Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

Портал для мисливців, рибалок та любителів природи

 
Банер
Банер
Ласкаво просимо, госте!
Ім'я користувача Пароль: Запам'ятати мене
 • Сторінка:
 • 1
 • 2
<--

ТЕМА: Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ?

Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 16/06/2010 20:53 #25994

Інструкція як кажут - "ще в розробці"
Хто щось знає на питання " ЯК ?"
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 16/06/2010 22:01 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 16/06/2010 21:43 #25997

Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин (витяг) :
Н А К А З
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
N 115 від 26.05.99 м. Київ vd990526 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 вересня 1999 р. за N 608/3901


Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення

1. Загальні положення
1.1. Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення (далі - Правила) розроблені відповідно до статей 20, 22, 23, 24 та 45 Закону України "Про тваринний світ" з метою удосконалення управління в галузі охорони і використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу.

1.2. Правила встановлюють вимоги щодо видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин ...

Вимоги щодо видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, види яких занесені до Червоної книги України, а також тих, що перебувають у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Мінекобезпеки.

1.3. Правила є обов'язковими для підприємств, установ, організацій та громадян, які здійснюють спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних, комерційних та інших передбачених законодавством цілях, а також з метою утримання і розведення диких тварин у неволі чи напіввільних умовах, отримання продуктів їх життєдіяльності, переселення диких тварин у нові місця перебування та регулювання їх чисельності.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

[...]
-дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення - дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, що перебувають у межах територіальних і внутрішніх морських вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, водойм, що знаходяться на території більш ніж однієї області, державних мисливських угідь, територій природно-заповідного фонду України і лісів державного значення;

-користувачі дикими тваринами та іншими об'єктами тваринного світу - підприємства, установи, організації і громадяни, які відповідно до вимог цих Правил отримали дозвіл на їх спеціальне використання;

- дозвіл на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу - документ, який засвідчує право користувачів на використання конкретних видів (груп видів) тварин та інших об'єктів тваринного світу;

[...]

1.6. Спеціальне використання диких тварин здійснюється за плату. Порядок справляння цієї плати та пільги щодо платежів за спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 року N 123 "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин" (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1336 та спільним наказом Мінекобезпеки України і Мінфіну України від 9 квітня 1996 року N 37/68 "Про затвердження Інструкції про порядок сплати платежів за спеціальне використання диких тварин", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 1996 року за N 206/1231.

1.7. Право на підприємницьку діяльність, пов'язану із спеціальним використанням диких тварин, надається відповідно до Указу Президента України від 20.05.99 N "Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності".
2. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу

2.1. Дозволи на спеціальне використання немисливських тварин з будь-якою метою, мисливських птахів та хутрових звірів з науковою, культурно-освітною, виховною, естетичною метою, відлов усіх видів диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування, збирання частин диких тварин, продуктів їх життєдіяльності, залишків викопних тварин (крім тих, що утворюють загальнопоширені копалини), а також з метою регулювання чисельності диких тварин (крім вовків, лисиць, сорок, граків, сірих ворон у межах наданих у користування мисливських угідь) видаються Мінекобезпеки за формою, що наведена в додатку.

2.2. Для одержання зазначеного в пункті 2.1 цих Правил дозволу особи, що передбачають здійснювати спеціальне використання диких тварин, готують заявку, у якій повинні бути зазначені:

повна юридична назва й адреса користувача, від якого надходить заявка;

прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме використання (крім випадків використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців);

прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб), відповідальної за використання, в разі використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців;

конкретні види (групи видів) диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, а також намічені обсяги їх використання; мета використання, обгрунтування потреби у його здійсненні;

місце і строки використання.

У разі використання тварин з метою їх утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах або переселення у нові місця перебування у зазначеній заявці повинна бути наведена інформація про умови утримання тварин, конкретні місця, у які планується здійснювати їх переселення, та засоби транспортування.


