Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Участь Галичини у першій міжнародній мисливській виставці у Відні 1910 року
( 1 Vote )
Написав Проців О.Р. Переглядів - 9212   
Середа, 03 серпня 2011 09:14

В даній статті розглядається організація першої міжнародної мисливської виставки, яка відбулась у 1910 році у Відні. Галичина, як окрема адміністративна одиниця Австро-Угорської імперії, була представлена на виставці окремо і зайняла ряд призових місць. Головним організатором виставки було Галицьке мисливське товариство.

 
Станіславівське мисливське товариство "Ватра" 1925-1939
( 1 Vote )
Написав Проців Олег Романович Переглядів - 13995   
Понеділок, 24 січня 2011 13:48

Без ґрунтовного дослідження громадських організацій неможливо повністю проаналізувати суспільно – політичні процеси, які відбуваються у суспільстві. Тогочасна соціальна, політична, національна ситуація спонукала на розділення мисливських товариств.

 

Діяльність Станіславівського мисливського товариства «Ватра» досліджували Мельник М., Левицький О., Остап’як І., Ковпак В.

У вітчизняній літературі висвітлення діяльності Станіславівського мисливського товариства «Ватра» присвячено лише декілька праць. Вперше підняті архівні дані допоможуть більш повніше та об’єктивніше висвітлити діяльність товариства.

 
Особливості розвитку польської мисливської термінології у Галичині ХІХ – початку ХХ століття
( 3 Votes )
Написав Проців Олег Романович Переглядів - 10252   
П'ятниця, 14 січня 2011 14:49

Певний вид людської діяльності має свою специфічну термінологію, яка розкриває властиві лише їй визначення. У статті проаналізовано особливості формування польської мисливської термінології у Галичині та головні чинники, які впливали на її формування. Проілюстровано заходи, які вживали мисливські товариства, наукові організації для збереження польської мисливської термінології як на території Галичини, так і на території інших країн, де проживали носії польської мови.

 

 
З історії діяльності Станіславівського мисливського інституту
( 1 Vote )
Написав Проців Олег Романович Переглядів - 7949   
Четвер, 16 грудня 2010 11:39

Починаючи з початку ХХ століття мисливство як практично всі галузі економіки набирає все більш наукового підходу. В статті проілюстровано передумови організації у 1928 році першого у Польській республіці мисливського інституту у місті Станіславові. Висвітлено його практичну діяльність.

 
Нарис діяльності Галицького мисливського товариства
( 0 Votes )
Написав Проців Олег Романович Переглядів - 9200   
Середа, 01 грудня 2010 12:37

Проілюстровано напрямки діяльності Львівського Галицького мисливського товариства. Здійснено спробу оцінки напрямків його роботи, господарської та культурної спадщини.

 

Без ґрунтовного дослідження громадських організацій неможливо повністю проаналізувати суспільно – політичні процеси, які відбуваються у суспільстві. Тогочасна соціальна, політична, національна ситуація спонукала на розділення мисливських товариств відповідно до захисту своїх інтересів.

 
Правові засади добування хижаків у Галичині кінця ХVІІІ – початку ХХ століття
( 1 Vote )
Написав Проців Олег Романович Переглядів - 9422   
Вівторок, 23 листопада 2010 13:14

В даній статті висвітлюється правове регулювання добування хижаків на території Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ століття. Проаналізовано вплив мисливського законодавства у частині регулювання добування хижаків на ефективність мисливства.

 

Ведення мисливського господарства у Галичині має свої особливості, на які вплинуло її географічне розташування, звичаєві норми галичан, соціально-економічні та політичні чинники. У процесі еволюційного розвитку суспільства виникає необхідність законодавчого забезпечення мисливської галузі для її ефективного господарювання.

 
Люби і знай свій рідний край
( 7 Votes )
Написав Тетяна ЗІНКЕВИЧ Переглядів - 12490   
Понеділок, 22 листопада 2010 13:09

Іс­то­рія ми­с­лив­с­т­ва та ри­ба­ль­с­т­ва на Ско­лі­в­щи­ніКра­єм ока за­гля­не­мо в іс­то­рію

Ві­до­мий крає­зна­вець, ба­га­то­рі­ч­ний до­слі­д­ник іс­то­рії Ско­лі­в­щи­ни, ско­лі­в­ча­нин Ігор Яро­сла­во­вич Чу­ді­йо­вич не­що­да­в­но при­ніс до ре­да­к­ції не­ве­ли­ч­ку збі­р­ку ста­тей "До іс­то­рії ми­с­лив­с­т­ва та ри­ба­ль­с­т­ва на Ско­лі­в­щи­ні", яку щой­но ви­дав для ши­ро­кої чи­та­ць­кої ау­ди­то­рі­ї.

 

Без сум­ні­ву, не­ве­ли­ч­ка дру­ко­ва­на та ілю­с­т­ро­ва­на бро­шу­р­ка од­ра­зу ви­кли­кає жва­ве за­ці­ка­в­лен­ня, адже у ній — за­хо­п­лю­ю­че ми­ну­ле ама­то­рів ми­с­лив­сь­ко­го го­с­по­дар­с­т­ва та ри­ба­ль­с­т­ва, їх­ні най­ці­ка­ві­ші тра­фу­н­ки на по­лю­ван­ні, вда­лі тро­феї, опи­си ка­р­тин при­ро­д­но­го сві­ту, пе­ре­жи­ті емо­ції на по­лю­ван­ні, не­пі­зна­на кра­са Ка­р­пат, а та­кож ду­хо­в­на гли­би­на вза­є­мо­дії фло­ри і фа­у­ни на­шо­го не­по­вто­р­но­го ма­льо­в­ни­чо­го кра­ю. Ось як пи­ше ав­тор: "І­с­то­рія на­пи­сан­ня ці­єї кни­ги зо­всім про­с­та. Це ба­жан­ня ви­сві­т­ли­ти сто­рі­н­ки іс­то­рії ми­с­лив­с­т­ва та ри­ба­ль­с­т­ва. По­штовхом до ці­єї пра­ці ста­ла щи­ра лю­бов до рі­д­но­го краю, до на­ших Ка­р­пат, до її при­ро­ди. Не­хай це бу­де пе­р­ша спро­ба, ще не так вдо­с­ко­на­ле­на, але во­на не­се в со­бі пре­кра­с­ні опи­си при­ро­ди на­ших ве­ли­ч­них Ка­р­пат".

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

сторінка 4 з 10
загрузка...
Powered by HuntingUkraine.com