування мисливських видів тварин у розрізі видів тварин, відсоток їх вилучення від встановленого ліміту (за останні 3 роки);

- вилучення тварин за статевою та віковою структурою популяцій, чи проводиться користувачем аналіз вилучення;

- правильність складання планів експлуатації основних видів мисливської фауни;

- правильність оформлення дозволів, ліцензій та відстрільних карток, їх повернення (терміни дії перевірити у відповідності з наказами на відкриття полювання, виправлення дат не допускаються);

- проведення полювань для іноземних туристів-мисливців (скільки мисливців прийнято, з яких країн, скільки днів перебували, результати полювань, які трофеї добуті, наявність спеціальних ліцензій для проведення полювань іноземними мисливцями, чи внесені добуті тварини у протоколи полювань);

- наявність майданчиків для оброблення відстріляної на полюванні дичини, які повинні бути обладнані згідно із ветеринарно-санітарними вимогами, їх стан.

VII. Відтворення мисливських видів тварин

Аналізується:

     - виділення та освоєння коштів на відтворення диких тварин, будівництво розплідників дичини, розселення диких тварин за останні 5 років;

- наявність рішення (наказу) користувача мисливських угідь про виділення експлуатаційної частини мисливських угідь і відтворювальних ділянок та відповідність їх вимогам ст. 27 Закону України "Про мисливське господарство та полювання";

- стан штучного дичерозведення, розселення та акліматизації мисливських тварин, наявність на це дозволів Мінекоресурсів України, актів на їх випуск в угіддя.

 

 

VIII. Стан здійснення біотехнічних заходів

Перевіряється:

- забезпеченість поголів'я мисливських тварин біотехнічними спорудами згідно рекомендацій з мисливського             упорядкування угідь;

         -  наявність карти-схеми  мисливського  господарства  з  нанесеними     біотехнічними спорудами;                                                  х

- заготівля кормів, їх облік, викладка та списання (сіно, кормові віники, сіль,      зерновідходи, коренеплоди та інші);

- наявність журналу обліку та викладки кормів, актів викладки і списання (бухгалтерське оформлення цих операцій).

З виїздом в угіддя перевіряється кількість та стан біотехнічних споруд, їх І відвідування мисливськими тваринами, викладка кормів та солі, наявність кормових полів, кормових ремізів, штучних та природних водопоїв.

IX. Стан здійснення охорони об'єктів тваринного світу

Аналізується:

-встановлення заборон та обмежень на використання мисливської фауни (заборона полювань на окремі види, на окремих ділянках тощо);

-охорона середовища перебування, місць розмноження і шляхів міграцій тварин;

- створення заповідників, заказників, виділення інших природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;

- стан здійснення охорони тварин, що занесені до Червоної книги України та переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні;

- надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі при стихійному лиху і внаслідок інших надзвичайних екологічних ситуацій;

- негативні фактори, що спричиняють зниження чисельності мисливської фауни, та заходи, що вживаються для зменшення їх дії;

- стан виконання регіональних програм та проектів щодо охорони та відтворення об'єктів тваринного світу.

- взаємодія користувачів мисливських угідь при проведенні рейдів з природоохоронними та правоохоронними органами, громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації;

- пропаганда важливості охорони тваринного світу в засобах масової інформації (кількість публікацій у пресі, виступів по радіо тощо).

      

        X. Боротьба з браконьєрством

Перевіряється:

         - стан організації та здійснення охорони мисливської фауни, виявлення      випадків порушень правил полювання та вжиття заходів для притягнення порушників до відповідальності (наводиться динаміка кількості виявлених '     порушень правил полювання за останні 5 років - скільки протоколів складено в с     середньому на одного працівника мисливського господарства);

- наявність журналу видачі протоколів, як бланків суворої звітності (сторінки повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, скріплений печаткою та підписом керівника);

- відповідність бланків протоколів вимогам КУпАП, правильність оформлення протоколів (куди направлені протоколи для розгляду);

- у разі розгляду справ про адміністративні правопорушення користувачем ; мисливських угідь, перевіряється дотримання при цьому вимог чинного законодавства України (наявність журналу реєстрації винесених постанов, чи направляються матеріали в частині конфіскації до судових органів, на які рахунки надходять штрафи та збитки та стан їх стягнення тощо);

кількість нерозглянутих (закритих) кримінальних справ, матеріалів повернутих без розгляду чи не розглянутих судовими органами;

наявність карти-схеми  мисливського господарства з  нанесеними біотехнічними спорудами;                                                

- заготівля кормів, їх облік, викладка та списання (сіно, кормові віники, сіль, зерновідходи, коренеплоди та інші);

- наявність журналу обліку та викладки кормів, актів викладки і списання (бухгалтерське оформлення цих операцій).

З виїздом в угіддя перевіряється кількість та стан біотехнічних споруд, їх І відвідування мисливськими тваринами, викладка кормів та солі, наявність кормових полів, кормових ремізів, штучних та природних водопоїв.

XI. Боротьба з тваринами, визнаними шкідливими при веденні мисливського господарства, згідно ст. 33 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"

Перевіряється стан організації та здійснення боротьби з хижими та шкідливими для мисливського господарства тваринами  (наявність дозволів на їх добування, правомірність використання дозволів, повернення дозволів після закінчення їх терміну, відмітки у дозволах про добування тощо).

Проводиться аналіз цієї роботи за останні п'ять років.

Перевіряється наявність у користувача мисливських угідь журналу обліку добутих хижих та шкідливих тварин, стан його ведення.

XII. Проведення заходів щодо боротьби з хворобами мисливських тварин

Аналізується:

- проведення користувачами вибіркового діагностичного та селекційного відстрілу мисливських тварин (наявність дозволів на проведення відстрілів, кількість тварин, яких було добуто для лабораторних досліджень, їх вид та стать, результати обстеження на захворювання, забруднення радіонуклідами);

- кількість тварин, які були виявлені загиблими (їх вид та стать, причини загибелі, наявність актів про загибель тварин);

- проведення користувачами мисливських угідь профілактичних заходів (викладка спеціальних препаратів, дезинфекція місць підгодівлі тощо).

В акті відображаються також і інші питання, які стосуються ведення користувачами мисливського господарства, стану охорони, використання та відтворення об'єктів тваринного світу.

В кінці акту аналізуються матеріали попередніх перевірок і стан усунення виявлених при попередніх перевірках недоліків та наводяться висновки і перелік заходів необхідних для усунення виявлених порушень (вказати термін виконання).

 

-------  

Що може бути кращим від відвідин правильної сауни в кінці повного пригод і звершень дня, коли від втоми не відчуваєш тіла? Сауна, або парна - враз поставить на ноги і додасть позитивних емоцій. На сторінці www.dedilya.ru/sauna/district/centralnyj Ви знайдете всю необхідну інформацію про сауни Санкт-Петербургу.

 У Вас недостатньо прав для написання коментарів. Можливо, Вам необхідно зареєструватися на сайті.

Powered by HuntingUkraine.com