2.3. Підготовлені заявки на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу подаються на погодження до:

органів державної ветеринарної медицини у разі відлову диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування;

органів Мінздоров'я - у разі використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу з метою одержання лікувально-технічної сировини;

органів Держкомлісгоспу та користувачів відповідних мисливських угідь - у разі використання мисливських тварин з метою, зазначеною в пункті 2.1 цих Правил;

відповідних наукових установ і організацій - у разі спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу з науковою метою, яке здійснюватиметься окремими
науковцями;

У разі використання тварин на територіях особливого статусу (зона безумовного (обов'язкового) відселення ЧАЕС, військові об'єкти) Мінекобезпеки може зажадати від заявника додаткового погодження заявок на спеціальне використання диких тварин та інших
об'єктів тваринного світу з іншими органами виконавчої влади.

Заявки на регулювання чисельності диких тварин (крім вовків, лисиць, сорок, граків, сірих ворон у межах наданих у користування мисливських угідь) подаються на розгляд відповідних наукових установ і організацій для одержання від них позитивного висновку
щодо цієї діяльності.

Зазначені органи, наукові установи і організації розглядають подані заявки в десятиденний термін з часу отримання, погоджують їх (складають позитивний висновок) або дають мотивовану відмову.

2.4. Підготовлені та погоджені відповідно до пунктів 2.2 і 2.3 цих Правил заявки подаються особами, що передбачають здійснювати спеціальне використання диких тварин, до відповідних територіальних органів Мінекобезпеки - Рескомприроди Автономної Республіки Крим, держуправлінь екобезпеки відповідних областей, міст Києва та Севастополя (надалі державні - органи Мінекобезпеки), які в десятиденний термін з часу отримання розглядають їх і погоджують або дають мотивовану відмову.

2.5. Погоджені з державними органами Мінекобезпеки заявки, а також матеріали щодо їх обгрунтування особи, що передбачають здійснювати спеціальне використання диких тварин, подають до Мінекобезпеки.

2.6. Якщо використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів і внесення до бюджету плати, то Мінекобезпеки видає дозволи на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу протягом трьох тижнів з часу одержання від користувачів заявки. В інших випадках, а також у разі потреби одержання експертних висновків дозволи видаються протягом двох тижнів з часу
встановлення ліміту та одержання від користувача документа, що засвідчує внесення плати та позитивного експертного висновку.

2.7. Дозволи видаються за підписом уповноваженої посадової особи Мінекобезпеки та засвідчуються печаткою.

2.8. Структурний підрозділ Мінекобезпеки, який здійснює видачу дозволів, веде їх реєстрацію, при цьому вказуються номер дозволу, дата його видачі, термін дії, назва (прізвище) користувача.

Копії дозволів у друкованому вигляді, разом із заявками та
документами, що засвідчують внесення плати за спеціальне використання диких тварин, зберігаються у Мінекобезпеки в порядку, визначеному чинним законодавством.


3. Порядок використання дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу.
3.1. Зазначені в пункті 2.1 цих Правил дозволи на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу повинні бути зареєстровані в державних органах Мінекобезпеки до початку спеціального використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу. Дозволи, які не зареєстровані у зазначених органах Мінекобезпеки, вважаються недійсними.


3.2. Видані Мінекобезпеки дозволи повинні бути повернуті за місцем видачі протягом місяця з дати закінчення строку їх дії з відмітками факту використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, звітами про результати використання (із зазначенням місця реалізації, утримання, зберігання добутих диких тварин та інших об'єктів тваринного світу), а також інформацією, яку Мінекобезпеки вимагало від користувачів під час видачі дозволів.

3.9. Засвідчені в Рескомприроди Автономної Республіки Крим, держуправліннях екобезпеки відповідних областей, міст Києва та Севастополя ксерокопії використаних дозволів, а також видані користувачами мисливських угідь документи, що засвідчують набуття тварин (їх частин), користувачі зберігають у себе як документи, що підтверджують законність вилучення з природного середовища диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, їх утримання(зберігання).
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 16/06/2010 22:00 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 16/06/2010 21:53 #25999

П О С Т А Н О В А
від 10 серпня 1992 р. N 459
Київ

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення


1. Це Положення визначає порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, крім лісових і водних, підприємствам, установам, організаціям і громадянам.

Видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється відповідно до Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів.
2. До природних ресурсів, на які видається дозвіл на спеціальне використання, належать:
- тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські ссавці, які перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення;
- природні ресурси в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України;
- корисні копалини, за винятком загальнопоширених;
- природні ресурси місцевого значення;
- природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України.
3. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів - це офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів.

4. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється:
- рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, - органами Укрдержрибгоспу;
ведмедя, кабана, лані, оленів благородного та плямистого, козулі, лося, муфлона, білки, бабака, бобра, нутрії вільної, ондатри, куниць лісової та кам'яної, норки американської, тхора лісового, а також вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях - органами Держкомлісгоспу;
-вовка, лисиці, бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків, а також на селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - органами Мінекоресурсів;
- пернатої дичини, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаки, вовка та лисиці, а також бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків (під час полювання на інші види мисливських тварин) - користувачами мисливських угідь;
- місцевими радами за погодженням з органами Мінприроди, а в разі видачі дозволів на використання ресурсів тваринного світу також за погодженням з органами Держкомлісгоспу.

5. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах. Клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, за винятком об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, погоджується з відповідною місцевою радою, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів. Для отримання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів клопотання погоджується також з відповідними державними органами, а саме:

Державного департаменту ветеринарної медицини - у разі використання ресурсів тваринного світу, в тому числі рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини

-також з органами МОЗ; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 28.04.94 )

Мінекоресурсів - у разі спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення, за винятком їх промислового добування, а також любительського та спортивного рибальства, яке здійснюється у порядку спеціального використання. ( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 268 від 28.04.94; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378 від 29.07.99, N 792 від 21.06.2004 )

Держнаглядохоронпраці - у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничих відводів на розробку мінеральних ресурсів;

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки) з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

6. Рішення про погодження клопотання (заявки) щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, а також про видачу цього дозволу повинно бути прийнято відповідним державним органом у місячний строк.

У разі відмови у погодженні клопотання або у видачі дозволу чи порушення встановлених строків розгляду заявник вправі звернутися до відповідного вищестоящого державного органу.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів може бути скасований органом, який його видав, у разі порушення користувачем умов природокористування, різкого погіршення стану навколишнього середовища у процесі природокористування, а також у разі:

ліквідації підприємства, установи і організації, яким було видано дозвіл;

закінчення строку природокористування або якщо користувач не приступив протягом трьох років до користування природними ресурсами чи використовує їх не за призначенням;
порушення норм і правил використання природних ресурсів;
надходження вимоги від органів державного санітарного нагляду та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду;
невнесення або внесення в неповному обсязі протягом шести місяців збору за спеціальне використання природних ресурсів.
У разі істотних змін у природокористуванні раніше виданий дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів скасовується, а новий дозвіл видається у встановленому порядку.

7. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій.

8. Скарги щодо відмови у погодженні клопотання або видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів вирішуються у порядку, передбаченому статтею 67 Закону УРСР "Про охорону навколишнього природного середовища".
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 16/06/2010 21:55 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 16/06/2010 22:15 #26004

shos si slabo v cim rozumiiy
 • vasyl eger
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 10253

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 17/06/2010 00:23 #26006

ne perezyvaj - ja takoz nicho ne rozumiju
Same cikavo sho "chanovniki" tez ...
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/


 

 

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 17/06/2010 00:35 #26007

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
ДБН Б.2.4-3-95
Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
1.5. До сільськогосподарських підприємств, на які поширюються
ці норми, відносяться
- птахівничі підприємства, що поділяються на товарні та племінні птахофабрикки та птахоферми, на підприємства по виробни цтву яєць та м'яса птиці, а також по вирощуванню гібридної птиці для товарних господарств і інкубаторно-птахівничі ста нції для виробництва добового молодняка птиці та інші
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 17/06/2010 01:20 #26008

WALLY писав(ла):
Інструкція як кажут - "ще в розробці"
--> "ще в розробці" --> подивітся від коли:

Постанова № 188/98-ВР від 05.03.1998
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 38-39, ст.248)

VI. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИУГАЛУЗІОХОРОНИДОВКІЛЛЯ,ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
34. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1) Систематизація екологічного законодавства
розроблення та затвердження нормативно-правових актів Мінекобезпеки,а саме: Правил вилучення об'єктів тваринного світу внаукових, культурно-освітніх,виховних та естетичних цілях із природного середовища, Правилви користання тварин з метою одержання продуктів їх життєдіяльності, Правил утримання, розведення, використання та охорони диких тварин у неволі чи напівневільних умовах, Правил добування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,видів тварин для розведення в спеціально створених умовах та у науково-дослідних цілях, Правил ввезення в Україну і вивезення за її межіоб'єктів тваринного світу, Правил вилучення і реалізації незаконно добутих диких тварин, Правил відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, інших актів відповідно до законодавства України.
___
Проект:
Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 17/06/2010 01:51 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 17/06/2010 18:49 #26026

Закон України "Про тваринний світ"
Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі Підприємствам, установам, організаціям і громадянам дозволяється добування (придбання) диких тварин з метою утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі для використання цих тварин та отриманих продуктів їх життєдіяльності.

Тварини, вилучені з природного середовища за відповідним дозволом чи іншим документом та за визначену у встановленому законодавством порядку плату, є власністю підприємств, установ, організацій та громадян, яким цей дозвіл чи інший документ було видано.

Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.

Правила добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.

Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин В інтересах охорони здоров'я і безпеки населення, запобігання захворюванням сільськогосподарських та інших свійських тварин, відвернення заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, господарській та іншій діяльності здійснюються заходи, спрямовані на регулювання чисельності окремих видів диких тварин.

Ці заходи повинні здійснюватися способами, які не допускали б заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечували збереження середовища існування диких тварин.
Види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню,порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих експертних висновків та за погодженням з територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у порядку ведення мисливського і рибного господарства здійснюється відповідно до Закону України "Про мисливське господарство та полювання", інших нормативно-правових актів.
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 17/06/2010 23:11 #26040

Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.

То як?
Треба брати справку від квочки що вона висиділа ті яйця на фермі, або взагалі не висиджувала , щоб доказати що власник вольєру не верблюд?
Законодавство - на рівні!!!
 • ostt
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Клуб "Ловецтво України"
 • Постів: 5806
Waidmannsheil.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 18/06/2010 00:44 #26053

А ще коли по телевізору дивишся, як червону книгу використоаують як прейскурант і пропонують любого звіра для домашніх забавок, то розумієш, що закон для лохів.
 • сірий
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 1132
Жоден народ не буде вільним, поки не звільнеться сам.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 18/06/2010 01:00 #26056

Постанова № 188/98-ВР від 05.03.1998

А цей момент взагалі без коментарів...
Розробляють, народні мужі. бо вони переживають за долю неньки , болить їм Україна...
Спочатку шельфи розглянуть, потім заводи і т.д.
А це питання у них зараз не на часі.
 • ostt
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Клуб "Ловецтво України"
 • Постів: 5806
Waidmannsheil.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 18/06/2010 12:40 #26079

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ДБН Б.2.4-3-95
1.5. До сільськогосподарських підприємств, на які поширюються ці норми, відносяться:
- птахівничі підприємства, що поділяються на товарні та племінні птахофабрикки (лінк) та птахоферми, на підприємства по виробництву яєць та м'яса птиці, а також по вирощуванню гібридної птиці для товарних господарств і інкубаторно-птахівничі ст нції для виробництва добового молодняка птиці та інші;
2.4. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається:
- в першому, другому та третьому поясах зон санітарної охорони джерел водопостачання поселень згідно з "Положенням про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання й водопроводів господарсько-питного призначення" N 2640-82 не дозволяється розміщення тваринни цьких ферм, птахофабрик, тепличних підприємств

Птахівничі підприємства та окремих об'єктів / Розмір санітарно-захисної зони
ферми в селянських (фермерських)господарствах

на 100 голів - 25м
на 200 - 50м
на 300 - 100м
на 500 - 150м
на 750 - 200м
від 750 до 100 тис. курей-несучок 300м

Птахофабрика - підприємство по виробництву продуктів птахівництва на промисловій основі. Розміщуються в основному біля крупних міст і промислових центрів для забезпечення населення дієтичними яйцями і парним пташиним м'ясом.
vseslova.com.ua/word/Птахофабрика-86788u

Птахівництво - галузь тваринництва, в завдання якої входить розведення з.-х.(сільськогосподарський) птиці. Основні напрями П. — яєчне і м'ясне; побічна продукція — пухнув, перо. Харчове значення мають в основному курячі яйця, для виробництва яких доцільне розведення курей яєчного напряму продуктивності. У м'ясному П. використовують курей м'ясних порід і ліній, качок індичок, гусаків, рідше за цесарок і перепелів.
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 19/06/2010 00:03 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 18/06/2010 16:42 #26082

ostt писав(ла):
Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.

То як?
Треба брати справку від квочки що вона висиділа ті яйця на фермі, або взагалі не висиджувала , щоб доказати що власник вольєру не верблюд?
Законодавство - на рівні!!!
А як щодо тих громадян якi утримують лисиць борсукiв кабанiв для притравки iм у кого справку брати ...
 • Slavko
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 852

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 18/06/2010 17:51 #26085

Slavko писав(ла):
ostt писав(ла):
Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.

То як?
Треба брати справку від квочки що вона висиділа ті яйця на фермі, або взагалі не висиджувала , щоб доказати що власник вольєру не верблюд?
Законодавство - на рівні!!!
А як щодо тих громадян якi утримують лисиць борсукiв кабанiв для притравки iм у кого справку брати ...

Теж цікавить мене це питання...
 • ostt
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Клуб "Ловецтво України"
 • Постів: 5806
Waidmannsheil.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 18/06/2010 23:52 #26096

Я як рвз "воюую" зі "спецялистамі".
Думаю що скоро викладу "супер прцедуру" подібну до будови "атомной станції"
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 19/06/2010 00:26 #26098

ostt писав(ла):
Дикі тварини, що утримуються підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі без відповідного дозволу чи інших документів на право вилучення їх з природного середовища, що засвідчують законність їх набуття, вважаються незаконно набутими.


Треба взяти в продавця копю "відповідного дозволу на право вилучення їх з природного середовища (акт відлову)" або "копю дозволу на розведення /даного виду/" в продавця.
Сам договір купівлі-продажу - спричинить "запит" від екології до продавця "о походження" - як такого не має .... ДЕІ, суд і понеслось


Slavko писав(ла):
То як?
Треба брати справку від квочки що вона висиділа ті яйця на фермі, або взагалі не висиджувала , щоб доказати що власник вольєру не верблюд?
Законодавство - на рівні!!!


Закон України "Про тваринний світ":
Стаття 3. Об'єкти тваринного світу
Об'єктами тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, є:
дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі,молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;
= ... такий самий дозвіл
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 19/06/2010 00:28 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 19/06/2010 01:01 #26100

ostt писав(ла):
]А як щодо тих громадян якi утримують лисиць борсукiв кабанiв для притравки iм у кого справку брати ...


лисицья:
Держуправління охорони навколишнього природного середовища в області

борсук до 2009 (Червона книга України II) :
Закон України "Про тваринний світ". Стаття 45.:
Дозволи на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України, видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
тобто - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

борсук від 2009 (Червона книга України III)
"види, які «покинули» сторінки Червоної книги України (третє видання), зокрема, це борсук.
тобто - Держуправління охорони навколишнього природного середовища в області
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/
Останнє редагування: 19/06/2010 02:04 від WALLY.

Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 22/06/2010 19:51 #26196

- чи фазан належит до диких тварин фауни України ?
- чи , вважаються незаконно набутими /Закон України "Про тваринний світ" . Стаття 31./ яйца або птах фазана (хибридной форми – яку називают «фазан мисливський») закулені на базарі?
 • WALLY
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Головний редактор
 • Постів: 3501
НЕ КОРИСТАЮ З ПРИВАТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
Розплідник FCI vom Berufsjager: www.berufsjager.com/
ALLROUNDER SERVICE INTERNATIONALE: www.alldog.eu/

Re: Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 28/02/2011 13:29 #41464

Тема про фазанів дуже цікава. Пробую вникнути.
Є якийсь поступ у законодавстві, бо дивлюсь пости з 2010 р.?
 • Барва
 • Поза форумом
 • Ловчий професіонал
 • Постів: 395

Re: Ві:Порядок видачі дозволів на вольєрне розведення фазанів ? 12/05/2012 17:26 #76924

Тема бачу заглохла?
Ну так як є пом"якшення для фазанів
 • Rosvigovo
 • Поза форумом
 • Початківець
 • Постів: 1
 • Сторінка:
 • 1
 • 2
Час створення сторінки: 0.91 секунд

Останні оголошення

Коментуємі оголошення

Популярні оголошення

Powered by HuntingUkraine.com